Verschil van mening over overleg met verhuurder

Heeft u een verschil van mening over het overleg met uw verhuurder? En komt u er samen niet uit? Dan kunt u als huurdersorganisatie of bewonerscommissie de Huurcommissie inschakelen.  

Woningcorporaties en verhuurders van 25 of meer woningen moeten minimaal 1 keer per jaar overleggen met hun huurdersorganisaties en bewonerscommissies. Dat staat in de Wet op het overleg huurders verhuurder (Wohv). Een huurdersorganisatie is een vereniging of stichting die opkomt voor de belangen van alle huurders van een woningcorporatie. Een bewonerscommissie is een commissie die opkomt voor de belangen van de bewoners in een bepaald wooncomplex.

Meer informatie over de rechten van huurdersorganisaties en bewonerscommissies vindt u op Rijksoverheid.nl

Wanneer kunt u de Huurcommissie inschakelen? 

Als u vindt dat uw verhuurder zich niet houdt aan de regels voor het overleg tussen huurder en verhuurder. U bent het bijvoorbeeld niet eens met:  

  • de manier waarop de verhuurder uw huurdersorganisatie heeft geïnformeerd en met u heeft overlegd;  
  • de manier waarop de verhuurder reageert op een advies van uw huurdersorganisatie;  
  • de vergoeding van de kosten door de verhuurder.  

Hoe schakelt u de Huurcommissie in? 

Vul dan dit formulier in. Daarmee vraagt u de Huurcommissie om te beoordelen of de regels van de Wohv goed zijn toegepast.  

Heeft u moeite met het invullen van het online formulier? Neem contact met ons op via 088 - 1 600 300 of via het contactformulier

Wat kunt u verwachten van een uitspraak over de Wohv? 

Na afloop van ons onderzoek ontvangen u en uw verhuurder een uitspraak. Daarin staat of de regels van de Wohv wel of niet goed zijn toegepast. Wij geven geen inhoudelijk oordeel over het beleid of de plannen van uw verhuurder. Wil hij bijvoorbeeld een huizenblok renoveren of slopen, dan kunnen wij niet beoordelen of dat plan redelijk is.