Via de Huurprijscheck krijgt u een indicatie van het puntenaantal en daarmee ook de maximale huurprijs van uw woning. Met de puntentellingformulieren voor woonwagens en standplaatsen, kunt u het aantal punten en de maximale huurprijs die bij dat aantal punten hoort, berekenen. Als u het puntenaantal heeft berekend, kunt u de maximale huurprijs opzoeken via de tabel met huurprijzen.

Wat heb ik nodig om de huurprijscheck in te vullen?

Zorg ervoor dat u de volgende gegevens bij de hand hebt als u de huurprijscheck invult:

  • de oppervlakte van alle vertrekken in uw woonruimte;
  • WOZ-waarde van uw woning. Weet u deze WOZ-waarde niet, dan kunt u deze opvragen via WOZwaardeloket.nl. Meer informatie over het puntensysteem en WOZ vindt u op Rijksoverheid.nl.
  • afmetingen van het aanrecht in uw keuken.
  • Bij extra tegelwerk, hoeveel vierkante meters (extra) wand- of vloertegels in de keuken zijn aangebracht. De wandtegels aan de aanrechtkant zijn verplicht tot een hoogte van 1,50 m. Zijn ook andere muren betegeld, dan telt dit als extra tegelwerk. Vloertegels zijn altijd extra. Het gaat alleen om tegelwerk dat door de verhuurder is aangebracht.

In een procedure stelt de Huurcommissie het puntenaantal en de maximale huurprijs van de woonruimte vast na eigen onderzoek.

Beleidsboeken

In de beleidsboeken voor zelfstandige woonruimte en onzelfstandige woonruimte staat beschreven hoe de Huurcommissie de puntenwaardering toepast.

Woonwagens en standplaatsen

Met ingang van 1 juni 2017 bestaat de woonomgevingswaardering uit een drietal standaardwaarderingen. Het aantal omgevingspunten wordt bepaald aan de hand van de ligging van de woonwagenlocatie. De hoogte van de omgevingswaardering is afhankelijk van of de woonwagenlocatie wel of geen deel uitmaakt van een woonwijk en of deze is gelegen in een middelgrote- of een grote stad, een dorp of buiten de bebouwde kom.

Wilt u de maximale huurprijs voor een woonwagen en/of standplaatsen berekenen? Gebruik dan het formulier 'Puntentelling woonwagen/standplaats'. U kunt de bijbehorende maximale (kale) huurprijs opzoeken via de tabellen met huurprijzen.