Huurverlaging voor huurders met een laag inkomen

Huurt u een woning van een woningcorporatie en heeft u een laag inkomen? Dan kunt u uw woningcorporatie een eenmalige huurverlaging vragen. 

Voor eenmalige huurverlaging gelden deze voorwaarden:

 • U huurt sinds 1 maart 2023 of eerder een sociale huurwoning* of woonwagen van een woningcorporatie. 
 • Uw kale huur is hoger dan € 577,91 (prijspeil 2024) per maand.  
 • U had de laatste 6 maanden een laag inkomen. 
 • U heeft in 2023 of 2024 nog niet eerder de eenmalige huurverlaging gekregen.  

*Huurders in de middensector kunnen geen verzoek over een inkomensafhankelijke huurverlaging indienen. 

Wat geldt in 2024 als laag inkomen?  

 • Als u alleen woont en uw inkomen over de laatste 6 maanden was niet hoger dan € 12.420. Of niet hoger dan € 13.215 als u AOW krijgt.  
 • Als u met 2 of meer personen woont en uw gezamenlijke inkomen over de laatste 6 maanden was niet hoger dan € 16.185. Of niet hoger dan € 17.575 als u of 1 van uw huisgenoten AOW krijgt. 
 • Het inkomen van kinderen jonger dan 27 jaar telt niet mee. 

Let op: Alleen huurders die de afgelopen 6 maanden een inkomen onder de bovengenoemde inkomensgrenzen hebben, komen in aanmerking voor de eenmalige huurverlaging. Het is niet meer mogelijk om een verzoek in te dienen op grond van het inkomen over 2021 of 2022. 

Hoe vraagt u huurverlaging aan? 

U vraagt de huurverlaging aan bij uw woningcorporatie. Bel of kijk op de website van uw woningcorporatie hoe u dat moet doen. 

Hoe laat u zien dat u een laag inkomen heeft? 

Stuur de volgende documenten op naar uw woningcorporatie: 

 • Een brief waarin u schrijft met hoeveel mensen u in de huurwoning of woonwagen woont. Vermeld daarbij ook hoeveel kinderen jonger dan 27 jaar in de woning wonen. Zet onderaan deze brief uw handtekening. 
 • Documenten waaruit blijkt hoe hoog het inkomen van u en uw huisgenoten was in de laatste 6 maanden. 
 • Als u werkt: de loonstrookjes van uw werkgever of het uitzendbureau. 
 • Als u een uitkering, AOW of pensioen krijgt: de specificatie van UWV, SVB of uw pensioenfonds. 
 • Als u zelfstandig ondernemer of zzp’er bent: een schatting van de winst. 
 • Als u andere inkomsten heeft: een schatting van die inkomsten min de kosten. 

Als uw woningcorporatie de huur niet verlaagt 

Komt u er samen met uw woningcorporatie niet uit? Of krijgt u niet binnen drie weken een reactie van uw woningcorporatie? Dan kunt u de Huurcommissie inschakelen. Dit kan uiterlijk tot negen weken nadat u de woningcorporatie om huurverlaging heeft gevraagd. 


Hoe schakelt u de Huurcommissie in? 

Log in op MijnHuurcommissie en vul het online formulier eenmalige huurverlaging in. Daarmee vraagt u de Huurcommissie om de huur te verlagen. 

Heeft u moeite met het invullen van het online formulier? Neem contact met ons op via 088 - 1 600 300 of via het contactformulier


Wanneer moet u het online formulier insturen? 

Verstuur het online formulier uiterlijk 9 weken nadat u uw woningcorporatie om huurverlaging heeft gevraagd. 


Wat stuurt u mee bij het formulier?  

 • Het huurcontract.  
 • Een document waarin staat hoe hoog uw kale huur nu is.  
 • De brief waarin u uw verhuurder heeft gevraagd om de huur te verlagen.  
 • Als uw verhuurder heeft gereageerd: de reactie van uw verhuurder.  
 • Een brief waarin u schrijft met hoeveel mensen u in de huurwoning of woonwagen woont. Zet onderaan deze brief uw handtekening.  
 • Documenten waarop per persoon staat hoe hoog het bruto inkomen van u en uw huisgenoten was in de laatste 6 maanden vóórdat u het huurverlagingsverzoek aan uw verhuurder.  
 • Als u werkt: de loonstrookjes van uw werkgever of het uitzendbureau.  
 • Als u een uitkering, AOW of pensioen krijgt: de specificatie van UWV, SVB of uw pensioenfonds.  
 • Als u zelfstandig ondernemer of zzp’er bent: een schatting van de winst.  
 • Als u andere inkomsten heeft: een schatting van die inkomsten min de kosten. 
   

Wij onderzoeken of uw huur omlaag kan

Wij controleren de gegevens die u heeft ingestuurd en berekenen of uw huur omlaag moet. 

Wat kunt u verwachten van een uitspraak over huurverlaging? 

Na afloop van ons onderzoek ontvangen u en uw verhuurder een uitspraak. 

 • Staat in onze uitspraak dat uw verhuurder de huur moet verlagen? Dan staat in onze uitspraak vanaf welke datum uw huur omlaag gaat naar € 577,91. 
 • Blijkt uit ons onderzoek dat u geen recht heeft op huurverlaging? Dan blijft de huur gelijk. 


Zelf geld terugvragen bij huurverlaging

Zolang wij nog geen uitspraak hebben gedaan, moet u de oude huur blijven betalen. Betekent onze uitspraak dat u te veel huur heeft betaald? Vraag dan zelf uw geld terug aan uw verhuurder. Wil uw verhuurder het bedrag niet terugbetalen? Neem dan contact op met het Juridisch Loket. De Huurcommissie kan u hier niet bij helpen. 


Belangrijk om te weten

Een huurverlaging kan betekenen dat u minder huurtoeslag krijgt. Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.