Huurverlaging op grond van puntenaantal vragen

Ik huur een woning en vind mijn huur te hoog. Wat kan ik doen? 

Woont u langer dan een halfjaar in een sociale huurwoning of op kamers? En vindt u uw huur te hoog? Op deze pagina leest u wat u kunt doen. 

  1. Doe eerst de Huurprijscheck. Daarmee rekent u uit wat de maximale kale huur van uw woning, kamer, woonwagen of standplaats mag zijn. 
  2. Blijkt uit de Huurprijscheck dat uw huur hoger is dan de maximale huurprijs? Vraag uw verhuurder dan schriftelijk om de huur te verlagen. U kunt daarvoor onze modelbrief Voorstel tot huurverlaging op grond van puntenaantal gebruiken. 
  3. Wil uw verhuurder de huur niet verlagen? Dan kunt u de Huurcommissie inschakelen. 

Hoe vraag ik mijn verhuurder om huurverlaging? 

Stuur een e-mail naar uw verhuurder of schrijf een brief met een voorstel. Zet daarin:

  • De kale huur die u nu betaalt, dus zonder de servicekosten. 
  • De puntentelling van uw woning, kamer, woonwagen of standplaats. 
  • De lagere kale huur die u wilt betalen. 
  • Hoeveel de huur volgens u omlaag moet. 
  • De datum waarop de huurverlaging moet ingaan. Dit kan pas 2 maanden nadat u de brief verstuurt. 

Wanneer stuurt u de e-mail of brief op? 

Verstuur uw e-mail of brief minimaal 2 maanden voordat de huurverlaging moet ingaan.  
Bijvoorbeeld: U wilt dat de huurverlaging op 1 juli ingaat. Zorg er dan voor dat uw verhuurder de e-mail of brief vóór 1 mei krijgt. 

Wat gebeurt er nadat u de e-mail of brief heeft verstuurd? 

Gaat de verhuurder akkoord met uw voorstel? Dan gaat de lagere huurprijs in op de datum die u heeft voorgesteld. 
Gaat de verhuurder niet akkoord? Of hoort u niets? Dan kunt u de Huurcommissie inschakelen. 

Hoe schakelt u de Huurcommissie in? 

Log in op MijnHuurcommissie en vul het online formulier Huurverlaging op grond van punten in. Daarmee vraagt u de Huurcommissie om de hoogte van de huur te bepalen. Verstuur het formulier binnen 6 weken na de datum van de huurverlaging die u had voorgesteld. 
Bijvoorbeeld: U wilde dat de huurverlaging op 1 juli zou ingaan. Vul het formulier dan in vóór 11 augustus. 

Heeft u moeite met het invullen van het online formulier? Neem contact met ons op via 088 - 1 600 300 of via het contactformulier.

Wij onderzoeken of de huur klopt 

Een onderzoeker van de Huurcommissie komt bij u langs en vult de Huurprijscheck in. Daarmee beoordelen we of uw kale huur niet te hoog is. 

Wat kunt u verwachten van een uitspraak over de hoogte van de huur? 

Na afloop van ons onderzoek ontvangen u en uw verhuurder een uitspraak. Daarin staat of de verhuurder de huur moet verlagen. Is dat het geval, dan staat in onze uitspraak ook de nieuwe, lagere huurprijs en op welke datum die ingaat. Uw verhuurder moet zich houden aan deze uitspraak. Staat in onze uitspraak dat de huur te hoog was? Dan is uw verhuurder verplicht de huur te verlagen. 

Zelf geld terugvragen bij huurverlaging 

Zolang we nog geen uitspraak hebben gedaan, moet u de oude huur blijven betalen. Betekent onze uitspraak dat u te veel huur heeft betaald? Vraag dan zelf uw geld terug aan uw verhuurder. Wil uw verhuurder het bedrag niet terugbetalen? Neem dan contact op met het Juridisch Loket. De Huurcommissie kan u hier niet bij helpen. 

Let op: Een huurverlaging kan betekenen dat u minder huurtoeslag krijgt. Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.