Nieuwe Huurprijscheck Huurcommissie biedt houvast

Vandaag, op 1 juli 2024, is de Wet betaalbare huur ingegaan. Daarmee gelden er nieuwe rechten en plichten. Er kan nu een grotere groep huurders en verhuurders terecht bij de Huurcommissie. De nieuwe Huurprijscheck van de Huurcommissie is hét betrouwbare instrument om na te gaan of de huur van een woning of kamer redelijk is. Ook de website en de verzoekschriften waarmee huurders en verhuurders een geschil kunnen voorleggen aan de Huurcommissie zijn aangepast aan de nieuwe wet.

De Huurprijscheck van de Huurcommissie is helemaal vernieuwd. Er zijn meteen vanaf vandaag twee nieuwe Huurprijschecks beschikbaar: één voor zelfstandige woningen (met bijvoorbeeld een eigen voordeur, keuken en douche) en één voor onzelfstandige woonruimten (zoals bij kamerverhuur met een gedeelde voordeur en andere ruimten). Huurder en verhuurder kunnen zo de Huurprijscheck kiezen die bij hun situatie past.

Actuele puntentelling in nieuwe Huurprijscheck

Met de Wet betaalbare huur is er een nieuwe sector bijgekomen: de middensector. Huurders en verhuurders uit deze sector met een huurcontract afgesloten op of na 1 juli 2024 kunnen nu ook terecht bij de Huurcommissie. Onder de middensector vallen huurwoningen die volgens het woningwaarderingsstelsel (WWS) een kwaliteit kennen van 144 tot en met 186 punten en een huurprijs van € 879,67 tot en met € 1.157,95. Voor sociale huurwoningen (tot en met 143 punten) gelden al langer maximale huurprijzen. Dat is niet veranderd. De Huurcommissie heeft het nieuwe woningwaarderingssysteem en de bijbehorende puntentelling doorgevoerd in de Huurprijscheck. Daarmee is de Huurprijscheck hét betrouwbare middel om na te gaan of de huur van een woning of kamer redelijk is. Bovendien kan iedereen met de Huurprijscheck gratis zelf een puntenteling maken.

Ook op tablet en smartphone

De nieuwe Huurprijscheck van de Huurcommissie is te gebruiken op tablet en smartphone. Nieuwe toepassingen zijn het automatisch inladen van het energielabel van de woning en gemakkelijker binnen- en buitenruimtes toevoegen. De navigatie van de Huurprijscheck is vereenvoudigd en logischer dan in eerdere versies. Waar nodig kan de gebruiker via een informatiesymbool uitleg krijgen bij onderwerpen of benodigde informatie. Een overzicht van de resultaten van de Huurprijscheck is eenvoudig te downloaden en op te slaan als pdf. De Huurcommissie heeft vorig jaar een gebruikersonderzoek laten doen onder huurders en verhuurders naar de oude Huurprijscheck. Ook het nieuwe ontwerp is uitgebreid getest.

Geschilbeslechting nu ook mogelijk voor middensector

De Huurcommissie is een onafhankelijke en onpartijdige geschilbeslechter voor huurders en verhuurders. Komen zij er samen niet uit, dan kunnen zij in een aantal gevallen bij de Huurcommissie terecht voor een bindende uitspraak. Die doet de Huurcommissie op basis van de wet. De nieuwe dienstverlening is de afgelopen periode voorbereid en nu klaar voor de Wet betaalbare huur. Zo zijn de verzoekschriften aangepast waarmee huurders en verhuurders via MijnHuurcommissie een geschil kunnen voorleggen aan de Huurcommissie. Zij kunnen zodoende vanaf vandaag bij de Huurcommissie terecht als het huurcontract op 1 juli 2024 of daarna wordt afgesloten en de huur (nog) niet past bij een woningwaarde tot en met 186 punten (huurprijs tot en met € 1.157,95). Hiermee kunnen huurders en verhuurders met huurcontracten die onder de nieuwe middensector vallen dus al bij de Huurcommissie terecht.

Vrije sector

Huurders en verhuurders uit de vrije sector (187 punten of meer, huur hoger dan € 1.157,95) met een huurcontract afgesloten op of na 1 juli 2024 kunnen bij de Huurcommissie altijd terecht met een verzoek om de aanvangshuur of om de servicekosten te laten toetsen.