Behandeling van de zaak

De Huurcommissie kan een zaak op 2 manieren behandelen. Direct schriftelijk of door (eerst) een zitting te beleggen.  

De Huurcommissie bekijkt alle informatie van beide partijen. En, als dat er is, het onderzoeksrapport en de reacties daarop. Daarna bepalen we de volgende stap in de procedure.  

  • Is de zaak duidelijk? Dan behandelen we de zaak verder schriftelijk. U en de andere partij krijgen een voorzittersuitspraak.
  • Is de zaak niet direct duidelijk? Dan krijgt u eerst uitnodiging voor een zitting. Daarna volgt een commissie-uitspraak. 

De voorzittersuitspraak in een duidelijke zaak

Is de situatie duidelijk en hebben wij geen informatie meer nodig? Dan behandelen wij uw zaak schriftelijk. Bijvoorbeeld bij bezwaar tegen de jaarlijkse huurverhoging. Na het onderzoeksrapport doen wij meteen een uitspraak. Dit heet dan een voorzittersuitspraak. U en de andere partij krijgen deze uitspraak toegestuurd.  

Bent u het niet eens met de uitspraak van de voorzitter? Dan kunt u:

  1. De Huurcommissie vragen opnieuw naar uw zaak te kijken. U gaat dan in verzet bij de Huurcommissie.
  2. Een dagvaardingsprocedure starten bij de kantonrechter.

Meer informatie over deze twee mogelijkheden vindt u op de pagina Na de uitspraak.

Uitspraak na een zitting van de commissie

Is de situatie niet direct duidelijk? En heeft de Huurcommissie nog vragen aan u en de andere partij? Dan beleggen we een zitting van de commissie. Dat kan een online zitting zijn of een zitting op locatie. U krijgt natuurlijk een uitnodiging voor deze zitting om uw kant van de zaak te belichten. Dat geldt ook voor de andere partij, uw huurder of uw verhuurder.

Na de zitting neemt de commissie een beslissing in uw zaak. Dit heet dan een commissie-uitspraak. U en de andere partij krijgen deze uitspraak toegestuurd.   

Bent u het niet eens met de uitspraak van de commissie? Dan kunt u een dagvaardingsprocedure starten bij de kantonrechter.

Meer informatie hierover vindt u op de pagina Na de uitspraak.