Klacht indienen over de Huurcommissie

De Huurcommissie doet er alles aan om u zo goed mogelijk te helpen. Bent u niet tevreden? Dan horen we dat graag van u. Hier leest u hoe u een klacht indient en wat er daarna gebeurt. De volledige klachtenregeling van de Huurcommissie kunt u hier inzien.

Hoe dient u een klacht in?

We ontvangen uw klacht het liefst digitaal Vul het formulier Klacht over de Huurcommissie in. Beschijf uw klacht hierin zo duidelijk mogelijk. U kunt ook documenten meesturen.
Schrijft u liever een brief? Stuur deze naar:
Huurcommissie, t.a.v. Klachtenafdeling
Postbus 16495
2500 BL  DEN HAAG

Als u het niet eens bent met de inhoud van een uitspraak

Dan kunt u geen klacht indienen. Kijk voor wat u wel kunt doen in de brief bij uw uitspraak of op de pagina Oneens met de uitspraak.

Klagen binnen een jaar

Dien uw klacht zo snel mogelijk in, dan kunnen we goed nagaan wat er is gebeurd. Dien uw klacht in ieder geval binnen een jaar in.

Let op!
Dient u een klacht in? Dan betekent het niet dat de termijn voor het starten van een rechtszaak tijdelijk stopt. Controleer daarom of u nog tijd heeft om naar de rechter te gaan na een uitspraak van de Huurcommissie.

Wat gebeurt er nadat u uw klacht heeft ingediend?

 1. U krijgt bericht
  U krijgt een brief of bericht waarin staat dat wij uw klacht hebben ontvangen. Daarin staat ook dat u binnen 6 weken antwoord krijgt op uw klacht. Als het nodig is, mogen wij er 4 weken langer over doen.
 2. Behandeling
  Een medewerker van de Huurcommissie behandelt uw klacht. Deze klachtbehandelaar bekijkt uw klacht onafhankelijk en onpartijdig. Na ontvangst van uw klacht, belt hij of zij u. In dit gesprek kunt u de klacht uitleggen. De klachtbehandelaar kan ook bepalen dat u niet gebeld wordt, maar dat de klacht schriftelijk wordt behandeld.
 3. Telefonisch of schriftelijk
  Als u wordt gebeld, zal de klachtbehandelaar met u bespreken of de klacht telefonisch kan worden afgehandeld of dat een schriftelijke behandeling de voorkeur heeft.

  Heeft u geklaagd over een medewerker van de Huurcommissie? Dan vragen wij ook aan hem of haar, wat hij of zij ervan vindt. Zo horen we beide kanten van het verhaal.
 4. Klachtadviescommissie
  In een heel enkel geval kunnen we een klachtadviescommissie inschakelen. Deze klachtadviescommissie bestaat uit een voorzitter en twee leden. De klachtadviescommissie behandelt de klacht en geeft een advies aan het bestuur hoe de klacht opgelost kan worden. De klachtadviescommissie kan u uitnodigen om de klacht te bespreken. Als u heeft geklaagd over een medewerker, dan kan de klachtadviescommissie ook deze medewerker uitnodigen om de klacht te bespreken.
 5. Afsluiting van een klacht
  Soms kunnen we uw klacht telefonisch oplossen. Als dat niet mogelijk is, behandelen we de klacht schriftelijk. Na de schriftelijke behandeling krijgt u altijd een schriftelijk bericht. Hierin staat ons antwoord op uw klacht en wat dat voor u betekent.
 6. Niet eens met de afhandeling?
  Bent u niet tevreden over ons antwoord, of over de manier waarop wij uw klacht hebben behandeld? Dan kunt u na de antwoordbrief de Nationale Ombudsman inschakelen. Let op: u heeft daar 1 jaar de tijd voor na onze antwoordbrief.