Klacht over gedrag verhuurder beoordelen

Huurt u een kamer of een woning in de sociale- of middensector? En heeft u een klacht over uw verhuurder? Over iets dat hij heeft gedaan of juist niet doet? Op deze pagina leest u wat u kunt doen. 

Waarover gaat uw klacht?  Kijk dan bij:
Achterstallig onderhoud of gebreken aan uw woning Onderhoud en gebreken beoordelen
De hoogte of afrekening van de servicekosten Servicekosten en nutsvoorzieningen beoordelen
De hoogte van de huur Huurverlaging op grond van puntenaantal vragen

Met welke klachten kunt u bij de Huurcommissie terecht? 

U kunt een klacht indienen over het gedrag van uw verhuurder, een van zijn medewerkers of een bedrijf dat voor uw verhuurder werkt. Bijvoorbeeld:  

 • Uw verhuurder houdt zich niet aan afspraken.  
 • U voelt zich beledigd of bedreigd door uw verhuurder.  
 • Uw verhuurder komt uw woning of kamer binnen zonder te kloppen of zonder uw toestemming.  
 • Uw verhuurder reageert niet op uw klachten, lost ze niet op of stuurt u van het kastje naar de muur.  
 • Uw verhuurder doet te weinig tegen overlast van uw buren (die een woning van dezelfde woningcorporatie huren).  

Zorg dat u uw klacht op tijd indient. De gebeurtenis waar uw klacht over gaat, mag niet langer dan 1 jaar geleden zijn. 

Welke klachten behandelen wij niet?  

Wij behandelen geen klachten over:  

 • het wel of niet toewijzen van een woning  
 • betalingsachterstanden  
 • het afsluiten van gas, elektriciteit of water  
 • het beëindigen van uw huurcontract  
 • (het terugkrijgen van) de borgsom die u aan uw verhuurder heeft betaald.  

Over deze zaken kan alleen een rechter uitspraak doen. Neem contact op met het Juridisch Loket.  

De Huurcommissie behandelt ook geen klachten waarover de rechter al uitspraak heeft gedaan.  

Hoe schakelt u de Huurcommissie in? 

 1. Dien uw klacht eerst via de e-mail of met een brief in bij de klachtenafdeling van uw verhuurder. 

 1. Alleen als uw verhuurder een woningcorporatie is:  
  Bent u niet tevreden over de manier waarop uw klacht is opgelost? Of reageert de klachtenafdeling niet binnen een redelijke termijn van 3 weken? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Klachtencommissie waar uw woningcorporatie bij aangesloten is. De website van uw woningcorporatie vermeldt hoe u uw klacht bij deze klachtencommissie kunt indienen. Is dit niet duidelijk, neemt u dan contact op met de woningcorporatie. Zij moet u verder helpen.   

 1. Bent u niet tevreden over de manier waarop uw verhuurder of de Klachtencommissie Wonen uw klacht heeft opgelost? En is de gebeurtenis waarover u klaagt niet langer dan 1 jaar geleden? Dan kunt u de Huurcommissie inschakelen. Log in op MijnHuurcommissie en vul het formulier Klacht over een gedraging van de verhuurder in. Daarmee vraagt u de Huurcommissie om uw klacht te beoordelen. 

Heeft u moeite met het invullen van het online formulier? Neem contact met ons op via 088 - 1 600 300 of via het contactformulier

Wat kunt u verwachten van een uitspraak over uw klacht?

Na afloop van ons onderzoek ontvangen u en uw verhuurder een uitspraak:  

 • Vinden wij uw klacht terecht? Dan noemen we de klacht gegrond.  

 • Vinden wij dat u geen gelijk had met uw klacht? Dan noemen we de klacht ongegrond.  

Met onze uitspraak kunt u hopelijk samen met uw verhuurder het probleem oplossen.

Geen boete of schadevergoeding 
Wij kunnen uw verhuurder geen boete geven of schadevergoeding laten betalen. Dat kan alleen de rechter. 

Uw klacht is gegrond  

Wij kunnen uw verhuurder niet verplichten om uw klacht op te lossen, ook niet als in ons advies staat dat de klacht gegrond is.  
Lost uw verhuurder uw gegronde klacht niet op? Dan kunt u naar de kantonrechter gaan. Als de Huurcommissie uw klacht gegrond heeft verklaard, staat u sterker in een rechtszaak. De rechter kan uw verhuurder wél verplichten om uw klacht op te lossen. Vraag tijdig bij de kantonrechter binnen hoeveel weken u uw procedure moet starten.