Programmamanager Anthonie Mullié

Interviews

Anthonie Mullié is sinds twee jaar programmamanager ‘Samen Denken, Samen Doen’ bij de Rotterdamse woningcorporatie Havensteder. Een relatief nieuwe functie binnen het bedrijf om nog meer in te zetten op huurdersparticipatie.

“Havensteder is een corporatie met zo’n 45.000 woningen, een omvang die te vergelijken is met een stad als Delft,” vertelt Mullié. “Het is natuurlijk onbegonnen werk om vanuit dit programma bij elk huis aan te bellen of alles goed gaat. Daarom werken we met teams die actief zijn in de buurten hebben. Zo geven we een gezicht aan de woningcorporatie en proberen we voor bewoners de lijntjes zo kort mogelijk te houden.”  

Behoefte aan direct contact

De verplaatsing van huurdersparticipatie naar de straat gaat hand in hand met het niet goed functioneren van oude, formele structuren, waarbij veel contact met de huurders via huurdersraden en complexcommissies liep. “Er zijn steeds minder huurders geïnteresseerd in commissies en raden. Daardoor bereiken we minder bewoners”, zegt Mullié. “Wat ook speelt, is dat er meer behoefte is aan direct contact. Niet alleen vanuit de huurders, maar ook vanuit de corporatie. Door een formele manier van werken waren we steeds verder van de belevingswereld van de huurders komen te staan.”  

Wekelijks loopt Mullié mee met collega’s van Havensteder in de buurten om met huurders te praten en ter plekke zaken aan te pakken - zoals samen met bewoners plantjes in boomspiegels planten. Gesprekken op straat gaan nooit over de verhoging van de servicekosten, maar vooral over woongenot, is zijn ervaring. En als het over servicekostenverhoging of gebreken gaat, wordt de formele weg, van het indienen van een officiële klacht, nog altijd gevolgd. Mullié: “Bij bewonersparticipatie stuur ik het beleidsboek van de Huurcommissie over de overlegwet nog wel eens toe. Het beleidsboek, zo is mijn ervaring, helpt om in gesprek te blijven met elkaar.” 

Schimmelklachten zijn lastig

Dat het niet altijd goed gaat, blijkt uit een recente stroom klachten over schimmelwoningen bij Havensteder. Zaken die veel in het nieuws zijn. “Dit zijn individuele gevallen waarbij naar mijn idee niet proactief genoeg zijn geweest in het zoeken naar een oplossing,” aldus Mullié. “De ervaring leert dat schimmelklachten lastig zijn. Het is belangrijk om eerst de oorzaak aan te pakken en de schimmel goed te behandelen. Vervolgens is het ook aan de huurders om ervoor te zorgen dat de schimmel niet terugkeert.” Als bewoners met schimmelklachten in huis naar de Huurcommissie gaan zonder dat er een goed gesprek is geweest tussen huurder en verhuurder, hoopt Mullié dat ze allebei eerst nog teruggestuurd worden om het onderling op te lossen. "Tegenover elkaar staan, werkt nooit. In gesprek blijven wel.”