Organisatie

De Huurcommissie bestaat uit het zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) Huurcommissie en de Dienst van de Huurcommissie.

De Huurcommissie

Het zelfstandig bestuursorgaan Huurcommissie bestaat uit een bestuur, zittingsvoorzitters en zittingsleden. Het bestuur geeft leiding aan de Huurcommissie en de Dienst van de Huurcommissie. Het bestaat uit de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties benoemt hen voor een periode van 6 jaar. Zij kunnen daarna nog 1 keer worden benoemd voor een nieuwe periode van 6 jaar.

Dienst van de Huurcommissie

De Dienst van de Huurcommissie ondersteunt het ZBO Huurcommissie bij zijn werkzaamheden. 

De zittingscommissie

Om zaken te behandelen vormt de Huurcommissie zittingscommissies. Die bestaan uit 1 zittingsvoorzitter en 2 zittingsleden. Van de 2 zittingsleden is er 1 lid van een huurdersorganisatie en 1 lid van een verhuurdersorganisatie. De zittingsvoorzitters en zittingsleden werken in heel Nederland. De zittingen vinden plaats op verschillende plekken in het land of online.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties benoemt de zittingsvoorzitters en zittingsleden voor een periode van 4 jaar. Daarna kunnen zij nog 2 keer worden benoemd voor een nieuwe periode van 4 jaar. Een uitzondering geldt voor zittingsvoorzitters die vóór 1 april 2010 al voorzitter waren. Voor hen geldt geen maximum aantal periodes.

Raad van Advies

De Raad van Advies adviseert het bestuur van de Huurcommissie over de manier waarop zij haar taken uitvoert en de manier van werken. De Raad van Advies bestaat uit 9 leden: 3 huurdersleden, 3 verhuurdersleden en 3 onafhankelijke leden.

De minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties benoemt de leden van de Raad van Advies voor een periode van 4 jaar. Daarna kunnen zij nog 1 keer worden benoemd voor een nieuwe periode van 4 jaar.

Leden Raad van Advies

  • De heer drs. H.J.J. Lenferink
  • Mevrouw mr. P.Y.L. Sie
  • De heer B. van Perlo
  • De heer mr. O. van der Burg
  • De heer mr. T. Gardenbroek
  • De heer mr. B.L. de Jonge
  • Mevrouw mr. A. Noordermeer-van der Heide 
  • De heer drs. F.J.W. van Blokland