De Huurcommissie is klaar voor u en de Wet betaalbare huur

Op 1 juli gaat de Wet betaalbare huur in. Daarmee gelden er nieuwe rechten en plichten. Er kan nu een grotere groep huurders en verhuurders terecht bij de Huurcommissie. De nieuwe Huurprijschecks zijn 1 juli klaar; de Huurprijscheck zelfstandige woonruimte zelfs vandaag al. Natuurlijk kunt u ook nog steeds bij ons terecht voor oudere zaken uit de periode voor 1 juli. Hier vindt u de belangrijkste uitbreidingen en veranderingen in onze dienstverlening op een rij.  

De Huurcommissie is een onafhankelijke en onpartijdige geschilbeslechter voor huurders en verhuurders. Komt u er samen niet uit? Dan kunt u in een aantal gevallen bij de Huurcommissie aankloppen voor een bindende uitspraak. Die doen we op basis van de wet. Onze dienstverlening is al aangepast op de Wet betaalbare huur. Wat betekent dit voor u? 

Nieuw: de middensector 

Met de Wet betaalbare huur is er een nieuwe sector bijgekomen: de middensector. Huurders en verhuurders uit deze sector met een huurcontract afgesloten op of na 1 juli 2024 kunnen nu ook terecht bij de Huurcommissie. Onder de middensector vallen huurwoningen die volgens het woningwaarderingsstelsel (WWS) een kwaliteit kennen van 144 tot en met 186 punten en een huurprijs van € 879,67 tot en met € 1.157,95. 
Voor sociale huurwoningen (tot en met 143 punten) gelden al langer maximale huurprijzen. Dat is niet veranderd. Huurders uit de vrije sector (187 punten of meer, huur hoger dan € 1.157,95) met een nieuw contract kunnen vanaf nu bij de Huurcommissie terecht met een verzoek tot huurverlaging (ofwel: toetsing van de aanvangshuur) en om de servicekosten te laten toetsen. Weet u niet in welke sector uw woning valt? Of wilt u weten wat een redelijke huur is voor uw woning? Maak dan een puntentelling met de Huurprijscheck.  

Gemoderniseerd puntenstelsel 

Met de Wet betaalbare huur is ook het woningwaarderingsstelsel vernieuwd. In de sociale huur en de middenhuur bepaalt het puntenaantal de maximale kale huurprijs. Voor woningen in de vrije sector geldt geen maximale huurprijs. In het nieuwe woningwaarderingsstelsel krijgen sommige onderdelen van de huurwoning of kamer minder of juist meer punten. Zo tellen de WOZ-waarde, de buitenruimte en het energielabel anders mee. Een laag energielabel geeft zelfs minpunten: de zogenaamde tochtkorting. 

Nieuwe Huurprijscheck 

De Huurprijscheck van de Huurcommissie is helemaal vernieuwd. We bieden per 1 juli twee nieuwe Huurprijschecks: één voor zelfstandige woonruimte (met meestal een eigen voordeur, keuken en douche) en één voor onzelfstandige woonruimte (zoals bij kamerverhuur met een gedeelde voordeur en andere ruimten). De Huurprijscheck onzelfstandige woonruimte is binnenkort gereed. Kies de Huurprijscheck die bij uw situatie past. Wilt u weten of de huurprijs in het verleden klopte, bijvoorbeeld bij de ingangsdatum van het huurcontract? En was dat voor 1 juli 2024? Dan kunt u ook nog steeds de oude Huurprijscheck invullen. 

Vanaf 1 januari 2025: puntentelling verplicht bij elk nieuw huurcontract  

De Wet betaalbare huur verplicht verhuurders om aan elk huurcontract getekend op of na 1 januari 2025 een puntentelling toe te voegen. Het gaat om een puntentelling gebaseerd op het gemoderniseerde woningwaarderingsstelsel. Voor het maken van de puntentelling kan iedereen gratis de Huurprijscheck van de Huurcommissie gebruiken. Aan het eind krijgt u een overzicht van het puntenaantal.  

Wat is er veranderd voor huurders en verhuurders? 

Op deze webpagina's vindt u antwoorden op vragen over wat de Wet betaalbare huur betekent voor u als huurder of als verhuurder. Daar leest u wat u kunt doen als u denkt dat de huurprijs te hoog is. U vindt hier antwoord op de onderstaande vragen. Er is ook een pagina voor gemeenten

Nieuwe beleidsboeken 

De Huurcommissie doet bindende uitspraken voor huurders en verhuurders in vier soorten zaken. Daarbij gaat het om zaken rond punten (woningwaardering en hoogte van de huur), huurverhoging, gebreken aan de woning en servicekosten. We toetsen geschillen aan verschillende artikelen uit de wet. In de beleidsboeken staat hoe de Huurcommissie deze zaken behandelt. Alle beleidsboeken zijn vernieuwd en aangepast aan de Wet betaalbare huur.  

Heeft u een vraag?  

U kunt de Huurcommissie op werkdagen bereiken op 088 1 600 300 en via dit contactformulier. Komt u er samen niet uit en wilt u uitspraak van de Huurcommissie? Dan kunt u een zaak starten via MijnHuurcommissie