Zitting

Ik ben uitgenodigd voor een zitting 

De zittingen van de Huurcommissie zijn een combinatie van online en op locatie. U volgt deze op locatie of thuis, via uw computer, laptop of mobiele telefoon. Beide partijen ontvangen een uitnodiging voor de zitting. Minimaal 2 werkdagen van tevoren ontvangt u een mail met daarin een deelnamelink en een instructie. 

Voice-over: Beeldtitel: de zitting.

Titia: Ik ben Titia Zalme. Ik ben een van de zittingsvoorzitters bij de Huurcommissie en we zitten op dit moment op kantoor bij de Huurcommissie in Den Haag.

Voice-over: Beeldtitel: Wat gebeurt er na een woningonderzoek?

Titia: Nadat een woning onderzoek is gedaan, maakt de rapporteur die daar is geweest een rapport op en daarin schrijft ie op wat ie heeft gezien en wat hij ervan vindt. Als de zaak duidelijk is op basis van het rapport van onderzoek, dan doet de voorzitter van de Huurcommissie schriftelijk een uitspraak en dat heet een voorzittersuitspraak. Als er nog vragen zijn uh voor uh de huurcommissie naar aanleiding van uh het rapport van de onderzoeker of naar aanleiding van commentaar wat de huurder of de verhuurder op het rapport heeft, dan worden huurder en verhuurder op een zitting uitgenodigd. De huurcommissie doet ongeveer 4000 zittingen per jaar. Bij een zitting zit een zittingsvoorzitter en twee commissieleden. De commissie is onafhankelijk en onpartijdig. En daar zit verder nog bij een secretaris van de Huurcommissie en die schrijft mee met alles wat er wordt gezegd op de zitting. De zaken die het meest voorkomen op zitting hebben te maken met huurverlaging. Als je een nieuw huurcontract afsluit dan kan je naar de Huurcommissie om te vragen of je niet te veel huur hebt afgesproken met je verhuurder en dat voorstel, dat kunnen wij beoordelen als Huurcommissie. En als je klachten hebt aan je woning, gebreken, dan kun je ook om huurverlaging vragen. Dat is dan een tijdelijke huurverlaging. Sinds corona vindt zo'n zitting online plaats. Dat betekent dat zowel de commissie als de commissiesecretaris vanuit thuis of vanuit kantoor online inloggen en ook huurder en verhuurder worden online uitgenodigd en online in hun zitting gehoord. Na de zitting overleggen de commissieleden en de voorzitter over de uitspraken die ze gaan doen tijdens het overleg en nemen we alle informatie mee die huurder en verhuurder aan ons hebben gestuurd in de loop van de procedure en alles wat huurder en verhuurder op de zitting hebben gezegd. Als d'r een zitting is gehouden en de commissie heeft uitspraak gedaan, dan kun je binnen acht weken naar de kantonrechter als je het er niet mee eens bent.

Dit is hoe zittingen verlopen. Wil je meer weten over uh hoe je kunt voorbereiden en welke regels er gelden op de zitting? Dan kun je kijken op huurcommissie punt nl.

Voice-over: Beeldtitel: Wilt u meer weten? Kijk op www.huurcommissie.nl

Lees van tevoren het onderzoeksrapport goed door. Daarin vindt u alle informatie om u voor te bereiden op de zitting. Wilt u het dossier van tevoren nog inzien? Neem dan contact met ons op. Wij sturen u de documenten dan toe via e-mail. 
Zorg dat u op tijd bent. Komt u te laat op de locatie of logt u te laat in, dan begint de zitting zonder u. 

Heeft u extra informatie? 

Wilt u nog informatie sturen die de commissie vooraf moet lezen? Dat kan op zijn laatst 5 werkdagen voor de zitting. Log in op MijnHuurcommissie en stuur de informatie op met het online formulier Aanvullende informatie bij en procedure. U moet alle extra informatie die u voor de zitting opstuurt, ook naar de andere partij sturen. 

Heeft u moeite met het invullen van het online formulier? Bel dan gratis naar het klantcontactcentrum van de Huurcommissie: 0800-4887243 (belt u vanuit het buitenland, toets in +31 070 375 42 00. U betaalt normale belkosten). Of mail met een van onze medewerkers. 

Als u zelf niet bij de zitting kunt zijn 

Wij raden u aan bij de zitting te zijn, op locatie of online. U kunt dan zelf uitleggen wat er aan de hand is. Maar u bent niet verplicht om erbij te zijn. U kunt ook iemand anders toestemming geven namens u deel te nemen aan de zitting. U geeft dit aan ons door met een formulier dat u telefonisch kunt opvragen. Bel gratis naar het klantcontactcentrum van de Huurcommissie: 0800-4887243 (belt u vanuit het buitenland, toets in +31 070 375 42 00. U betaalt normale belkosten).  
Gaat het om een zitting op locatie? Druk het formulier af en zet uw handtekening. Geef het ingevulde formulier mee aan degene die in uw plaats naar de zitting gaat. 

Wie behandelt uw zaak tijdens de zitting? 

De commissie die uw zaak behandelt bestaat uit 3 personen: de zittingsvoorzitter en 2 zittingsleden. Deze 2 leden werken ook bij organisaties voor huurders of verhuurders, zoals bijvoorbeeld de Woonbond en woningcorporaties. Er is ook een secretaris. Die maakt een verslag van wat er tijdens de zitting wordt gezegd. Dat verslag heet het proces-verbaal. 

Denkt u dat de commissie partij kiest?

De commissie is onpartijdig en kiest geen partij voor de één of de ander. Heeft u toch het idee dat een van de leden van de commissie partij kiest? U kunt dat vóór het einde van de zitting tegen de voorzitter zeggen. Dit heet een verzoek tot wraking. Een commissielid kan ook zelf vragen om een zaak niet te behandelen. Dat heet verschoning.  

Hoe gaat de zitting? 

De behandeling van uw zaak duurt ongeveer 15 minuten. De voorzitter van de commissie heeft de leiding tijdens de zitting. De commissie heeft alle informatie van tevoren gelezen. Zij stellen vragen aan u, en aan de andere partij. Bijvoorbeeld of u het eens bent met het onderzoeksrapport. U kunt tijdens de zitting reageren op het rapport. U mag ook reageren op wat de andere partij zegt. 

Wat als u moeite heeft met Nederlands? 

De zitting is altijd in het Nederlands. Als u niet goed Nederlands verstaat of spreekt, zorg dan dat er iemand naast u zit die u kan helpen. 

Regels tijdens de zitting op locatie 

  • Zittingen op locatie zijn in principe openbaar. Dit betekent dat er bezoekers aanwezig kunnen zijn die willen horen en zien hoe een zaak wordt behandeld. 
  • Bent u journalist en wilt u een zitting bijwonen? Laat dit van tevoren weten via perscontacten@huurcommissie.nl
  • Schakel uw mobiele telefoon uit tijdens de zitting. 
  • U mag fotograferen, filmen of geluidsopnamen maken, maar alleen als beide partijen hiermee akkoord gaan. Uiteraard houdt u zich aan de AVG-regels. U bent ervoor verantwoordelijk dat u deze regels goed toepast. 
  • Zijn er tijdens de zitting personen die overlast veroorzaken? Dan kan de voorzitter van de commissie besluiten dat die personen de zitting niet verder mogen bijwonen. 

Wanneer krijgt u de uitspraak? 

Na de zitting overleggen de leden van de commissie met elkaar. De uitspraak krijgt u ongeveer 6 weken na de zitting per e-mail toegestuurd. 

Hoe neem ik deel aan een online zitting?

Heeft u een uitnodiging gekregen voor een online zitting, dan kunt u met één van de links deelnemen aan de zitting. In de uitnodigingsbrief van de zitting staat op welke zitting u zich kunt aanmelden. U kunt zich 5 minuten voor het begin van de zitting aanmelden.