Na de uitspraak

Bent u het niet eens met de uitspraak?

Bent u het niet eens met de uitspraak van de voorzitter?

  1. Dan kunt u in verzet gaan. Dit doet u binnen drie weken na de verzenddatum van de uitspraak van de voorzitter. De datum waarop wij de uitspraak hebben verzonden, staat in de uitspraak. Log in op MijnHuurcommissie. Gebruik het formulier Verzet tegen uitspraak van de voorzitter. Meld al uw bezwaren tegen de voorzittersuitspraak in het formulier. Want de Huurcommissie beoordeelt alleen de bezwaren die u heeft doorgegeven in dit formulier. U kunt tijdens een hoorzitting geen nieuwe bezwaren noemen. Vul het formulier daarom volledig en uitgebreid in.  

    Wat toetst de commissie tijdens verzet? 
    De commissie beoordeelt alleen of de voorzitter de feiten en documenten die u of de andere partij tijdens de eerste procedure heeft aangedragen goed heeft beoordeeld. Alleen als u tijdens de eerdere procedure geen kans heeft gekregen om uw mening te geven, kan de commissie nieuwe feiten en documenten meenemen in de beoordeling van het verzet. Ook bekijkt de commissie of het beleid van de Huurcommissie goed is toegepast.
  2. U kunt ook naar de kantonrechter. Aan een procedure bij de kantonrechter zijn kosten verbonden. Vraag zo snel mogelijk bij de kantonrechter binnen hoeveel weken u uw procedure moet starten.

Lees meer over de procedure als u in verzet gaat.

Bent u het niet eens met de inhoud van een uitspraak van de commissie?

  1. U kunt dan naar de kantonrechter. Aan een procedure bij de kantonrechter zijn kosten verbonden. Vraag zo snel mogelijk bij de kantonrechter binnen hoeveel weken u uw procedure moet starten.
  2. U kunt geen verzet indienen bij de Huurcommissie.

Ziet u een fout in de uitspraak?

Staat er in de uitspraak een duidelijke schrijf- of een rekenfout? Dan kunt u de Huurcommissie vragen om de fout te verbeteren. Gebruik hiervoor het formulier 'Fout verbeteren in een uitspraak' als u een zescijferig zaaknummer heeft. Begint uw zaak met 22 of 23? Log in op MijnHuurcommissie en vul daar het juiste formulier in. 
 

Belangrijk om te weten: uw vraag om een fout in de uitspraak te verbeteren, betekent niet dat u langer de tijd heeft om in verzet te gaan tegen de uitspraak of naar de kantoorrechter te gaan. Als u het niet eens bent met de inhoud van de uitspraak, vraag dan op tijd aan de Huurcommissie of de kantonrechter om uw zaak opnieuw te beoordelen.