Klachten over de Huurcommissie

De Huurcommissie doet er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het dat u niet tevreden bent over onze dienstverlening. Daarom is er ook ruimte voor klachten.

Indienen van een klacht

De Huurcommissie ontvangt uw klacht het liefst digitaal. U kunt hiervoor het webformulier gebruiken. Beschrijf hierin zo duidelijk mogelijk de inhoud van uw klacht. U kunt ook documenten meesturen.

Wilt u de klacht schriftelijk indienen? Stuur dan uw brief naar:

Huurcommissie, t.a.v. Klachtenafhandeling
Postbus 16495
2500 BL Den Haag

Voor een goede afhandeling van uw klacht hebben wij de volgende gegevens nodig:

 • uw naam;
 • uw adres;
 • uw telefoonnummer;
 • het zaaknummer van de zaak waar de klacht over gaat;
 • een duidelijke uitleg van het onderwerp en de inhoud van uw klachten.

Wilt u de klacht telefonisch indienen? Bel dan met de Huurcommissie via het telefoonnummer dat u in de correspondentie van de Huurcommissie heeft ontvangen. Een medewerker van de Huurcommissie vult dan samen met u een klachtenformulier in.

Let op: Als u het niet eens bent met de inhoud van een uitspraak, kunt u geen klacht indienen. U kunt daarvoor wel een procedure beginnen bij de kantonrechter. Dit moet u doen binnen 8 weken nadat de Huurcommissie de uitspraak heeft verzonden. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl  of www.juridischloket.nl.

Behandeling van uw klacht

Bij de behandeling gaat een klacht 7 stappen door. In dit stroomschema ziet u welke stappen dit zijn en wat ze precies inhouden.

 1. Binnenkomst en registratie
  U kunt uw klacht indienen via ons online klachtenformulier, per brief, of per telefoon. Uw klacht wordt daarna behandeld door een speciale medewerker van de Huurcommissie: de klachtbehandelaar. Deze klachtbehandelaar bekijkt uw klacht onafhankelijk en onpartijdig.

 2. Ontvangstbevestiging en de termijn van 6  weken
  Na ontvangst van uw klacht sturen we u per post een ontvangstbevestiging. De Huurcommissie moet binnen 6 weken antwoord geven op uw klacht. Als het nodig is, mag de Huurcommissie er 4 weken langer over doen. Dit mag alleen met uw toestemming.

 3. Telefonisch intakegesprek
  Binnen 3 werkdagen na ontvangst van uw klacht, bellen we u voor een ‘intakegesprek’. In dit gesprek kunt u de klacht voor ons verduidelijken.

 4. U kunt kiezen
  In het intakegesprek vraagt de klachtbehandelaar hoe u wilt dat de Huurcommissie uw klacht behandelt. Vindt u het prettig om de klacht in 1 of 2 telefoongesprekken te bespreken met de klachtbehandelaar? Of heeft u liever een uitgebreide formele procedure, waarbij u officieel gehoord wordt? 

  Als u kiest voor de formele procedure, dan maakt de Huurcommissie een afspraak met u. Het formele horen kan per telefoon, maar ook in een persoonlijk gesprek in Den Haag. Degene tegen wie u de klacht heeft ingediend, wordt ook gehoord. Zo kan de Huurcommissie beide kanten van het verhaal horen. Van het horen wordt een verslag gemaakt. U krijgt dat verslag toegestuurd.

  De formele behandeling van uw klacht gebeurt dus niet al tijdens het intakegesprek (zie stap 3), maar op afspraak.

 5. Antwoord op uw klacht
  U krijgt na uw gesprek altijd een antwoordbrief van de klachtbehandelaar van de Huurcommissie. Hierin staat het besluit dat de Huurcommissie over uw klacht heeft genomen, en wat de gevolgen daarvan zijn. Meestal zullen we u dit besluit al per telefoon vertellen, vlak voordat we de antwoordbrief verzenden.

 6. Niet eens met de afhandeling?
  Bent u niet tevreden over het antwoord van de Huurcommissie, of over de manier waarop uw klacht behandeld is? Dan kunt u na ontvangst van de antwoordbrief de Nationale Ombudsman inschakelen.  Let op: u moet dit doen binnen 1 jaar na het ontvangen van de antwoordbrief van de Huurcommissie.

 7. Evaluatie
  Na afloop  kan een medewerker van de Huurcommissie u bellen voor een evaluatie. U wordt dan gebeld door iemand die zelf niet betrokken was bij uw klacht of de afhandeling.

  De Huurcommissie vraagt u in dit gesprek of u tevreden bent met de afhandeling, en hoe de klacht voorkomen had kunnen worden. Zo leren we van de klachten en kunnen we de kwaliteit van onze dienstverlening nog beter maken.

Download hier het hele klachtenreglement.

Verbeteringen?

U kunt ook voorstellen doen voor verbeteringen, zodat de Huurcommissie u en anderen voortaan beter van dienst kan zijn. Dit kunt u alleen per post doen. Stuur uw brief naar:

Huurcommissie
Postbus 16495
2500 BL  Den Haag