Servicekosten en kosten voor gas, water en elektriciteit

Woont u in een sociale huurwoning, dan betaalt u naast de kale huur meestal ook servicekosten. Soms betaalt u aan uw verhuurder ook een voorschot voor de nutsvoorzieningen gas, water en elektriciteit.

Wat zijn servicekosten? 

Servicekosten zijn kosten voor bijvoorbeeld schoonmaak, tuinonderhoud of een huismeester. Ook kan in de servicekosten een bedrag zitten voor bijvoorbeeld gordijnen, vloerbedekking of meubels. U betaalt deze kosten bovenop de kale huurprijs. 

Meestal staat in uw huurcontract voor welke servicekosten u betaalt. De hoogte van het bedrag kunt u vinden op bijvoorbeeld de brief van uw verhuurder over de jaarlijkse huurverhoging. 

Jaarafrekening servicekosten 

U krijgt van uw verhuurder één keer per jaar een jaarafrekening (eindafrekening) voor de servicekosten. Uw verhuurder moet u vóór 1 juli een jaarafrekening sturen over het jaar ervoor. Daarin staat: 

  • het bedrag dat u maandelijks vooruitbetaalt én 
  • wat dat jaar de werkelijke kosten waren. 

Zijn de werkelijke kosten hoger dan wat u vooraf heeft betaald? Dan moet u bijbetalen. Zijn de werkelijke kosten lager? Dan krijgt u geld terug. 

Heeft u op 1 juli nog geen afrekening ontvangen? Vraag de afrekening dan eerst schriftelijk op bij uw verhuurder. Als u de afrekening na 3 weken nog niet heeft ontvangen, dan kunt u de Huurcommissie inschakelen. Wij bepalen dan hoeveel u moet betalen. 

Wat zijn nutsvoorzieningen?  

Nutsvoorzieningen zijn gas, water en elektriciteit. U betaalt de verhuurder elke maand vooraf een vast bedrag hiervoor. Dit is het maandelijks voorschot. Het gaat om kosten voor het gas, water en de elektriciteit die u als huurder verbruikt en waarvoor u een eigen meter heeft. 

Meestal vindt u het bedrag dat u betaalt voor gas, water en elektriciteit in het huurcontract of in de brief van uw verhuurder over de jaarlijkse huurverhoging. 

Welke kosten mag uw verhuurder in rekening brengen? 

Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over servicekosten en nutsvoorzieningen

Hier vindt u een overzicht van de Huurcommissie van alle servicekosten die een verhuurder in rekening mag brengen.

Vindt u de servicekosten of het voorschot te hoog? 

Bent u het niet eens met de jaarafrekening van de servicekosten van uw sociale huurwoning? Lees hier wat u kunt doen.

Bent u het niet eens met de hoogte van het voorschot voor de nutsvoorzieningen voor uw sociale huurwoning? Lees hier wat u kunt doen.

Wat zijn géén servicekosten? 

Als huurder betaalt u soms ook nog andere kosten: 

  • Woont u in een aanleunwoning of woonzorgcomplex? Dan betaalt u kosten voor bijvoorbeeld maaltijden, verpleging en alarmservice. Dit noemen we zorgservicekosten.  
  • Kosten voor belastingen en heffingen. Bijvoorbeeld waterschapsbelasting, afvalstoffenheffing, rioolrecht en zuiveringsheffing. 

Bent u het niet eens met de hoogte van dit soort kosten? Dan kunt u niet bij de Huurcommissie terecht. Neem contact op met het Juridisch Loket.