Huurverhoging per 1 juli 2024

Verhuurders mogen dit jaar de huurprijzen verhogen. Voor woningen in de vrije sector en in de sociale sector gelden verschillende regels.

Huurverhoging in de vrije sector 

De huurprijs van woningen in de vrije sector mag vanaf 1 januari 2024 (heel kalenderjaar 2024) met maximaal 5,5% worden verhoogd. Dat geldt ook als verhuurder en huurder een hogere huurverhoging hebben afgesproken. Is er een lagere huurverhoging afgesproken? Dan geldt de lagere huurverhoging.
 

Jaarlijkse huurverhoging sociale sector

Vanaf 1 juli 2024 mag de verhuurder, na een schriftelijk voorstel tot huurverhoging, de huur standaard verhogen met:

  • maximaal 5,8% als de (kale) huur € 300 of meer per maand is.
  • maximaal € 25 als de (kale) huur lager is dan € 300 per maand. 

Deze huurverhoging hangt niet af van het inkomen van de huurder. De huurverhoging is van toepassing voor zelfstandige woningen (eengezinswoning, appartement, studio en dergelijke).

Inkomensafhankelijke huurverhoging 

Gaat het om een zelfstandige woning in de sociale sector en heeft de huurder een hoger inkomen? Dan mag de verhuurder een hogere huurverhoging voorstellen. De hoogte van de huurverhoging hangt af van het inkomen van de huurder.

In de tabel staat een overzicht van de inkomensgrenzen, de inkomenscategorieën en de maximale huurverhoging die daarbij hoort. 

Lager (midden)inkomen
(gezamenlijk inkomen 2022 niet hoger dan)
Hoger (midden)inkomen (gezamenlijk inkomen 2022 tussen) Hoger inkomen (gezamenlijk inkomen 2022 hoger dan)
Eenpersoonshuishouden € 52.753 € 52.753 - € 62.191 € 62.191
Meerpersoonshuishouden € 61.046 € 61.046 - € 82.921 € 82.921
Maximale huurverhoging per 1 juli 2024

Bij huur van € 300 of hoger: 5,8%

Bij huur lager dan € 300: € 25.

€ 50 € 100


Huurverhoging voor kamer, woonwagen en standplaats 

De maximale huurverhoging voor een kamer, woonwagen of woonwagenstandplaats per 1 juli 2024 is 5,8%. Voor dit type woningen geldt geen inkomensafhankelijk huurverhoging. De verhuurder mag het inkomen van de huurder ook niet opvragen bij de Belastingdienst.

Bezwaargronden in de sociale sector 

Huurders in de sociale sector kunnen op verschillende gronden bezwaar maken tegen de huurverhoging. Dat kan bijvoorbeeld als de huurprijs tijdelijk is verlaagd vanwege onderhoudsgebreken. De huurder kan ook bezwaar maken als de verhuurder fouten heeft gemaakt in het voorstel, zoals een verkeerde huurprijs of een hoger percentage/bedrag dan wettelijk is toegestaan.

Let op: Bij de standaardhuurverhoging tot maximaal 5,8% of € 25 bij een lagere huurprijs, kan de huurder geen bezwaar maken op grond van het inkomen.

Bij een inkomensafhankelijke huurverhoging kan de huurder onder voorwaarden bezwaar maken op grond van inkomen, bijvoorbeeld als het inkomen in 2023 is gedaald of wanneer de woonsituatie is gewijzigd. 

Belangrijk om te weten:
Zijn er onderhoudsgebreken in de woning, maar heeft de huurder nog geen gebrekenprocedure gestart? Dan kan hij de huurverhoging niet weigeren op basis van de gebreken. De huurder dient eerst een gebrekenprocedure te starten. Kijk daarvoor bij Onderhoud en gebreken beoordelen

Hoe maakt een huurder bezwaar? 

Wanneer de huurder het niet eens is met de voorgestelde huurverhoging kan hij - vóór de ingangsdatum van de huurverhoging - bezwaar maken bij de verhuurder. De huurder kan daarvoor het bezwaarformulier van de Huurcommissie gebruiken. 

Als de verhuurder niet akkoord gaat met het bezwaar en hij de huurprijs toch wil verhogen, dan moet de verhuurder een verzoek indienen bij de Huurcommissie om het huurverhogingsvoorstel te laten toetsen. De huurder kan dus niet zelf een bezwaar indienen bij de Huurcommisie.

Om na te gaan of het zinvol is bezwaar te maken bij de verhuurder, heeft de Woonbond op haar website de Check-huurverhoging-2024.

Meer informatie over de jaarlijkse huurverhoging voor huurders in de sociale sector is hier te vinden. 

De afbeeldingen hieronder geven een toelichting op de huurverhoging 2024. Zie ook de pdf-versie Toelichting maximale huurverhoging 2024.

Beeld: ©Ministerie BZK
Beeld: ©Ministerie van BZK