Maandelijks voorschot nutsvoorzieningen beoordelen

Woont u in een huurwoning? En bent u het niet eens met het bedrag dat u elke maand vooraf betaalt voor gas, water en elektriciteit? Op deze pagina leest u wat u kunt doen.  

 1. Lees eerst wat kosten voor nutsvoorzieningen zijn.
 2. Heeft u een eigen meter in uw huurwoning voor gas, water en elektriciteit en vindt u uw maandelijks voorschot te hoog? Vraag uw verhuurder dan eerst om het bedrag te verlagen. 
 3. Wil uw verhuurder het voorschot niet verlagen? Dan kunt u de Huurcommissie inschakelen. 

Hoe vraag ik mijn verhuurder om het maandelijks voorschot voor de nutsvoorzieningen te verlagen? 

Stuur een e-mail of brief naar uw verhuurder. Geef daarin het volgende aan:

 • u vindt het voorschotbedrag voor gas, water en elektriciteit te hoog en 
 • een voorstel voor een bedrag dat u wel redelijk vindt. 
 • Vraag uw verhuurder om binnen 3 weken te reageren op uw brief of e-mail. 

Wat gebeurt er nadat u de e-mail of brief heeft verstuurd? 

Uw verhuurder heeft 3 weken de tijd om te reageren. Uw verhuurder kan in zijn reactie uitleg geven over het voorschot. Of laten weten dat hij het voorschot verlaagt.

Komt u er samen niet uit? Of reageert uw verhuurder niet op uw e-mail of brief? Dan kunt u de Huurcommissie inschakelen. 

Let op: heeft u een huurwoning in de vrije sector en is uw huurcontract afgesloten vóór 1 juli 2024? Dan kunt u de Huurcommissie alleen inschakelen als u en uw verhuurder daarover een afspraak hebben gemaakt in het huurcontract.

Hoe schakelt u de Huurcommissie in? 

Log in op MijnHuurcommissie en vul het formulier Voorschot nutsvoorzieningen in. Daarmee vraagt u de Huurcommissie de hoogte van het voorschot voor de nutsvoorzieningen te beoordelen. Betaalt u het voorschot direct aan uw energieleverancier of het waterbedrijf? Dan kunt u dit formulier niet opsturen. 

Heeft u moeite met het invullen van het online formulier? Neem contact met ons op via 088 - 1 600 300 of via het contactformulier.

Wij vragen de verhuurder om informatie 

Wij onderzoeken of de hoogte van het voorschot voor de nutsvoorzieningen redelijk is. Wij vragen de verhuurder om informatie over de kosten en de afspraken daarover in het huurcontract. De verhuurder krijgt 3 weken de tijd om alle informatie aan ons op te sturen. Als de verhuurder iets meer tijd vraagt, krijgt hij nog maximaal 3 weken extra.

Reageert de verhuurder niet op tijd? Of levert hij onjuiste informatie aan? Dan bepalen wij het bedrag. 

Wat kunt u verwachten van de beoordeling van het voorschot?

Dat hangt ervan af in welke sector uw woning valt en wanneer het huurcontract is afgesloten.

U en uw huurder krijgen een bindende uitspraak als het gaat om: 

 • een huurwoning in de sociale sector of
 • een huurwoning in de midden- of vrije sector, waarvoor het huurcontract is afgesloten op of na 1 juli 2024.

Blijkt dat het voorschot klopt? Dan moet u het bedrag elke maand blijven betalen. 

Is het voorschot niet juist? Dan stellen wij de juiste hoogte van het voorschot vast. In onze uitspraak staat welk bedrag u moet betalen. 

U en uw verhuurder krijgen een advies als het gaat om:

 • een huurwoning in de vrije sector, waarvoor  
 • het huurcontract is afgesloten vóór 1 juli 2024 en
 • in uw huurcontract staat de afspraak dat u de Huurcommissie om advies kunt vragen.

In ons advies staat ook het juiste voorschotbedrag. Met ons advies kunt met uw verhuurder in gesprek om samen een oplossing te zoeken.   

Zelf geld terugvragen aan verhuurder 

Betekent onze uitspraak dat u een te hoog voorschot heeft betaald? Vraag dan zelf uw geld terug aan uw verhuurder. Wil uw verhuurder het bedrag niet terugbetalen? Neem dan contact op met het Juridisch Loket. De Huurcommissie kan u hier niet bij helpen.