In een procedure stelt de Huurcommissie het puntenaantal en de maximale huurprijs van de woonruimte vast na eigen onderzoek.

Beleidsboeken

In de beleidsboeken voor zelfstandige woonruimte en onzelfstandige woonruimte staat beschreven hoe de Huurcommissie de puntenwaardering toepast. De beleidsboeken vindt u bij de publicaties van de Huurcommissie.

Woonwagens en standplaatsen

Met ingang van 1 juni 2017 bestaat de woonomgevingswaardering uit een drietal standaardwaarderingen. Het aantal omgevingspunten wordt bepaald aan de hand van de ligging van de woonwagenlocatie. De hoogte van de omgevingswaardering is afhankelijk van of de woonwagenlocatie wel of geen deel uitmaakt van een woonwijk en of deze is gelegen in een middelgrote- of een grote stad, een dorp of buiten de bebouwde kom.

Wilt u de maximale huurprijs voor een woonwagen en/of standplaatsen berekenen? Gebruik dan het formulier 'Puntentelling woonwagen/standplaats'. U kunt de bijbehorende maximale (kale) huurprijs opzoeken via de tabellen met huurprijzen.