Verklaring voor gemeenten

De Huurcommissie kan aan gemeenten een verklaring afgeven over een huurwoning, kamer, woonwagen of standplaats. In die verklaring staat informatie over de kwaliteit van de woonruimte. En welke huurprijs redelijk is voor de woning. Lees ook de Handreiking voor gemeenten (VNG).

Het kan zijn dat de Huurcommissie (recent) al een uitspraak heeft gedaan over de woonruimte. In dat geval heeft u wellicht geen verklaring nodig, omdat de informatie over de woonruimte uit deze uitspraak kan blijken. U kunt dat controleren in het openbaar register van de Huurcommissie.

Vraag de verklaring aan door het formulier Verklaring gemeente in te vullen. Log hiervoor in op MijnHuurcommissie, klik op Dien nieuwe procedure in en kies voor Gemeente. 

Houd bij uw aanvraag rekening met:

•    U kunt alleen een verklaring aanvragen over woningen in uw gemeente. 
•    In de verklaring staat het puntenaantal voor deze woonruimte volgens het Woningwaarderingsstelsel en de redelijke huurprijs;
•    U ontvangt de verklaring uiterlijk 8 weken na uw aanvraag. Dit is gratis.

Wat zijn de stappen bij het opstellen van een verklaring?

•    Voeg bij uw aanvraag alle belangrijke informatie en documenten over de woning;
•    De Huurcommissie plant een onderzoek in de woonruimte in en informeert u hierover;
•    U moet ervoor zorgen dat de onderzoeker van de Huurcommissie toegang krijgt tot de woonruimte. En dat er tijdens het onderzoek een ambtenaar van de gemeente aanwezig is;
•    U bent zelf verantwoordelijk voor het informeren van de belanghebbenden (huurder en verhuurder). Het is raadzaam om beide partijen uit te nodigen voor het onderzoek in de woonruimte;
•    De onderzoeker van de Huurcommissie stelt op basis van het onderzoek en het beleidsboek Waarderingsstelsel zelfstandige woonruimtes een puntentelling voor de woning op;
•    De Huurcommissie stuurt u de verklaring met de puntentelling van de woonruimte. Hierin staat het puntenaantal en de maximale kale huurprijs. U bent zelf verantwoordelijk voor het verdere verloop van de procedure. Bijvoorbeeld het informeren en horen van de belanghebbenden (verhuurder en eventueel huurder) en het afhandelen van eventuele bezwaren;
•    Indien nodig kunt u contact met de Huurcommissie opnemen voor een nadere toelichting op de verklaring;
•    Melden huurder of verhuurder zich bij de Huurcommissie met nieuwe informatie of bezwaren? Dan verwijst de Huurcommissie hen door naar de gemeente;
•    Als de onderzoeker geen toegang tot de woning krijgt, dan kan de Huurcommissie geen verklaring afgeven. U kunt dan een nieuwe aanvraag voor een verklaring indienen.

Meer informatie over de verklaring

•    De peildatum van de verklaring is de datum van het onderzoek in de woonruimte door de Huurcommissie;
•    Een verklaring heeft geen directe rechtsgevolgen;
•    Alleen de gemeente is bij de Huurcommissie procespartij bij een verzoek om een verklaring. Huurders en verhuurders worden niet door de Huurcommissie gehoord of betrokken bij de verklaring. De gemeente zorgt zelf voor hoor en wederhoor;
•    Bezwaar instellen tegen de verklaring is niet mogelijk;
•    Als u ook inzicht wilt in de gebreken van de woonruimte, dan kunt u dat aangeven bij de toelichting op het online formulier. Houd er rekening mee dat een verklaring inclusief gebreken een langere doorlooptijd heeft. Deze kan oplopen tot 4 maanden na uw aanvraag.

Servicekosten

U kunt geen verklaring over servicekosten aanvragen. Wilt u meer informatie over servicekosten? Kijk dan op onze website