Huurverhoging na tijdelijke huurkorting beoordelen

Heeft u met uw verhuurder een tijdelijke huurkorting afgesproken voor uw sociale huurwoning? En wil uw verhuurder de huur verhogen naar de originele huurprijs? Hier leest u wat u kunt doen als u het daar niet mee eens bent. 

Uw verhuurder kan u een tijdelijke huurkorting geven in 2 situaties: 

  1. U heeft om een lagere huur gevraagd in verband met tijdelijke huurkorting, bijvoorbeeld omdat uw inkomen was gedaald. Uw huur is toen verlaagd of tijdelijk bevroren (tijdelijk niet verhoogd). 
  2. U heeft met uw verhuurder afgesproken dat u tijdelijk een lagere huur zou betalen omdat u mocht wennen aan de huurprijs van een nieuwe woning. Bijvoorbeeld omdat u starter was op de woningmarkt of doorstroomde naar een duurdere huurwoning. 

Na de afgesproken periode mag uw verhuurder de huur weer verhogen tot de huurprijs die gold vóór de huurkorting, eventueel met de wettelijk toegestane huurverhoging erbij. 

NB Gaat het om een huurverhoging nadat gebreken zijn hersteld? Dan geldt een andere procedure.

Zo maakt u bezwaar tegen deze huurverhoging

Bent u het niet eens met de voorgestelde huurverhoging na de tijdelijke huurkorting? Maak dan schriftelijk bezwaar bij uw verhuurder.

  1. Schrijf een e-mail of brief aan uw verhuurder waarin u vertelt dat u bezwaar heeft. En vertel daarbij waarom u het eens bent met de huurverhoging.
  2. Stuur uw bezwaar naar uw verhuurder. Het is belangrijk dat uw verhuurder uw brief of mail op tijd ontvangt, dat is vóór de dag dat de huurverhoging ingaat.

Is de verhuurder het eens met uw bezwaar? Dan gaat de huurverhoging niet door.
Is de verhuurder het niet eens met uw bezwaar? Dan moet uw verhuurder aan de Huurcommissie vragen om de jaarlijkse huurverhoging te beoordelen. Dat moet binnen 6 weken na de voorgestelde ingangsdatum van de huurverhoging.

Let op U kunt dus niet zelf de Huurcommissie inschakelen, maar u moet zich wel houden aan de beslissing van de Huurcommissie. Als de verhuurder gelijk krijgt, moet u niet alleen de huurverhoging betalen, maar ook de kosten voor de procedure. Dit is eenmalig € 25. 

Als u geen bezwaar maakt, maar de huurverhoging niet betaalt

Bent u het niet eens met de huurverhoging en betaalt u de verhoging niet? Dan moet uw verhuurder u een herinneringsbrief sturen. Deze brief moet aangetekend verstuurd zijn en binnen 3 maanden na de ingangsdatum van de huurverhoging door u ontvangen zijn. 

Bent u het na de herinneringsbrief nog steeds niet eens met de huurverhoging? Dan kunt u zelf aan de Huurcommissie vragen om de jaarlijkse huurverhoging te beoordelen. Dat kan tot 4 maanden na de dag waarop de huurverhoging moest ingaan, volgens het voorstel van uw verhuurder. 

Hoe schakelt u de Huurcommissie in?

Log in op MijnHuurcommissie en vul het formulier Bezwaar tegen jaarlijkse huurverhoging na rappel in. Daarmee vraagt u de Huurcommissie de huurverhoging te beoordelen. U kunt dit formulier pas insturen nadat u een aangetekende herinneringsbrief van uw verhuurder heeft ontvangen. Vul het formulier in binnen 4 maanden na het tijdstip waarop de huurverhoging volgens het voorstel had moeten ingaan.

Bijvoorbeeld: Uw verhuurder wil de huur verhogen per 1 juli 2024. Hij stuurt u de aangetekende herinneringsbrief uiterlijk op 30 september. Stuur het online formulier uiterlijk 31 oktober 2023 aan de Huurcommissie op.

Heeft u moeite met het invullen van het online formulier? Neem contact met ons op via 088 - 1 600 300 of via het contactformulier.

Wat kunt u verwachten van een uitspraak over de huurverhoging na tijdelijke huurkorting? 

Nadat wij de huurverhoging hebben beoordeeld, ontvangen u en uw verhuurder een uitspraak. Daarin staat of de huurverhoging na tijdelijke huurkorting redelijk is of niet. U en uw verhuurder moeten zich houden aan deze uitspraak. 

  • Blijkt dat de huurverhoging redelijk is? Dan gaat de hogere huurprijs in vanaf de ingangsdatum van de huurverhoging (met terugwerkende kracht). Ook moet u de kosten van de procedure van € 25 alsnog betalen. 
  • Is de huurverhoging niet redelijk? Dan gaat de huurverhoging niet door of wij stellen de juiste huurprijs vast. In het laatste geval staat in onze uitspraak met hoeveel procent of met welk bedrag uw verhuurder de huur mag verhogen en op welke datum de huurverhoging ingaat. 

Zelf geld terugvragen aan verhuurder 

Betekent onze uitspraak dat u te veel huur heeft betaald? Vraag dan zelf uw geld terug aan uw verhuurder. Wil uw verhuurder het bedrag niet terugbetalen? Neem dan contact op met het Juridisch Loket. De Huurcommissie kan u hier niet bij helpen.