Na de uitspraak

Een uitspraak van de Huurcommissie is bindend. Dat betekent dat huurder en verhuurder zich er beiden aan moeten houden. De uitspraak geldt als nieuwe afspraak tussen beide partijen. Op deze pagina leest u wat een huurder of verhuurder kan doen als deze partij het niet eens is met de uitspraak.

Een procedure bij de Huurcommissie kan leiden tot:

  • een schriftelijke voorzittersuitspraak;
  • een commissie-uitspraak na verzet tegen een eerdere voorzittersuitspraak. 
  • een commissie-uitspraak na een zitting.

Hieronder staat wat u kunt doen als u het niet eens bent met een uitspraak van de Huurcommissie. Of als u een fout ontdekt in de uitspraak.

Niet eens met een voorzittersuitspraak

Heeft u een schriftelijke voorzittersuitspraak gekregen? En bent u het er niet mee eens? Dan kunt u 2 dingen doen:

  1. U kunt in verzet gaan bij de Huurcommissie. Dat moet binnen 3 weken ná de datum waarop de uitspraak aan u is verzonden. Deze verzenddatum vindt u in de uitspraak. Log in op MijnHuurcommissie en vul het verzetformulier in. Meld al uw bezwaren tegen de voorzittersuitspraak in het formulier. De Huurcommissie behandelt dan het verzet. Dit is kosteloos.
  2. U kunt een dagvaardingsprocedure starten bij de kantonrechter. Dat moet binnen 8 weken ná de datum waarop de uitspraak aan u is verzonden. Deze verzenddatum vindt u in de uitspraak. De kantonrechter beoordeelt uw zaak dan opnieuw. Houd daarbij rekening met griffiekosten.

Meer informatie over hoe u in verzet gaat tegen een voorzittersuitspraak vindt u op de pagina In verzet tegen een voorzittersuitspraak.

Niet eens met de commissie-uitspraak

Heeft u na een zitting een commissie-uitspraak ontvangen? En bent u het niet eens met de uitspraak? Dan kunt u binnen 8 weken een dagvaardingsprocedure starten bij de kantonrechter. Aan een procedure bij de kantonrechter zijn kosten verbonden.

Niet eens met de commissie-uitspraak na verzet

U heeft verzet ingediend na een voorzittersuitspraak. Bent u het ook niet eens met de uitspraak die de commissie deed op uw verzet? Dan kunt u binnen 8 weken na de uitspraak een dagvaardingsprocedure starten bij de kantonrechter. Aan een procedure bij de kantonrechter zijn kosten verbonden.

Als er een schrijf- of rekenfout staat in de uitspraak

De Huurcommissie werkt zorgvuldig, toch kan het helaas gebeuren dat er een reken- of schrijffout is gemaakt. Dan kunt u de Huurcommissie vragen om de fout te verbeteren. Gebruik hiervoor het formulier 'Fout verbeteren in een uitspraak'.

Voorbeelden van dit soort fouten zijn:

Verschrijving in de huurprijs Verwisseling van partijen in de uitspraak

Bijvoorbeeld € 639 in plaats van € 693, eventueel met toepassing van het onjuiste huurverlagingspercentage. Als de huurprijs in de uitspraak niet klopt, dan klopt vaak ook het bedrag na toepassing van de huurverlaging niet (40% over € 639 is anders dan 40% over € 693).

  1. In de uitspraak kan ten onrechte staan dat het verzet van de huurder gegrond is, maar het verzet van de verhuurder is eigenlijk ongegrond.
  2. Huurder wordt veroordeeld tot betaling van de leges van € 300 en verhuurder krijgt de leges van  € 25 terug. Dit klopt niet, want als een huurder in het ongelijk wordt gesteld, dan moet hij slechts een bedrag van € 25 betalen. Dat bedrag heeft de huurder al betaald als voorschot voordat de uitspraak werd gedaan. Alleen een verhuurder kan worden veroordeeld tot betaling van een bedrag van € 300. Dit gebeurt als de verhuurder in het ongelijk wordt gesteld.

Belangrijk om te weten: uw vraag om een fout in de uitspraak te verbeteren, betekent niet dat u langer de tijd heeft om in verzet te gaan tegen de uitspraak. Of om naar de kantoorrechter te gaan. Als u het niet eens bent met de inhoud van de uitspraak, vraag dan op tijd aan de Huurcommissie of de kantonrechter om uw zaak opnieuw te beoordelen.