Huurverhoging na woningverbetering beoordelen

Mijn huurder is het niet eens met de huurverhoging na woningverbetering

Verhuurt u een huurwoning in de vrije sector en heeft u die woning verbeterd? Dan mag u de huur verhogen. Hier leest u bij welke verbeteringen dat mag. En wat u kunt doen als uw huurder het niet eens is met de huurverhoging.

Wat is woningverbetering? 

Woningverbetering is het veranderen van een woning waardoor de huurder prettiger woont. Dit wordt ook wel renovatie genoemd. Bijvoorbeeld: 

 • een uitbreiding van de badkamer of van de keuken of een 2de toilet; 
 • dubbel glas of isolatie van de gevel; 
 • de aanleg van centrale verwarming (cv). 

Wat is géén woningverbetering? 

Als u iets vervangt of repareert, is dat geen woningverbetering. Dan gaat het om (groot) onderhoud. Na onderhoud mag u de huur niet verhogen. 
Onderhoud is bijvoorbeeld: 

 • nieuwe kozijnen, ramen of deuren, of het schilderen van de kozijnen; 
 • nieuw sanitair, een nieuwe keuken of een nieuwe meterkast; 
 • het repareren of vervangen van het dak of de dakgoten; 
 • het repareren van gevels, de fundering, galerijen of balkons; 
 • het vervangen van de riolering of gas-, water- en elektriciteitsleidingen; 
 • het oplossen van vochtproblemen. 

Wat zijn de regels bij huurverhoging na woningverbetering? 

U mag de huur alleen verhogen als is voldaan aan de volgende voorwaarden: 

 • De huurder heeft vooraf toestemming gegeven voor de woningverbetering. Of minimaal 70% van de bewoners van het complex is akkoord gegaan met de renovatie. 
 • De verbetering biedt meer comfort dan de oude situatie. 

Is uw huurder het niet eens met de huurverhoging na woningverbetering? 

Vindt uw huurder dat de huur te veel omhoog gaat en komt u er samen niet uit? Dan kunt u de Huurcommissie inschakelen. 

Hoe schakelt u de Huurcommissie in? 

Log in op MijnHuurcommissie en vul het online formulier Huurverhoging na woningverbetering (voor verhuurders) in. Daarmee vraagt u de Huurcommissie om de huurverhoging te beoordelen. Stuur het formulier in binnen 3 maanden nadat de woning is verbeterd. 

Heeft u moeite met het invullen van het online formulier? Bel dan gratis naar het klantcontactcentrum van de Huurcommissie: 0800-4887243 (belt u vanuit het buitenland, toets in +31 70 375 42 00. U betaalt normale belkosten). Of neem contact op met een van onze medewerkers. 

Wij onderzoeken of de huurverhoging klopt 

Een onderzoeker van de Huurcommissie gaat bij uw huurder langs voor een onderzoek in de woning. De onderzoeker bekijkt wat er is verbeterd. Ook rekenen we uit hoeveel de verbeteringen hebben gekost. Met die informatie beoordelen we of de huurverhoging redelijk is. 

Hier leest u hoe wij de huurverhoging na woningverbetering berekenen.

Wat kunt u verwachten van een advies over huurverhoging na woningverbetering? 

Na afloop van ons onderzoek ontvangen u en uw huurder een uitspraak. Daarin staat of de huurverhoging wel of niet redelijk is. U en uw huurder moeten zich houden aan deze uitspraak. 

 • Wilt u de huur te veel verhogen? Dan is de verhoging niet redelijk. In de uitspraak staat welke huurverhoging wel redelijk is. 
 • Blijkt uit ons onderzoek dat de huurverhoging na woningverbetering klopt? Dan mag u de huur verhogen zoals u had voorgesteld.