Inkomensafhankelijke huurverhoging beoordelen

Ik ben het niet eens met de inkomensafhankelijke huurverhoging 

Woont u in een sociale huurwoning? Dan mag uw verhuurder de kale huur elk jaar iets verhogen. Als uw inkomen hoger is dan een bepaalde grens, dan mag uw verhuurder de huur met een bedrag verhogen. Dit heet de inkomensafhankelijke huurverhoging. Hier leest u hoeveel uw huur omhoog mag gaan en wat u kunt doen als u het daar niet mee eens bent. 

Wat is de maximale huurverhoging vanaf 1 juli 2023?

  • Voor de meeste huurders is de jaarlijkse huurverhoging maximaal 3,1%. Dit geldt voor sociale huurwoningen, kamers, woonwagens en standplaatsen. 
  • Heeft u een hoger inkomen? Dan kunt u de inkomensafhankelijke huurverhoging krijgen van maximaal € 50 of maximaal € 100. Welk maximumbedrag voor u geldt, hangt af van het aantal personen in uw huishouden én het totale jaarinkomen uit 2021 van u en uw huisgenoten. 

Hoeveel inkomensafhankelijke huurverhoging kunt u krijgen?

U woont alleen Huurverhoging vanaf 1 juli 2023
Uw inkomen lag in 2021 tussen € 48.836 en € 57.573 Maximaal € 50 per maand 
Uw inkomen was in 2021 hoger dan € 57.573 Maximaal € 100 per maand
U woont met 2 of meer personen
Uw totale inkomen lag in 2021 tussen € 56.513 en 76.764 Maximaal € 50 per maand
Uw inkomen was in 2021 hoger dan € 76.764 Maximaal € 100 per maand

Als u het niet eens bent met de inkomensafhankelijke huurverhoging 

De meeste verhuurders houden zich bij de inkomensafhankelijke huurverhoging aan alle regels. Als uw verhuurder de regels goed heeft gevolgd, heeft bezwaar maken geen zin. Lees hieronder wanneer u met succes bezwaar kunt maken. Of controleer op de website van de Woonbond of de huurverhoging aan alle regels voldoet. 

Wanneer kunt u bezwaar maken tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging? 

  • Uw inkomen of het inkomen van u en de andere bewoners op uw adres is in 2022 gedaald tot onder de inkomensgrenzen die gelden voor de inkomensafhankelijke huurverhoging. Bijvoorbeeld omdat u minder heeft gewerkt in 2022 of omdat u in 2021 een bijzonder hoog inkomen had, door een ontslagvergoeding of een uitkering uit een lijfrente.
  • U of 1 van de andere bewoners valt onder de beperkte groep gehandicapten en chronisch zieken die door de minister is aangewezen. 
  • Uw verhuurder stuurde geen inkomensindicatie van de Belastingdienst mee met het voorstel om de huur te verhogen. Uw verhuurder kan deze alsnog nasturen. 
  • De inkomensindicatie van de Belastingdienst klopt niet, bijvoorbeeld omdat iemand die op uw adres woonde inmiddels is verhuisd. Uw verhuurder vraagt dan een tweede inkomensindicatie op van uw huishouden. 

Kreeg u geen inkomensafhankelijke huurverhoging, maar de jaarlijkse huurverhoging van 3,1%? Kijk dan hier in welke situaties u bezwaar kunt maken.

Hoe maakt u bezwaar tegen de jaarlijkse huurverhoging? 

Stuur uw bezwaar per e-mail of brief naar uw verhuurder, vóór de datum waarop de huurverhoging ingaat. 
Bijvoorbeeld: Gaat de huurverhoging in op 1 juli 2023? Zorg er dan voor dat uw verhuurder uw bezwaar uiterlijk op 30 juni 2023 heeft ontvangen. 

Wat gebeurt er nadat u bezwaar heeft gemaakt? 

Gaat uw verhuurder akkoord met uw bezwaar? Dan gaat uw huurverhoging niet door of krijgt u minder huurverhoging. U krijgt daarover bericht van uw verhuurder. 
Is uw verhuurder het niet eens met uw bezwaar? Dan moet uw verhuurder aan de Huurcommissie vragen om de huurverhoging te beoordelen. 

Kan ik mijn bezwaar tegen de huurverhoging intrekken?  

Als uw verhuurder aan de Huurcommissie vraagt de huurverhoging te beoordelen, kan het gebeuren dat uw verhuurder gelijk krijgt. Krijgt u als huurder ongelijk, dan moet u niet alleen de huurverhoging betalen maar ook de kosten voor de procedure. Dit is € 25. 
Wilt u niet de kosten voor de procedure betalen? Laat uw verhuurder dan zo snel mogelijk weten dat u uw bezwaar intrekt. En vraag hem om de procedure te stoppen. 

Let op: Als u uw bezwaar intrekt, betekent dit dat u alsnog akkoord gaat met de huurverhoging. U moet de huurverhoging dan betalen. 

Als u geen bezwaar heeft gemaakt, maar de huurverhoging niet betaalt 

Heeft u geen bezwaar gemaakt bij uw verhuurder, maar weigert u de huurverhoging te betalen? Dan moet uw verhuurder u binnen 3 maanden na de voorgestelde ingangsdatum een aangetekende brief sturen. Dit is de herinneringsbrief. Bent u het daarna nog steeds niet eens met de huurverhoging? Dan kunt u de Huurcommissie inschakelen. 

Hoe schakelt u de Huurcommissie na een herinneringsbrief in? 

Log in op MijnHuurcommissie en vul het formulier Bezwaar tegen jaarlijkse huurverhoging na rappel in. Daarmee vraagt u de Huurcommissie de inkomensafhankelijke huurverhoging te beoordelen. U kunt dit formulier pas insturen nadat u een aangetekende brief van uw verhuurder heeft ontvangen. Vul het formulier in binnen 4 maanden na het tijdstip waarop de huurverhoging volgens het voorstel had moeten ingaan. Bijvoorbeeld: Uw verhuurder wilde de huur verhogen per 1 juli 2023. Hij heeft de aangetekende herinneringsbrief uiterlijk op 30 september opgestuurd. Stuur het online formulier uiterlijk 31 oktober 2023 aan de Huurcommissie op.

Heeft u moeite met het invullen van het online formulier? Bel dan gratis naar het klantcontactcentrum van de Huurcommissie: 0800-4887243 (belt u vanuit het buitenland, toets in +31 70 375 42 00. U betaalt normale belkosten). 

Wat kunt u verwachten van een uitspraak over de inkomensafhankelijke huurverhoging? 

Nadat wij de huurverhoging hebben beoordeeld, ontvangen u en uw verhuurder een uitspraak. Daarin staat of de inkomensafhankelijke huurverhoging redelijk is of niet. U en uw verhuurder moeten zich houden aan deze uitspraak. 

  • Blijkt dat de inkomensafhankelijke huurverhoging redelijk is? Dan gaat de hogere huurprijs in vanaf de ingangsdatum van de huurverhoging (met terugwerkende kracht). Ook moet u de kosten van de procedure van € 25 alsnog betalen. 
  • Is de huurverhoging niet redelijk? Dan gaat de huurverhoging niet door en stellen wij de juiste huurprijs vast. In het laatste geval staat in onze uitspraak met hoeveel procent of met welk bedrag uw huur omhoog mag gaan en op welke datum de huurverhoging ingaat. 

Heeft u met succes bezwaar gemaakt tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging? Dan gaat deze huurverhoging van maximaal € 50 of maximaal € 100 niet door. Vaak mag uw verhuurder uw huur nog wel verhogen met de jaarlijkse huurverhoging van 3,1%. 

Zelf geld terugvragen aan verhuurder 

Betekent onze uitspraak dat u te veel huur heeft betaald? Vraag dan zelf uw geld terug aan uw verhuurder. Wil uw verhuurder het bedrag niet terugbetalen? Neem dan contact op met het Juridisch Loket. De Huurcommissie kan u hier niet bij helpen.