Jaarlijkse huurverhoging beoordelen

Ik ben het niet eens met de jaarlijkse huurverhoging 

Woont u in een sociale huurwoning? Dan mag uw verhuurder de kale huur elk jaar iets verhogen. Hier leest u hoeveel uw huur omhoog mag gaan en wat u kunt doen als u het daar niet mee eens bent. 

Wat is de maximale huurverhoging vanaf 1 juli 2024?

Vanaf 1 juli 2024 mag uw verhuurder de huur verhogen met:

 • maximaal 5,8% als de (kale) huur € 300 of meer per maand is (dit is gelijk aan de gemiddelde loonontwikkeling);
 • maximaal € 25 als de (kale) huur lager is dan € 300 per maand. Dit is meer dan 5,8%. Zo kunnen verhuurders heel lage huren sneller verhogen. En daarmee een huur vragen die beter past bij de kwaliteit van de woning.

Deze huurverhoging hangt niet af van uw inkomen. De huurverhoging is van toepassing als u een zelfstandige woning (eengezinswoning, appartement, studio, bungalow, en dergelijke) huurt.

Als u het niet eens bent met de voorgestelde huurverhoging 

De meeste verhuurders houden zich bij de jaarlijkse huurverhoging aan alle regels. Als uw verhuurder de regels goed heeft gevolgd, heeft bezwaar maken geen zin. Lees hieronder wanneer u met succes bezwaar kunt maken. Of controleer op de website van de Woonbond of de huurverhoging aan alle regels voldoet. 

Wanneer kunt u bezwaar maken tegen de jaarlijkse huurverhoging? 

Bezwaar maken heeft alleen zin in de volgende situaties: 

 • Uw verhuurder heeft de huurverhoging te laat aangekondigd. U moet de brief over de huurverhoging minimaal 2 maanden voor de ingangsdatum hebben ontvangen. 
  Bijvoorbeeld: Gaat de huurverhoging in op 1 juli 2024? Dan moet u de brief op of vóór 30 april hebben ontvangen. 
 • In de huurverhogingsbrief staan fouten. Bijvoorbeeld een te hoog percentage, een verkeerde ingangsdatum of een onjuiste kale huurprijs. 
 • U heeft de Huurcommissie gevraagd om de huur te verlagen bij onderhoudsgebreken of uw huur is al verlaagd om die reden.
 • De nieuwe huur is hoger dan de maximale huurprijs volgens de puntentelling van de woning.
 • De verhuurder verhoogt de huur binnen 12 maanden opnieuw. Hierop zijn 3 uitzonderingen. Uw verhuurder mag de huur wel binnen 12 maanden verhogen: 
  • in het 1e jaar van uw huurcontract; 
  • als tussen de vorige 2 huurverhoging meer dan een jaar zat; 
  • als de verhuurder uw woning heeft verbeterd. 
 • U betaalt een all-in prijs. U betaalt dan één bedrag aan kale huur en bijkomende kosten. Zo kunt u niet controleren of de huurverhoging klopt. Wil uw verhuurder de huurprijs toch verhogen? Vraag hem dan om de all-in prijs te splitsen.

Bezwaar maken heeft geen zin in de volgende situaties 

Mijn huurwoning wordt niet goed onderhouden Bij ernstige gebreken kunt u ons vragen de huur tijdelijk te verlagen. Dit is een andere procedure. 
Mijn inkomen is in 2024 gedaald Huurt u van een woningcorporatie? Neem dan contact op met uw verhuurder. Veel corporaties helpen mensen die moeite hebben om de huur te betalen.
Ik heb veel overlast van mijn buren

Meld uw klacht bij buurtbemiddeling en bij uw verhuurder. Kijk op de website van uw gemeente of woningcorporatie waar u terecht kunt met uw klacht.

Hoe maakt u bezwaar tegen de jaarlijkse huurverhoging? 

Stuur uw bezwaar per e-mail of brief naar uw verhuurder, vóór de datum waarop de huurverhoging ingaat. U kunt daarbij onze modelbrief Bezwaarschrift huurverhoging gebruiken. 
Bijvoorbeeld: Gaat de huurverhoging in op 1 juli 2024? Zorg er dan voor dat uw verhuurder uw schriftelijk bezwaar uiterlijk op 30 juni heeft ontvangen. 

Wat gebeurt er nadat u bezwaar heeft gemaakt? 

Als u bezwaar heeft gemaakt kunnen er twee dingen gebeuren:

 • Gaat uw verhuurder akkoord met uw bezwaar? Dan gaat uw huurverhoging niet door of krijgt u minder huurverhoging. U krijgt daarover bericht van uw verhuurder. 
 • Is uw verhuurder het niet eens met uw bezwaar? Dan moet uw verhuurder binnen 6 weken na de voorgestelde ingangsdatum van de huurverhoging aan de Huurcommissie vragen om de huurverhoging te beoordelen. 

Kan ik mijn bezwaar tegen de huurverhoging intrekken?  

Als uw verhuurder aan de Huurcommissie vraagt de huurverhoging te beoordelen, kan het gebeuren dat uw verhuurder gelijk krijgt. Krijgt u als huurder ongelijk, dan moet u niet alleen de huurverhoging betalen maar ook de kosten voor de procedure. Dit is € 25. 
Wilt u niet ook nog de kosten voor de procedure betalen? Laat uw verhuurder dan zo snel mogelijk weten dat u uw bezwaar intrekt. En vraag hem om de procedure te stoppen. 

Let op: Als u uw bezwaar intrekt, betekent dit dat u alsnog akkoord gaat met de huurverhoging. U moet de huurverhoging dan betalen. 

Als u geen bezwaar heeft gemaakt, maar de huurverhoging niet betaalt 

Heeft u geen bezwaar gemaakt bij uw verhuurder, maar weigert u de huurverhoging te betalen? Dan moet uw verhuurder u binnen 3 maanden na de voorgestelde ingangsdatum een aangetekende brief sturen. Dit is de herinneringsbrief. Bent u het daarna nog steeds niet eens met de huurverhoging? Dan kunt u de Huurcommissie inschakelen. 

Belangrijk om te weten: als u na een aangetekende herinneringsbrief niet op tijd de Huurcommissie inschakelt, betekent dit dat de huurverhoging door mag gaan U moet de huurverhoging dan betalen. 

Hoe schakelt u de Huurcommissie na een herinneringsbrief in? 

Log in op MijnHuurcommissie en vul het formulier Bezwaar tegen jaarlijkse huurverhoging na rappel in. Daarmee vraagt u de Huurcommissie de jaarlijkse huurverhoging te beoordelen. U kunt dit formulier pas insturen nadat u een aangetekende herinneringsbrief van uw verhuurder heeft ontvangen. Vul het formulier in binnen 4 maanden na het tijdstip waarop de huurverhoging volgens het voorstel had moeten ingaan.

Bijvoorbeeld: Uw verhuurder wilde de huur verhogen per 1 juli 2024. Hij stuurt de aangetekende herinneringsbrief uiterlijk op 30 september. Stuur het online formulier uiterlijk 31 oktober 2024 aan de Huurcommissie op.

Heeft u moeite met het invullen van het online formulier? Neem contact met ons op via 088 - 1 600 300 of via het contactformulier.

Wat kunt u verwachten van een uitspraak over de jaarlijkse huurverhoging? 

Nadat wij de huurverhoging hebben beoordeeld, ontvangen u en uw verhuurder een uitspraak. Daarin staat of de jaarlijkse huurverhoging redelijk is of niet. U en uw verhuurder moeten zich houden aan deze uitspraak. 

 • Blijkt dat de jaarlijkse huurverhoging redelijk is? Dan gaat de hogere huurprijs in vanaf de ingangsdatum van de huurverhoging (met terugwerkende kracht). Ook moet u de kosten van de procedure van € 25 alsnog betalen. 
 • Is de huurverhoging niet redelijk? Dan gaat de huurverhoging niet door of stellen wij de juiste huurprijs vast. In het laatste geval staat in onze uitspraak met hoeveel procent of met welk bedrag uw huur omhoog mag gaan en op welke datum de huurverhoging ingaat. 

Zelf geld terugvragen aan verhuurder 

Betekent onze uitspraak dat u te veel huur heeft betaald? Vraag dan zelf uw geld terug aan uw verhuurder. Wil uw verhuurder het bedrag niet terugbetalen? Neem dan contact op met het Juridisch Loket. De Huurcommissie kan u hier niet bij helpen.