Gemeenten

Op 1 juli 2023 ging de Wet goed verhuurderschap (WGV) in, bedoeld om ongewenste verhuurpraktijken te voorkomen en tegen te gaan. Gemeenten kunnen daarop handhaven. De rol van de Huurcommissie als onafhankelijk geschilbeslechter voor huurder en verhuurder is niet gewijzigd.

Voor de hoogte van de huurprijs kunt u zelf de Huurprijscheck invullen. Of een verklaring bij de Huurcommissie aanvragen.

Op dinsdag 25 juni is er een motie aangenomen voor de Wet betaalbare huur. De wet treedt in werking per 1 juli 2024 maar, met toevoeging van de motie van Rietkerk krijgen gemeenten meer tijd om zich voor te bereiden op de uitvoering van de Wet betaalbare huur. Als gevolg van deze motie zijn de gemeentelijke handhaving en de puntentelling voor verhuurders, pas verplicht gesteld per 1 januari 2025.

Meldpunt

Als gemeente bent u vanuit de Wet goed verhuurderschap verplicht om voor huurders een meldpunt voor ongewenst verhuurgedrag te hebben. Signalen van huurders die hier binnenkomen, kunt u zelf oppakken. U kunt huurders ook verwijzen naar de Huurcommissie om daar zelf een verzoek in te dienen om de huurprijs, de huurverhoging, onderhoud/gebreken of de servicekosten te beoordelen.

Redelijke huurprijs

Wilt u toetsen of een verhuurder een redelijke huurprijs vraagt? U kunt zelf een puntentelling volgens het Woningwaarderingsstelsel maken met de Huurprijscheck van de Huurcommissie.

Hierbij geldt het beleidsboek Woningwaarderingsstelsel voor zelfstandige woonruimtes. U kunt ook een verklaring met puntentelling opvragen bij de Huurcommissie.

Servicekosten

Verhuurders mogen geen onredelijke servicekosten aan hun huurder vragen. In het beleidsboek Servicekosten van de Huurcommissie staat beschreven hoe getoetst kan worden of de in rekening gebrachte kosten zijn te beschouwen als een redelijke vergoeding voor de geleverde zaken en diensten. In dit beleidsboek staat ook hoe kan worden bepaald of een kostenpost tot vergoeding mag komen onder de noemer (overige) servicekosten of kosten nutsvoorzieningen met een individuele meter. Zie ook het besluit servicekosten en de informatie over beoordeling van servicekosten en nutsvoorzieningen.

Infographic wet goed verhuurderschap gemeenten

Heeft u vragen?

Bel ons dan op 088 - 1 600 300. Ons klantcontactcentrum is bereikbaar op werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur. U kunt ook mailen naar gemeente@huurcommissie.nl. U krijgt dan binnen 5 werkdagen antwoord op uw bericht.

Meer informatie

Lees ook alle informatie van de VNG over de Wet goed verhuurderschap en de Handreiking voor gemeenten

Bekijk de informatie van de Rijksoverheid op Wet goed verhuurderschap | Home | Volkshuisvesting Nederland.