Maandelijks voorschot nutsvoorzieningen beoordelen

Ik vind het voorschot dat ik betaal voor de nutsvoorzieningen te hoog 

Woont u in een huurwoning in de vrije sector? En bent u het niet eens met het bedrag dat u elke maand vooraf aan uw verhuurder betaalt voor gas, water en elektriciteit? Op deze pagina leest u wat u kunt doen. 

  1. Lees eerst wat kosten voor nutsvoorzieningen zijn.
  2. Heeft u een eigen meter in uw huurwoning voor gas, water en elektriciteit en vindt u uw maandelijks voorschot te hoog? Vraag uw verhuurder dan eerst om het bedrag te verlagen. 
  3. Wil uw verhuurder het voorschot niet verlagen? En staat in uw huurcontract dat u bij meningsverschillen de Huurcommissie om advies kunt vragen? Dan kunt u de Huurcommissie inschakelen. 

Hoe vraag ik mijn verhuurder om het maandelijks voorschot voor de nutsvoorzieningen te verlagen? 

Vindt u het maandelijks voorschot voor gas, water of elektriciteit te hoog? Dan kunt u uw verhuurder vragen om een lager maandelijks voorschot. Stuur daarvoor een e-mail of brief naar uw verhuurder: 

  • Vraag uw verhuurder om het voorschot te verlagen. 
  • Doe een voorstel voor een bedrag dat u redelijk vindt. 
  • En vraag de verhuurder om binnen 3 weken te reageren. 

Wat gebeurt er nadat u de brief heeft verstuurd? 

De verhuurder heeft 3 weken de tijd om te reageren. Hij kan bijvoorbeeld uitleg geven over het voorschot. Of laten weten dat hij het voorschot verlaagt. Komt u er samen niet uit of reageert hij niet op uw e-mail of brief? En staat in uw huurcontract dat u bij meningsverschillen de Huurcommissie om advies kunt vragen? Dan kunt u de Huurcommissie inschakelen. 

Hoe schakelt u de Huurcommissie in? 

Log in op MijnHuurcommissie en vul vraagt u de Huurcommissie de hoogte van het voorschot voor de nutsvoorzieningen te beoordelen. Betaalt u het voorschot direct aan uw energieleverancier of het waterbedrijf? Dan kunt u dit formulier niet opsturen. 

Heeft u moeite met het invullen van het online formulier? Neem contact met ons op via 088 - 1 600 300 of via het contactformulier.

Wij vragen de verhuurder om informatie 

Wij onderzoeken of de hoogte van het voorschot voor de nutsvoorzieningen redelijk is. Wij vragen de verhuurder om informatie over de kosten en de afspraken daarover in het huurcontract. De verhuurder krijgt 3 weken de tijd om alle informatie aan ons op te sturen. Als de verhuurder iets meer tijd vraagt, krijgt hij nog maximaal 3 weken extra. Reageert de verhuurder niet op tijd? Of levert hij onjuiste informatie aan? Dan bepalen wij het bedrag. 

Wat kunt u verwachten van een advies over het voorschot? 

Nadat wij de hoogte van het voorschot voor de nutsvoorzieningen hebben berekend, ontvangen u en uw verhuurder een advies. Met dit advies kunnen u en uw verhuurder het verschil van mening samen oplossen. 

  • Blijkt dat het voorschot klopt? Dan verandert het voorschot niet. 
  • Is het voorschot niet juist? Dan staat in ons advies de juiste hoogte van het voorschot. 

Zelf geld terugvragen aan verhuurder 

Betekent ons advies dat u een te hoog voorschot heeft betaald? Vraag dan zelf uw geld terug aan uw verhuurder. Wil uw verhuurder het bedrag niet terugbetalen? Neem dan contact op met het Juridisch Loket. De Huurcommissie kan u hier niet bij helpen.