Tijdelijke huurverlaging bij ernstige gebreken vragen

Wat gebeurt er nadat u een procedure bent gestart bij de Huurcommissie?

In de meeste gevallen komt een onderzoeker van de Huurcommissie bij u langs voor een onderzoek. Deze bekijkt de gebreken en beoordeelt of ze ernstig genoeg zijn om de huur te verlagen. Hoe ernstiger het gebrek, hoe hoger de huurverlaging. 

Soms is een rapport van een expert nodig

Soms kan onze onderzoeker een gebrek niet goed beoordelen. Dan is het nodig dat een expert de situatie beoordeelt en daar een rapport over schrijft. Als huurder zorgt u ervoor dat dit rapport er komt. U kunt bijvoorbeeld een erkende installateur of deskundige inschakelen. U betaalt zelf de kosten hiervan. 

Een rapport van een expert is bijvoorbeeld nodig bij: 

 • gebreken aan de afvoer van rook- of verbrandingsgassen, waarbij de lucht in de woonruimte moet worden geanalyseerd om vast te stellen of dit een gevaar oplevert voor de gezondheid; 
 • gebreken aan de verwarming, waardoor de woonruimte te heet wordt of te koud blijft; 
 • ernstige geluidsoverlast van technische installaties in uw woning, zoals een mechanisch ventilatiesysteem, een cv-ketel of een lift;
 • onvoldoende geluidsisolatie van binnenmuren, vloeren of plafonds; 
 • lood in het drinkwater;
 • gebreken aan zonnepanelen, stadsverwarming, aardwarmte of alternatieve energie.

Over welke gebreken doet de Huurcommissie geen uitspraak 

Wij kunnen geen uitspraak doen over: 

 • het vernieuwen van uw woning, bijvoorbeeld het plaatsen van dubbel glas;
 • gebreken aan een gaskachel;
 • adresproblemen;
 • overlast van een andere huurder;
 • geen internet of tv-aansluiting.

Wat kunt u verwachten van een uitspraak over gebreken? 

Na afloop van een onderzoek ontvangen u en uw verhuurder een uitspraak. Daarin staat of er ernstige gebreken zijn en of de verhuurder de huur moet verlagen. In onze uitspraak staat dan ook de lagere huurprijs en op welke datum deze ingaat. De lagere huur geldt totdat uw verhuurder gebreken heeft gerepareerd. Vanaf dat moment mag uw verhuurder weer de oude huurprijs vragen. Uw verhuurder moet zich houden aan deze uitspraak. Staat in onze uitspraak dat er ernstige gebreken zijn? Dan is uw verhuurder verplicht de huur te verlagen. 

Als uw verhuurder de gebreken niet repareert 

Uw verhuurder hoort de gebreken op te lossen. Maar de Huurcommissie kan de verhuurder niet dwingen om dit te doen. Repareert uw verhuurder de gebreken ook na onze uitspraak niet? Dan kunt u met onze uitspraak naar de rechter gaan. Hoe u dat doet, leest u op www.rechtspraak.nl/onderwerpen/huren. De rechter kan uw verhuurder wel verplichten om de gebreken op te lossen. Vraag tijdig bij de kantonrechter binnen hoeveel weken u uw procedure moet starten. 

Zelf geld terugvragen bij huurverlaging

Betaal altijd uw huur zolang de Huurcommissie nog geen uitspraak heeft gedaan. Bij een huurachterstand mag uw verhuurder het huurcontract soms stoppen. Heeft de Huurcommissie uitspraak gedaan en staat in de uitspraak dat u teveel huur heeft betaald? Vraag dan zelf uw geld terug aan uw verhuurder. Wil uw verhuurder het bedrag niet terugbetalen? Neem dan contact op met het Juridisch Loket. De Huurcommissie kan u hier niet bij helpen. 

Belangrijk om te weten: Een huurverlaging kan betekenen dat u minder huurtoeslag krijgt. Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst

Lees hier meer algemene informatie over onderhoudsgebreken en het starten van een procedure bij de Huurcommissie.