Klacht over gedrag verhuurder beoordelen

Ik heb een klacht over het gedrag van mijn verhuurder

Woont u in een sociale huurwoning en heeft u een klacht over uw verhuurder? Over iets dat hij heeft gedaan of juist niet doet? Op deze pagina leest u wat u kunt doen.

Waarover gaat uw klacht?  Kijk dan bij:
Achterstallig onderhoud of gebreken aan uw woning Onderhoud en gebreken beoordelen
De hoogte of afrekening van de servicekosten Servicekosten en nutsvoorzieningen beoordelen
De hoogte van de huur Huurverlaging op grond van puntenaantal vragen

Met welke klachten kunt u bij de Huurcommissie terecht? 

U kunt een klacht indienen over het gedrag van uw verhuurder, een van zijn medewerkers of een bedrijf dat voor uw verhuurder werkt. Bijvoorbeeld: 

 • Uw verhuurder houdt zich niet aan afspraken. 
 • U voelt zich beledigd of bedreigd door uw verhuurder. 
 • Uw verhuurder komt uw woning of kamer binnen zonder te kloppen of zonder uw toestemming. 
 • Uw verhuurder reageert niet op uw klachten, lost ze niet op of stuurt u van het kastje naar de muur. 
 • Uw verhuurder doet te weinig tegen overlast van uw buren (die een woning van dezelfde woningcorporatie huren). 

Hoe schakelt u de Huurcommissie in? 

 1. Dien uw klacht eerst via de e-mail of met een brief in bij de klachtenafdeling van uw verhuurder.
 2. Alleen als uw verhuurder een woningcorporatie is: 
  Bent u niet tevreden over de manier waarop uw klacht is opgelost? Of reageert de klachtenafdeling niet binnen een redelijke termijn van 3 weken? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Klachtencommissie waar uw woningcorporatie bij aangesloten is. De website van uw woningcorporatie vermeldt hoe u uw klacht bij deze klachtencommissie kunt indienen. Is dit niet duidelijk, neemt u dan contact op met de woningcorporatie. Zij moet u verder helpen.  
 3. Levert dat niets op, dan kunt u de Huurcommissie inschakelen. Log in op MijnHuurcommissie en vul het formulier Klacht over een gedraging van de verhuurder in. Daarmee vraagt u de Huurcommissie om uw klacht te beoordelen.

  Heeft u moeite met het invullen van het online formulier? Neem contact met ons op via 088 - 1 600 300 of via het contactformulier.

Welke klachten behandelen wij niet? 

Wij behandelen geen klachten over: 

 • het wel of niet toewijzen van een woning 
 • betalingsachterstanden 
 • het beëindigen van uw huurcontract 
 • het afsluiten van gas, elektriciteit of water 
 • (het terugkrijgen van) de borgsom die u aan uw verhuurder heeft betaald. 

Over deze zaken kan alleen een rechter uitspraak doen. Neem contact op met het Juridisch Loket

Wat kunt u verwachten van een uitspraak over uw klacht? 

Na afloop van ons onderzoek ontvangen u en uw verhuurder een uitspraak: 

 • Vinden wij uw klacht terecht? Dan noemen we de klacht gegrond. 
 • Vinden wij dat u geen gelijk had met uw klacht? Dan noemen we de klacht ongegrond. 

Met onze uitspraak kunt u hopelijk samen met uw verhuurder het probleem oplossen. 

Uw klacht is gegrond 

Wij kunnen uw verhuurder niet verplichten uw klacht op te lossen. Lost uw verhuurder uw klacht daarna nog niet op? Dan kunt u naar de kantonrechter gaan. Als wij uw klacht gegrond hebben verklaard, staat u sterk in een rechtszaak. De rechter kan uw verhuurder wél verplichten om uw klacht op te lossen. Vraag tijdig bij de kantonrechter binnen hoeveel weken u uw procedure moet starten. 

Geen boete of schadevergoeding 

Wij kunnen uw verhuurder geen boete geven of schadevergoeding laten betalen. Dat kan alleen de rechter.