Verlaging van de aanvangshuurprijs vragen

Ik huur sinds kort een woning en vind mijn huur te hoog. Wat kan ik doen? 

Woont u korter dan een halfjaar in een sociale huurwoning of op kamers? En vindt u uw huur te hoog? Dan kunt u de Huurcommissie vragen om de hoogte van uw huur te beoordelen. 

In de eerste 6 maanden van uw huurcontract kunnen we beoordelen of uw huur juist is. We berekenen de maximale kale huur voor uw woning, kamer, woonwagen of standplaats. Had uw woning gebreken toen u deze huurde? Laat het ons weten. Dan kijken we daar ook naar. 

Hoe schakelt u de Huurcommissie in? 

Log in op MijnHuurcommissie en vul het formulier Toetsing aanvangshuurprijs in. Daarmee vraagt u de Huurcommissie om de hoogte van de huur te bepalen. Stuur het formulier in binnen 6 maanden nadat het huurcontract van uw woning, kamer, woonwagen of standplaats is ingegaan. 

Heeft u moeite met het invullen van het online formulier? Neem contact met ons op via 088 - 1 600 300 of via het contactformulier.

Als u een tijdelijk huurcontract heeft 

  • Heeft u een tijdelijk huurcontract  dat voor 1 juli 2024 is afgesloten? Dan kunt u als huurder de aanvangshuurprijs laten beoordelen door de Huurcommissie. U kunt dit doen gedurende de looptijd van het tijdelijke huurcontract (maximaal 2 jaar) tot een half jaar na het aflopen ervan.  
  • Heeft u een tijdelijk huurcontract dat op of na 1 juli 2024 is afgesloten? Dan kunt u als huurder alleen binnen 6 maanden na de datum van afsluiten de aanvangshuurprijs door de Huurcommissie laten beoordelen. Per 1 juli 2024 is namelijk de Wet vaste huurcontracten ingegaan en zijn de regels veranderd.

Wij onderzoeken of de aanvangshuur klopt 

Een onderzoeker van de Huurcommissie komt bij u langs en vult de Huurprijscheck in. Daarmee beoordelen we of de afgesproken kale huur niet te hoog is. U hoeft de Huurprijscheck niet zelf in te vullen. 

Als uw woning ernstige gebreken heeft 

Blijkt tijdens ons onderzoek dat de woning ernstige onderhoudsgebreken heeft? En waren die er al op het moment dat uw huurcontract begon? Dan kunnen we de huur tijdelijk (verder) verlagen. U hoeft de gebreken niet bij uw verhuurder te melden. Vermeld ze in het formulier als u de zaak start. Of zeg tegen de onderzoeker welke gebreken er al waren toen u de woning huurde. Meer informatie vindt u op de pagina Huurverlaging bij ernstige gebreken

Wat kunt u verwachten van een uitspraak over de hoogte van de huur? 

Na afloop van ons onderzoek ontvangen u en uw verhuurder een uitspraak. Daarin staat of de verhuurder de huur moet verlagen. Is dat het geval, dan staat in onze uitspraak ook de nieuwe, lagere huurprijs. Deze geldt vanaf de datum waarop het huurcontract is ingegaan. Uw verhuurder moet zich houden aan deze uitspraak. Staat in onze uitspraak dat de huur te hoog was? Dan is uw verhuurder verplicht de huur te verlagen. 
Blijkt uit ons onderzoek dat de huur klopt? Dan blijft uw huur gelijk. 

Zelf geld terugvragen bij huurverlaging 

Zolang we nog geen uitspraak hebben gedaan, moet u de oude huur blijven betalen. Betekent onze uitspraak dat u te veel huur heeft betaald? Vraag dan zelf uw geld terug aan uw verhuurder. Wil uw verhuurder het bedrag niet terugbetalen? Neem dan contact op met het Juridisch Loket. De Huurcommissie kan u hier niet bij helpen. 

Let op: Een huurverlaging kan betekenen dat u minder huurtoeslag krijgt. Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst