Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

Klachten over de Huurcommissie

De Huurcommissie doet er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de dienstverlening. In dat geval kunt u een klacht bij de Huurcommissie indienen.

Indienen van een klacht

De Huurcommissie ontvangt uw klacht bij voorkeur digitaal. U kunt hiervoor gebruik maken van het webformulier. Omschrijf daarin zo duidelijk mogelijk de inhoud van uw klacht. U kunt ook documenten meesturen.

Let op: Als u het niet eens bent met de inhoud van een uitspraak, kunt u géén klacht indienen. U kunt daarvoor wel een procedure beginnen bij de kantonrechter. Dit moet u doen binnen acht weken nadat de Huurcommissie de uitspraak heeft verzonden.

Wilt u de klacht liever schriftelijk indienen, stuur dan uw brief naar Huurcommissie, t.a.v. klachtenafhandeling, Postbus 16495, 2500 BL  Den Haag. Voor een goede afhandeling van uw klacht hebben wij de volgende gegevens van u nodig:
•    uw naam;
•    uw adres;
•    uw telefoonnummer;
•    het zaaknummer waarop de klacht betrekking heeft, en
•    een duidelijke omschrijving van het onderwerp en de inhoud van uw opmerkingen en/of klachten.

Behandeling van uw klacht

Na ontvangst van uw webformulier of brief streeft de Huurcommissie er naar u binnen vijf werkdagen op te bellen om de inhoud ervan te bespreken. Dit geeft u de gelegenheid om de klacht toe te lichten. Na dit gesprek krijgt u een brief waarin de Huurcommissie inhoudelijk ingaat op uw klacht.
Als u niet gehoord wilt worden, krijgt u binnen zes weken een brief waarin de Huurcommissie inhoudelijk ingaat op uw klacht.

Niet eens met afhandeling?

Bent u het niet eens met de wijze waarop de Huurcommissie uw klacht heeft afgehandeld? Dan kunt u hierover een klacht indienen bij de Nationale Ombudsman. Let op: u moet dit doen binnen één jaar na het ontvangen van de brief waarin de Huurcommissie reageert op uw klacht.

Verbeteringen?

U kunt ook suggesties doen voor verbeteringen, zodat de Huurcommissie u en anderen in het vervolg beter van dienst kan zijn. U kunt dit uitsluitend per post doen. Stuur uw brief naar Huurcommissie, Postbus 16495, 2500 BL  Den Haag.