Huurprijs splitsen

Ik betaal een all-in prijs en wil dat veranderen 

Huurt u een sociale huurwoning of kamer en betaalt u een all-in prijs? Dan betaalt u één totaalbedrag aan kale huur en bijkomende kosten. Als u dat wilt veranderen, leest u op deze pagina wat u kunt doen. 

Waarom liever geen all-in prijs?  

Als u één totaalbedrag betaalt, maakt de verhuurder niet duidelijk hoeveel u precies aan kale huur betaalt en hoeveel aan bijkomende kosten. U kunt dan: 

 • niet controleren of de jaarlijkse huurverhoging klopt; 
 • niet zien of het bedrag van de jaarafrekening voor de servicekosten en nutsvoorzieningen klopt. 

Wat moet u doen om de all-in prijs te splitsen? 

 1. Vraag eerst schriftelijk aan uw verhuurder om de all-in huur te splitsen. U kunt daarvoor onze modelbrief Voorstel tot splitsen all-in prijs gebruiken. 
 2. Wil uw verhuurder de huur niet splitsen of komt u er samen niet uit? Dan kunt u de Huurcommissie inschakelen. 

Als u om huurverlaging heeft gevraagd 

Heeft u bij de Huurcommissie gevraagd om huurverlaging bij een nieuw contract? Of om huurverlaging volgens puntentelling? Als wij in die procedure zien dat u een all-in prijs betaalt, dan splitsen wij die prijs meteen op. Daarna beoordelen wij of uw kale huur klopt. U hoeft dan niet zelf om splitsing te vragen. 

Hoe vraag ik mijn verhuurder om de all-in prijs te splitsen? 

Stuur een e-mail of schrijf een brief met een voorstel. Zet daarin: 

 • De all-in prijs die u nu betaalt. 
 • De kale huur die u voorstelt. 
 • Het voorschot op de servicekosten en kosten voor nutsvoorzieningen. 
 • De datum waarop de splitsing moet ingaan. Dit kan pas 2 maanden nadat u de brief verstuurt. 

Wat is een goed voorstel om de all-in prijs te splitsen? 

 • De kale huur die u voorstelt, moet minimaal 55% van de all-in prijs zijn. 
 • Het voorschot voor servicekosten moet minimaal 25% van de all-in prijs zijn. 

Een voorbeeld: U betaalt een all-in prijs van € 500 per maand.

Goed voorstel  Geen goed voorstel
Kale huur    € 300 Kale huur    € 200 
Voorschot servicekosten    € 200 Voorschot servicekosten    € 100

Wanneer stuurt u de e-mail of brief op? 

Verstuur uw e-mail of brief minimaal 2 maanden voordat de splitsing moet ingaan.  
Bijvoorbeeld: U stuurt het voorstel op 12 april naar de verhuurder. Dan kan de splitsing op 1 juli ingaan. 

Wat gebeurt er nadat u de e-mail of brief heeft verstuurd? 

Gaat de verhuurder akkoord met uw voorstel? Dan gaat de splitsing in op de datum die u heeft voorgesteld. 
Gaat de verhuurder niet akkoord? Of wordt u het samen niet eens over de bedragen? Dan kunt u de Huurcommissie inschakelen. 

Hoe schakelt u de Huurcommissie in? 

Log in op MijnHuurcommissie en vul het online formulier Splitsen all-in huurprijs in. Daarmee vraagt u de Huurcommissie om de all-in huur te splitsen. Verstuur het formulier binnen 6 weken na de splitsingsdatum die u had voorgesteld. 
Bijvoorbeeld: U wilde dat de splitsing op 1 juli zou ingaan. Stuur ons het formulier dan vóór 11 augustus. 

Heeft u moeite met het invullen van het online formulier? Neem contact met ons op via 088 - 1 600 300 of via het contactformulier.

Wij beoordelen uw voorstel om de all-in prijs te splitsen 

Bij het beoordelen van het splitsingsvoorstel bekijken wij of: 

 • de voorgestelde kale huurprijs minimaal 55% van de all-in prijs is; 
 • het voorgestelde voorschotbedrag voor servicekosten en nutsvoorzieningen minimaal 25% van de all-in prijs is. 

Wat kunt u verwachten van een uitspraak over het splitsen? 

Na afloop van ons onderzoek ontvangen u en uw verhuurder een uitspraak. Daarin staat wat de kale huur wordt en hoeveel u gaat betalen aan servicekosten en nutsvoorzieningen. In onze uitspraak staat ook op welke datum de splitsing en de nieuwe bedragen ingaan. 
Uw verhuurder moet zich houden aan deze uitspraak. Dat betekent dat uw verhuurder de huur moet splitsen. 

Zelf geld terugvragen aan verhuurder 

Betekent onze uitspraak dat u te veel huur of servicekosten heeft betaald? Vraag dan zelf uw geld terug aan uw verhuurder. Wil uw verhuurder het bedrag niet terugbetalen? Neem dan contact op met het Juridisch Loket. De Huurcommissie kan u hier niet bij helpen.