Jaarafrekening servicekosten beoordelen

Mijn huurder is het niet eens met de jaarafrekening servicekosten 

Als u een sociale huurwoning verhuurt, stuurt u uw huurder elk jaar een jaarafrekening van de servicekosten. Is uw huurder het niet eens met de hoogte van deze jaarafrekening? Op deze pagina leest u wat u kunt doen. 

U bent verplicht om uw huurder elk jaar een jaarafrekening van de servicekosten te sturen. Stuur uw huurder deze jaarafrekening binnen een halfjaar na het einde van het kalenderjaar. 
Bijvoorbeeld: de jaarafrekening van de servicekosten over 2023 stuurt u uiterlijk op 30 juni 2024 aan uw huurder. 

Jaarafrekening servicekosten 

In de jaarafrekening zet u alle kosten van de woonruimte die uw huurder van u huurt. Daar horen ook de kosten bij van bijvoorbeeld een trappenhuis, lift en groenvoorziening. Zet in de jaarafrekening: 

  • het bedrag dat uw huurder maandelijks vooruit heeft betaald én 
  • wat dat jaar de werkelijke kosten waren. 

Zijn de werkelijke kosten hoger dan wat uw huurder vooraf heeft betaald? Dan moet de huurder bijbetalen. Zijn de werkelijke kosten lager? Dan krijgt uw huurder geld terug. 

Is uw huurder het niet eens met de jaarafrekening? 

Vindt uw huurder dat hij te veel moet betalen? Dan kan de huurder u vragen om de jaarafrekening aan te passen. U heeft 3 weken de tijd om te reageren op het bericht van uw huurder. U kunt bijvoorbeeld uitleg geven over de jaarafrekening. Of laten weten dat u de jaarafrekening aanpast.
Komt u er samen niet uit? Of betaalt uw huurder de jaarafrekening niet? Dan kunt u de Huurcommissie inschakelen.

Maakt uw huurder geen bezwaar tegen de jaarafrekening, maar betaalt hij deze vervolgens niet? Probeer samen tot een oplossing te komen. Lukt dit niet? Dan kunt u de Huurcommissie inschakelen.

Hoe schakelt u de Huurcommissie in? 

Log in op MijnHuurcommissie en vul het formulier Afrekening servicekosten (verhuurder) in. Daarmee vraagt u de Huurcommissie de hoogte van de jaarafrekening servicekosten te beoordelen. 

Heeft u moeite met het invullen van het online formulier? Neem contact met ons op via 088 - 1 600 300 of via het contactformulier.

Wanneer stuurt u het formulier op? 

U heeft 2 jaar de tijd. Is uw huurder het bijvoorbeeld niet eens met de jaarafrekening 2021? Dan kunt u het online formulier tot en met 30 juni 2024 insturen.

Jaar Uiterste datum waarop u de jaarafrekening verstuurt  Laatste dag waarop u het online formulier naar de Huurcommissie kunt insturen
2021 30 juni 2022 30 juni 2024
2022 30 juni 2023 30 juni 2025
2023 30 juni 2024 30 juni 2026

Wij onderzoeken of de jaarafrekening klopt 

Wij onderzoeken of de hoogte van de servicekosten juist is. Wij vragen u om informatie over de kosten waar u en uw huurder het niet over eens zijn. Ook vragen we het huurcontract bij u op. U krijgt 3 weken de tijd om alle informatie aan ons op te sturen. Als u om iets meer tijd vraagt, krijgt u nog 3 weken extra. Reageert u niet op tijd? Of levert u onjuiste informatie aan? Dan bepalen wij het bedrag. 

Wat kunt u verwachten van een uitspraak over de jaarafrekening? 

Nadat wij de hoogte van de servicekosten hebben berekend, ontvangen u en uw huurder een uitspraak. U en uw huurder moeten zich houden aan deze uitspraak. 

  • Blijkt dat de jaarafrekening klopt? Dan moet uw huurder het bedrag van de jaarafrekening alsnog betalen. 
  • Is de jaarafrekening niet juist? Dan stellen wij de juiste hoogte van de servicekosten vast. In onze uitspraak staat met welk bedrag de jaarafrekening omlaag gaat.