Gemeenten

Ik ben werkzaam bij een gemeente. Waarvoor kan ik terecht bij de Huurcommissie?

Op 1 juli 2023 is de Wet goed verhuurderschap ingegaan, bedoeld om ongewenste verhuurpraktijken te voorkomen en tegen te gaan. Gemeenten kunnen daar vanaf nu op handhaven.

Redelijke huurprijs  

Wilt u toetsen of een verhuurder een redelijke huurprijs vraagt? U kunt zelf een puntentelling volgens het Woningwaarderingsstelsel maken met de Huurprijscheck van de Huurcommissie. Hiervoor geldt het beleidsboek Woningwaarderingsstelsel voor zelfstandige woonruimtes. U kunt ook een verklaring met puntentelling opvragen bij de Huurcommissie.  

Informatie over servicekosten 

Verhuurders mogen geen onredelijke servicekosten aan hun huurder vragen. In het beleidsboek Servicekosten van de Huurcommissie staat beschreven hoe getoetst kan worden of de in rekening gebrachte kosten zijn te beschouwen als een redelijke vergoeding voor de geleverde zaken en diensten. In dit beleidsboek staat ook hoe kan worden bepaald of een kostenpost tot vergoeding mag komen onder de noemer (overige) servicekosten of kosten nutsvoorzieningen met een individuele meter. Zie ook het besluit servicekosten en de informatie over beoordeling van servicekosten en nutsvoorzieningen.  

Meldpunt 

Als gemeente bent u verplicht om uiterlijk 1 januari 2024 een meldpunt in te richten vanuit de Wet goed verhuurderschap. Signalen van huurders kunt u zelf oppakken. Uiteraard kunt u huurders ook verwijzen naar de Huurcommissie om daar zelf een verzoek in te dienen om de huurprijs, onderhoud/gebreken, de servicekosten of de huurverhoging te beoordelen. 

Heeft u vragen? 

Bel ons dan op 0800 - 488 72 43. Ons klantcontactcentrum is bereikbaar op werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur. U kunt ook contact opnemen via dit formulier. U krijgt dan binnen 5 werkdagen antwoord op uw bericht.