Missie, visie en kernwaarden

Onze missie 

De Huurcommissie is een onafhankelijke en onpartijdige organisatie die meningsverschillen tussen huurders en verhuurders helpt oplossen. We zijn vooral actief in de sociale huursector, maar zijn er ook voor huurders en verhuurders in de vrije sector. Wij beantwoorden vragen over huurprijzen, servicekosten en onderhoud. Dat doen wij door informatie te bieden, advies te geven of door een bindende uitspraak te doen in een verschil van mening. Wij doen ons werk met passie en betrokkenheid, onafhankelijk en onpartijdig, duidelijk en open, binnen de tijden die in de wet staan en betaalbaar. 

Onze visie 

De Huurcommissie weet alles van wetten en regels op het gebied van huren. Huurders en verhuurders in Nederland kunnen bij ons terecht met vragen over huurprijzen, servicekosten en onderhoud. U kunt ons goed en makkelijk bereiken via ons klantcontactcentrum, onze website, apps en social media. We geven informatie en advies, en zijn er voor beide partijen: huurder en verhuurder. Bij meningsverschillen die niet op een andere manier zijn op te lossen doen we een bindende uitspraak. We doen dat binnen de tijden die in de wet staan en op een duidelijke en open manier. We kiezen onze mensen op hun kwaliteit en talent, op hun passie en betrokkenheid, maar ook op hun onafhankelijkheid en onpartijdigheid. 

Onze kernwaarden 

Wij zijn: onafhankelijk, onpartijdig en laagdrempelig.
Wij doen ons werk: begrijpelijk, duidelijk en transparant.
Wij zijn voor anderen: vriendelijk, integer en toegankelijk.