Onderhoud en gebreken

Als huurders en verhuurders het oneens zijn over de onderhoudsgebreken, dan kunnen zij mogelijk de Huurcommissie inschakelen.