Zelf geld terugvragen bij terechte huurverlagingsuitspraak

Vinden wij de huurverlaging terecht, dan geven we aan per welke datum de huurverlaging ingaat. Als u berekent dat u te veel huur heeft betaald, dan speelt de Huurcommissie hier geen rol in. U moet zelf zorgen dat u het te veel betaalde bedrag terug krijgt. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met het Juridisch loket.