Huurverlaging op grond van puntenaantal vragen

Woont u langer dan een halfjaar in een huurwoning of op kamers? En denkt u dat uw huur te hoog is? Op deze pagina leest u wat u kunt doen.  

  1. Doe eerst de Huurprijscheck. Daarmee berekent u de maximale kale huur van uw woning, kamer, woonwagen of standplaats.  
  2. Blijkt uit de Huurprijscheck dat uw huur hoger is dan de maximale kale huurprijs? Vraag uw verhuurder dan schriftelijk om de huur te verlagen.  
  3. Reageert uw verhuurder niet? Of wil uw verhuurder de huur niet verlagen? Dan kunt u de Huurcommissie inschakelen.  

Hoe vraag ik mijn verhuurder om huurverlaging?  

Stuur brief of e-mail naar uw verhuurder met een voorstel. Zet daarin: 

  • De kale huur die u nu betaalt, dus zonder de servicekosten.  
  • De lagere huurprijs die u voorstelt, op basis van de puntentelling.  
  • Hoeveel de huur volgens u omlaag moet.  
  • De datum waarop de nieuwe huur moet ingaan. Let op: dit kan niet eerder zijn dan 2 volle kalendermaanden nadat u het voorstel verstuurt.  

Stuur het resultaat van de Huurprijscheck, de puntentelling van de woonruimte, mee als bijlage bij uw e-mail of brief.  Tip: gebruik onze modelbrief Voorstel tot huurverlaging op grond van puntenaantal.  

Wanneer kunt u de Huurcommissie inschakelen? 

Als uw verhuurder akkoord gaat met uw voorstel, is inschakelen van de Huurcommissie niet nodig. De lagere huurprijs gaat dan in op de datum die u heeft voorgesteld. Gaat de verhuurder niet akkoord? Of reageert uw verhuurder helemaal niet op uw voorstel? Kijk dan eerst wat voor u geldt. 

Bij een nieuw huurcontract, dat is afgesloten op of na 1 juli 2024

Dan kunt u een procedure huurverlaging op grond van punten starten. Het maakt niet uit hoeveel punten uw woning heeft of in welke sector uw woning valt.   

Als u een huurprijs betaalt die hoort bij een sociale huurwoning

Dan kunt u een procedure huurverlaging op grond van punten starten. Het maakt niet uit wanneer uw huurcontract is afgesloten. 

Als u een vrijesector-huurprijs betaalt en uw huurcontract is afgesloten vóór 1 juli 2024

Als u een vrijesector-huurprijs betaalt, maar uw huurprijs valt volgens de Huurprijscheck in de sociale sector (tot en met 143 punten)? Dan moet uw verhuurder binnen 1 jaar de huurprijs aanpassen. Past uw verhuurder de huurprijs niet aan? Dan kunt u vanaf 1 juli 2025 een procedure huurverlaging op grond van punten starten. 

Als u een vrijesector-huurprijs betaalt, maar uw huurprijs valt volgens de Huurprijscheck in de sector middenhuur (tussen 144 en 186 punten): dan kunt u zolang de huurovereenkomst loopt, géén procedure starten om huurverlaging op grond van punten.  

Hoe schakelt u de Huurcommissie in?  

Komen u en uw verhuurder er samen niet uit? Schakel ons dan zo snel mogelijk in. Reageerde uw verhuurder helemaal niet op uw voorstel? Dan kunt u de procedure pas starten vanaf de door u voorgestelde ingangsdatum van de huurverlaging. Verstuur het formulier in alle gevallen binnen 6 weken na de datum van de huurverlaging die u had voorgesteld.  

Log in op MijnHuurcommissie en vul het online formulier Huurverlaging op grond van punten in. Daarmee vraagt u de Huurcommissie om de hoogte van de huur te bepalen. Heeft u moeite met het invullen van het online formulier? Neem contact met ons op via 088 - 1 600 300 of via het contactformulier

Wij onderzoeken of de huurprijs redelijk is  

Als we uw verzoek in behadelingen nemen komt eerst een onderzoeker van de Huurcommissie bij u langs. De onderzoeker vult de Huurprijscheck in. Daarmee beoordelen we of uw voorstel tot huurverlaging redelijk is. Na afloop van ons onderzoek ontvangen u en uw verhuurder een uitspraak daarover. 

Wat kunt u verwachten van een uitspraak over de hoogte van de huur?  

Is huurverlaging redelijk? Dan staat in onze uitspraak de nieuwe, lagere huurprijs en op welke datum die ingaat. Uw verhuurder moet zich houden aan deze uitspraak. Belangrijk om te weten: zolang de Huurcommissie nog geen uitspraak heeft gedaan, moet u de oude huur blijven betalen.

Let op: uw verhuurder kan in verzet gaan tegen onze uitspraak of een procedure starten bij de kantonrechter. Dan wordt de zaak opnieuw beoordeeld.  
 

Zelf geld terugvragen bij huurverlaging  

Betekent onze uitspraak dat u te veel huur heeft betaald? Vraag dan zelf uw geld terug aan uw verhuurder. Wil uw verhuurder het bedrag niet terugbetalen? Neem dan contact op met het Juridisch Loket. De Huurcommissie kan u hier niet bij helpen. 

Let op: Een huurverlaging kan betekenen dat u minder huurtoeslag krijgt. Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.