Huurverlaging voor huurders met een laag inkomen

Geldt de huurverlaging voor huurders met een laag inkomen ook voor mij?

Huurt u een woning van een woningcorporatie en is uw huur in 2024 hoger dan € 577,91? Als u een laag inkomen heeft, kunt u uw woningcorporatie om huurverlaging vragen.

Geldt de huurverlaging voor huurders met een laag inkomen ook voor mij?

Voor wie geldt de verlaging?

 • U huurt sinds 1 maart 2023 of eerder een sociale huurwoning of woonwagen van een woningcorporatie.
 • Uw kale huur is hoger dan € 577,91 (prijspeil 2024) per maand.
 • U had de laatste zes maanden een laag inkomen.

Bij welk inkomen in 2024 gaat de huur omlaag?

 • U woont alleen en uw inkomen was de laatste zes maanden lager dan of gelijk aan € 12.420.
  Of lager dan of gelijk aan € 13.215 als u AOW krijgt.
 • U woont met 2 of meer personen en uw gezamenlijke inkomen was de laatste zes maanden lager dan of gelijk aan € 16.185.
  Of lager dan of gelijk aan € 17.575 als u of 1 van uw huisgenoten AOW krijgt.

Het inkomen van kinderen jonger dan 27 jaar telt niet mee.

Hoe vraagt u huurverlaging aan?

U vraagt de huurverlaging aan bij uw woningcorporatie. Bel of kijk op de website van uw woningcorporatie hoe u dat moet doen.

Hoe laat u zien dat u een laag inkomen heeft?

Stuur de volgende documenten op naar uw woningcorporatie:

 • Een brief waarin u schrijft met hoeveel mensen u in de huurwoning of woonwagen woont. En met hoeveel kinderen jonger dan 27 jaar. Zet onderaan deze brief uw handtekening.
 • Papieren waarop staat hoe hoog het inkomen van u en uw huisgenoten was in de laatste 6 maanden.
  • Als u werkt: de loonstrookjes van uw werkgever of het uitzendbureau.
  • Als u een uitkering, AOW of pensioen krijgt: de specificatie van UWV, SVB of uw pensioenfonds.
  • Als u zelfstandig ondernemer of zzp’er bent: een schatting van de winst.
  • Als u andere inkomsten heeft: een schatting van die inkomsten min de kosten.

Als uw woningcorporatie de huur niet verlaagt

Komt u er samen met uw woningcorporatie niet uit? Of krijgt u niet binnen drie weken een reactie van uw woningcorporatie? Dan kunt u de Huurcommissie inschakelen. Dit kan uiterlijk tot negen weken nadat u de woningcorporatie om huurverlaging heeft gevraagd.

Hoe schakelt u de Huurcommissie in?

Log in op MijnHuurcommissie en vul het online formulier eenmalige huurverlaging in. Daarmee vraagt u de Huurcommissie om de huur te verlagen.

Heeft u moeite met het invullen van het online formulier? Neem contact met ons op via 088 - 1 600 300 of via het contactformulier.

Wanneer moet u het online formulier insturen?

Verstuur het online formulier uiterlijk 9 weken nadat u uw woningcorporatie om huurverlaging heeft gevraagd.

Wij onderzoeken of uw huur omlaag kan

Wij controleren de gegevens die u heeft ingestuurd en berekenen of uw huur omlaag moet.

Wat kunt u verwachten van een uitspraak over huurverlaging?

Na afloop van ons onderzoek ontvangen u en uw verhuurder een uitspraak.

 • Staat in onze uitspraak dat uw verhuurder de huur moet verlagen? Dan staat in onze uitspraak vanaf welke datum uw huur omlaag gaat naar € 577,91.
 • Blijkt uit ons onderzoek dat u geen recht heeft op huurverlaging? Dan blijft de huur gelijk.

Zelf geld terugvragen bij huurverlaging

Zolang wij nog geen uitspraak hebben gedaan, moet u de oude huur blijven betalen. Betekent onze uitspraak dat u te veel huur heeft betaald? Vraag dan zelf uw geld terug aan uw verhuurder. Wil uw verhuurder het bedrag niet terugbetalen? Neem dan contact op met het Juridisch Loket. De Huurcommissie kan u hier niet bij helpen.

Belangrijk om te weten
Een huurverlaging kan betekenen dat u minder huurtoeslag krijgt. Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst