Jaarafrekening servicekosten beoordelen

Als u een woning verhuurt, stuurt u uw huurder elk jaar een jaarafrekening van de servicekosten. Is uw huurder het niet eens met de hoogte van deze jaarafrekening? Op deze pagina leest u wat u kunt doen. 

U bent verplicht om uw huurder elk jaar een jaarafrekening van de servicekosten te sturen. Stuur uw huurder deze jaarafrekening binnen een halfjaar na het einde van het kalenderjaar. 
Bijvoorbeeld: de jaarafrekening van de servicekosten over 2024 stuurt u uiterlijk op 30 juni 2025 aan uw huurder. 

Jaarafrekening servicekosten 

In de jaarafrekening zet u alle kosten van de woonruimte die uw huurder van u huurt. Daar horen ook de kosten bij van bijvoorbeeld een trappenhuis, lift en groenvoorziening. Zet in de jaarafrekening: 

  • het bedrag dat uw huurder in dat jaar vooruit heeft betaald én 
  • de werkelijke kosten in dat jaar. 

Zijn de werkelijke kosten hoger dan wat uw huurder vooraf heeft betaald? Dan moet de huurder bijbetalen. Zijn de werkelijke kosten lager? Dan krijgt uw huurder geld terug. 

Is uw huurder het niet eens met de jaarafrekening?

Vindt uw huurder dat hij te veel moet betalen? Dan kan de huurder u vragen om de jaarafrekening aan te passen. U heeft 3 weken de tijd om te reageren op het verzoek van uw huurder. U kunt bijvoorbeeld uitleg geven over de jaarafrekening. Of laten weten dat u de jaarafrekening aanpast.Het kan ook zijn dat uw huurder geen bezwaar maakt, maar ook de jaarafrekening niet betaalt. Probeer dan eerst om samen tot een oplossing te komen. Komt er samen niet uit? Dan kunt u de Huurcommissie inschakelen.
Let op: gaat het om een woning in de vrije sector en is het huurcontract afgesloten vóór 1 juli 2024? Dan kunt u de Huurcommissie alleen om advies vragen en dat alleen als u daarover een afspraak heeft gemaakt in het huurcontract.

Hoe schakelt u de Huurcommissie in? 

Log in op MijnHuurcommissie en vul het formulier Afrekening servicekosten (verhuurder) in. Daarmee vraagt u de Huurcommissie de hoogte van de jaarafrekening servicekosten te beoordelen. 

Heeft u moeite met het invullen van het online formulier? Neem contact met ons op via 088 - 1 600 300 of via het contactformulier.

Wanneer stuurt u het formulier op? 

U heeft 2 jaar de tijd. Is uw huurder het bijvoorbeeld niet eens met de jaarafrekening 2021? Dan kunt u het online formulier tot en met 30 juni 2024 insturen.

Jaar Uiterste datum waarop u de jaarafrekening verstuurt  Laatste dag waarop u het online formulier naar de Huurcommissie kunt insturen
2021 30 juni 2022 30 juni 2024
2022 30 juni 2023 30 juni 2025
2023 30 juni 2024 30 juni 2026

Wij onderzoeken of de jaarafrekening klopt 

Wij onderzoeken of de hoogte van de servicekosten juist is. Wij vragen u om informatie over de kosten waar u en uw huurder het niet over eens zijn. Ook vragen we het huurcontract bij u op. U krijgt 3 weken de tijd om alle informatie aan ons op te sturen. Als u om iets meer tijd vraagt, krijgt u nog 3 weken extra. Reageert u niet op tijd? Of levert u onjuiste informatie aan? Dan bepalen wij het bedrag. 

Wat kunt u verwachten van een beoordeling van de jaarafrekening?

Dat hangt ervan af in welke sector de huurwoning valt én wanneer het huurcontract is afgesloten.

U en uw huurder krijgen een bindende uitspraak als het gaat om: 

  • een huurwoning in de sociale sector of
  • een huurwoning in de midden- of vrije sector, waarvoor het huurcontract is afgesloten op of na 1 juli 2024.

In onze uitspraak staat of de jaarafrekening klopt. U en uw huurder moeten zich houden aan deze uitspraak. 

  • Blijkt dat de jaarafrekening klopt? Dan moet uw huurder het bedrag van de jaarafrekening alsnog betalen. 
  • Is de jaarafrekening niet juist? Dan stellen wij de juiste hoogte van de servicekosten vast.

U en uw huurder krijgen een advies als het gaat om:

  • een huurwoning in de vrije sector, waarvoor  
  • het huurcontract is afgesloten vóór 1 juli 2024 en als
  • in het huurcontract is afgesproken dat u de Huurcommissie om advies kunt vragen.

In ons advies staat de juiste hoogte van de jaarafrekening. Met ons advies kunt u met uw huurder in gesprek om samen een oplossing te zoeken.