Huurverlaging op grond van inkomensdaling vragen

Mijn inkomen is gedaald na de inkomensafhankelijke huurverhoging

Heeft u in de afgelopen drie jaar één of meerdere keren een inkomensafhankelijke huurverhoging gehad? En is uw inkomen daarna gedaald? Dan kunt u uw verhuurder vragen om die inkomensafhankelijke huurverhoging(en) terug te draaien. Hier leest u hoe u dat doet.

Wanneer kunt u om huurverlaging vragen na een daling van het inkomen?

 • U kreeg in 2020 de inkomensafhankelijke huurverhoging van meer dan 5,1%. En uw inkomen is gedaald tot onder € 43.574.
 • U kreeg in 2022 de inkomensafhankelijke huurverhoging van meer dan 2,3% omdat u een hoog of hoger middeninkomen had. En uw inkomen in categorie Hoog is gedaald tot onder € 56.527 (eenpersoonshuishouden) of tot onder € 75.369 (meerpersoonshuishouden). Of uw inkomen in categorie Hoger middeninkomen is gedaald tot onder € 47.948 (eenpersoonshuishouden) of tot onder € 55.486 (meerpersoonshuishouden).
 • Uw inkomen is gedaald omdat u bijvoorbeeld minder bent gaan verdienen, met pensioen bent gegaan of omdat iemand met wie u samen woonde is verhuisd.

Wat moet u doen om de huur te verlagen?

 1. Vraag eerst schriftelijk aan uw verhuurder om de huur te verlagen.
 2. Wil uw verhuurder de huur niet verlagen? Dan kunt u de Huurcommissie inschakelen.

Hoe vraag ik mijn verhuurder om huurverlaging?

Stuur een e-mail of schrijf een brief met een voorstel. Zet daarin:

 • De kale huur die u nu betaalt, dus zonder de servicekosten.
 • De lagere kale huur die u wilt betalen.
 • Hoeveel de huur volgens u omlaag moet.
 • De datum waarop de huurverlaging moet ingaan. Dit kan pas 2 maanden nadat u de brief verstuurt en de huurverlaging moet op de 1e van de maand ingaan.

Stuur met uw e-mail of brief de volgende bijlagen mee:

 • Een uittreksel uit de Basisregistratie personen, waaruit blijkt hoeveel mensen op uw adres staan ingeschreven.
 • De inkomensverklaringen (IB60) van de Belastingdienst van alle bewoners. U vindt deze op de website van de Belastingdienst.

Wanneer stuurt u de e-mail of brief op? 

Verstuur uw e-mail of brief minimaal 2 maanden voordat de huurverlaging moet ingaan.
Bijvoorbeeld: U wilt dat de huurverlaging op 1 juli ingaat. Zorg er dan voor dat uw verhuurder de brief vóór 1 mei krijgt.

Wat gebeurt er nadat u de e-mail of brief heeft verstuurd? 

Gaat de verhuurder akkoord met uw voorstel? Dan gaat de lagere huurprijs in op de datum die u heeft voorgesteld.
Gaat de verhuurder niet akkoord? Of hoort u niets? Dan kunt u de Huurcommissie inschakelen.

Lager inkomen in het lopende jaar 

Heeft uw verhuurder nee gezegd tegen uw vraag om huurverlaging? Omdat u in 2022 minder bent gaan verdienen, maar nog geen inkomensverklaring van de Belastingdienst kon meesturen? Dan heeft het geen zin om een procedure te starten. Ook de Huurcommissie moet wachten totdat de Belastingdienst uw inkomen en dat van uw medebewoners over 2022 heeft vastgesteld. Kijk op de website van de Belastingdienst wanneer uw inkomensverklaring beschikbaar is. 

Een voorbeeld: U heeft gevraagd om huurverlaging omdat uw inkomen in 2022 is gedaald. Dan kunt u pas in 2023 een huurverlaging voorstellen die u kunt afdwingen via de Huurcommissie. Nadat de Belastingdienst de inkomensverklaringen over 2022 van u en de andere bewoners online heeft gezet. 

Hoe schakelt u de Huurcommissie in? 

Log in op MijnHuurcommissie en vul het online formulier Huurverlaging op grond van inkomensdaling in. Daarmee vraagt u de Huurcommissie om de huur te verlagen. Verstuur het formulier binnen 6 weken na de datum van de huurverlaging die u had voorgesteld. 

Bijvoorbeeld: U wilde dat de huurverlaging op 1 juli zou ingaan. Stuur ons het formulier dan vóór 11 augustus. 

Heeft u moeite met het invullen van het online formulier? Neem contact met ons op via 088 - 1 600 300 of via het contactformulier.

Wij onderzoeken of uw huur omlaag kan 

We controleren de gegevens die u heeft ingestuurd en berekenen of de inkomensafhankelijke huurverhoging ongedaan moet worden gemaakt 

Wat kunt u verwachten van een uitspraak over de hoogte van de huur? 

Na afloop van ons onderzoek ontvangen u en uw verhuurder een uitspraak. Uw verhuurder moet zich houden aan deze uitspraak. 

 • Staat in onze uitspraak dat uw verhuurder de inkomensafhankelijke huurverhoging moet terugdraaien? Dan gaat uw huur omlaag. De gewone jaarlijkse huurverhoging blijft wel gelden. 
 • Blijkt uit ons onderzoek dat u geen recht heeft op huurverlaging? Dan blijft de huur gelijk. 

Zelf geld terugvragen bij huurverlaging 

Zolang we nog geen uitspraak hebben gedaan, moet u de oude huur blijven betalen. Betekent onze uitspraak dat u te veel huur heeft betaald? Vraag dan zelf uw geld terug aan uw verhuurder. Wil uw verhuurder het bedrag niet terugbetalen? Neem dan contact op met het Juridisch Loket. De Huurcommissie kan u hier niet bij helpen.

Let op: Een huurverlaging kan betekenen dat u minder huurtoeslag krijgt. Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.