Herstel van ernstige gebreken beoordelen (tijdelijke huurverlaging beëindigen)

De Huurcommissie heeft de huur van een sociale- of middenhuurwoning tijdelijk verlaagd omdat deze woning ernstige gebreken had. Heeft u de gebreken gerepareerd, maar is uw huurder niet tevreden? Dan kunt u ons vragen om een uitspraak te doen.  

Heeft u alle gebreken voldoende gerepareerd? Dan mag u weer de oude huurprijs vragen vanaf de 1e van de maand nadat u de woning heeft hersteld. Stuur een e-mail of brief aan uw huurder waarin u hem vraagt de oude huurprijs weer te betalen. Hiervoor heeft u geen uitspraak van de Huurcommissie nodig.  

Wanneer kunt u de Huurcommissie inschakelen?

Is uw huurder niet tevreden over de reparatie of werkt hij niet mee aan het (verder) herstellen van de woning? En betaalt hij de oude huurprijs niet? Probeer dan eerst in overleg met uw huurder een oplossing te vinden. Komt u er samen niet uit? Dan kunt u de Huurcommissie inschakelen.

Hoe schakelt u de Huurcommissie in?  

Log in op MijnHuurcommissie en vul het formulier Melding herstel van gebreken in. Daarmee vraagt u de Huurcommissie om te beoordelen of de gebreken voldoende zijn hersteld en vanaf welke datum u de oude huurprijs mag vragen.  

Heeft u moeite met het invullen van het online formulier? Neem contact met ons op via 088 - 1 600 300 of via het contactformulier

Wij onderzoeken of alle gebreken voldoende zijn hersteld  

Een onderzoeker van de Huurcommissie kan bij uw huurder langsgaan voor een onderzoek in de woning. Deze bekijkt of de gebreken voldoende zijn hersteld.  

Wat kunt u verwachten van een uitspraak over uw herstelmelding?

Na afloop van ons onderzoek ontvangen u en uw huurder een uitspraak. Daarin staat of de gebreken zijn opgelost. En als dat het geval is, vanaf welke datum de huurverlaging eindigt. Uw huurder moet zich houden aan deze uitspraak. Staat in onze uitspraak dat u de oude huurprijs weer mag vragen? Dan is uw huurder verplicht de oude huur weer te betalen.