Voor huurwoningen in de vrije sector

De Huurcommissie is vooral bekend van haar rol bij sociale huurwoningen. Maar huurders en verhuurders van huurwoningen in de vrije sector kunnen óók de Huurcommissie inschakelen.

Toetsen aanvangshuurprijs

Bij een nieuw huurcontract kan de huurder van een huurwoning in de vrije sector in de eerste 6 maanden de kale huurprijs laten toetsen door de Huurcommissie. Als de Huurcommissie constateert dat de huurprijs eigenlijk op of onder de huurliberalisatiegrens hoort te liggen, dan verlaagt de Huurcommissie de huurprijs.

De huurder kan met het verzoekschrift Huurprijs bij een nieuw contract de huurprijs laten toetsen door de Huurcommissie. Hiervoor hoeft de huurder geen toestemming te hebben van de verhuurder.

Huurcommissie geeft advies over huurprijs, gebreken, servicekosten en klachten

Naast het toetsen van de aanvangshuurprijs kunnen huurder en verhuurder in de vrije sector ook terecht bij de Huurcommissie voor advies. Dat kan alleen als huurder en verhuurder afgesproken hebben dat ze bij klachten en geschillen de Huurcommissie inschakelen. Deze afspraak kunnen huurder en verhuurder vastleggen met een algemene bepaling in de huurovereenkomst of bij de algemene voorwaarden. Bij zittende huurders kan dat vastgelegd worden met een herziening van de huurovereenkomst. Als er in de huurovereenkomst niets is vastgelegd, kunnen huurder en verhuurder alsnog samen afspreken om deze ene vraag voor advies aan de Huurcommissie voor te leggen.

Als die afspraak vastgelegd is, kunnen huurders en verhuurders in de vrije sector een procedure bij de Huurcommissie starten. De procedure bij de Huurcommissie is vrijwel hetzelfde als een procedure bij sociale huurwoningen, behalve dat de verzoeker bij de start van de procedure de leges betaalt en dat de procedure eindigt met een advies van de Huurcommissie over hoe huurder en verhuurder het beste het conflict kunnen oplossen. Of dit advies bindend is, moeten huurder en verhuurder zelf onderling afspreken. 

Voor huurders uit de vrije sector

Huurders kunnen een verzoek indienen bij de Huurcommissie over de volgende onderwerpen:

  • Huurverhoging na woningverbetering

  • Huurverlaging op grond van inkomensdaling

  • Jaarafrekening servicekosten en nutsvoorzieningen

  • Jaarlijkse huurverhoging

  • Voorschot nutsvoorzieningen

  • Energieprestatievergoeding

Huurders kunnen deze verzoekschriften gebruiken als ze een procedure willen starten bij de Huurcommissie. De Huurcommissie geeft dan advies.

Voor verhuurders uit de vrije sector

Verhuurders kunnen een verzoek indienen bij de Huurcommissie over de volgende onderwerpen:

  • Huurverhoging na woningverbetering
  • Jaarafrekening servicekosten en nutsvoorzieningen
  • Jaarlijkse huurverhoging

Verhuurders kunnen deze verzoekschriften gebruiken als ze een procedure willen starten bij de Huurcommissie. De Huurcommissie geeft dan advies.