Extra informatie voor gemeenten

Vanaf januari moet elke gemeente een meldpunt goed verhuurderschap hebben. Gemeenten kunnen meldingen van huurders over de hoogte van de huur, huurverhoging, onderhoudsgebreken of servicekosten zelf oppakken of doorverwijzen naar de Huurcommissie. Ook kunnen ze bij de Huurcommissie een verklaring (puntentelling) opvragen in het kader van handhaving.

Op 1 juli 2023 is de Wet goed verhuurderschap (WGV) ingegaan. Deze wet is bedoeld om ongewenste verhuurpraktijken te voorkomen en tegen te gaan. Gemeenten kunnen daarop handhaven. De Huurcommissie is een onafhankelijke geschilbeslechter voor huurders en verhuurders. Dit kan raken aan de nieuwe rol van gemeenten vanuit de WGV.

Inventarisatie informatiebehoefte gemeenten

In november is een inventarisatie onder ruim 30 gemeenten gehouden. Ook voerde de Huurcommissie gesprekken met kleine en (middel)grote gemeenten. Hieruit blijkt dat veel gemeenten behoefte hebben aan informatie over de rol van de Huurcommissie. In welke situaties kan een huurder terecht bij de Huurcommissie voor een verzoek tot geschilbeslechting? Wat is een verklaring precies? Hoe verhoudt een verklaring zich tot een uitspraak van de Huurcommissie? En waar is informatie te vinden over servicekosten?

Meest gestelde vragen & antwoorden

Op de pagina voor gemeenten geeft de Huurcommissie antwoord op de meest gestelde vragen. Ook vindt u hier een handige infographic . Daarnaast komt de verklaring aan bod. Heeft u als gemeente een vraag over de WGV en staat het antwoord niet op onze website? Stuur dan een bericht naar gemeente@huurcommissie.nl.

Infographic wet goed verhuurderschap gemeenten