Beleidsboek Gebreken

Versie juli 2024

Beleidsboek Gebreken

Dit beleidsboek heeft als doel om inzicht te bieden in het uitvoeringsbeleid van de Huurcommissie met betrekking tot de categorieën gebreken en tekortkomingen die zich kunnen voordoen in een huurwoning en de daarbij behorende huurprijsverlaging. Hierin staan de beleidslijnen waar de Huurcommissie vanuit gaat.