Maximale huurverhoging 2023 in vrije sector 4,1%

De jaarlijkse huurverhoging in de vrije sector is vanaf 1 januari 2023 maximaal 4,1%. Dat is 3,1% CAO-loonontwikkeling + 1 procentpunt. De Eerste Kamer heeft op 20 december 2022 een wetswijziging die de maximaal toegestane huurverhoging wijzigt aangenomen. 

Huurverhoging vrije sector gekoppeld aan de loonontwikkeling 

Door die wetswijziging is de toegestane huurverhoging in de vrije sector gekoppeld aan de loonontwikkeling als die lager is dan de inflatie. De inflatie van december 2021 tot december 2022 was 9,7%. De loonontwikkeling in die periode was 3,1%. Daarom is de toegestane jaarlijkse huurverhoging in het kalenderjaar 2023 maximaal (3,1% + 1 =) 4,1% in de vrije sector. Die toegestane jaarlijkse huurverhoging van maximaal 4,1% geldt ook voor ligplaatsen voor woonboten in 2023. 

Voor de sociale sector gelden tot 1 juli 2023 dezelfde regels voor maximale huurverhoging die vanaf 1 juli 2022 golden

Huurverhoging meer dan 4,1%? 

Verhoogt een verhuurder de huur van uw vrijesectorhuurwoning in 2023 met meer dan 4,1%? Of met een percentage dat hoger is dan in uw huurcontract staat? Dan kunt u de Huurcommissie vragen om de huurverhoging te beoordelen.