Behandeling van de zaak

De Huurcommissie behandelt mijn zaak. Wat kan ik verwachten?

Na het onderzoeksrapport bepalen wij de vervolgstap. Er zijn 2 mogelijkheden:

  • Is uw zaak duidelijk? Dan behandelen we de zaak schriftelijk. U krijgt een voorzittersuitspraak.
  • Zijn er nog vragen aan u en de andere partij? Dan krijgt u eerst uitnodiging voor een zitting. Daarna volgt een commissie-uitspraak. 

U krijgt een voorzittersuitspraak

Is de situatie snel duidelijk en hebben wij geen informatie meer nodig? Dan behandelen wij uw zaak schriftelijk. Bijvoorbeeld bij bezwaar tegen de jaarlijkse huurverhoging. Na het onderzoeksrapport doen wij meteen een uitspraak. Dit heet dan een voorzittersuitspraak. U krijgt de uitspraak per e-mail toegestuurd.   

Bent u het niet eens met de uitspraak van de voorzitter? Dan kunt u:

  1. De Huurcommissie vragen opnieuw naar uw zaak te kijken. U gaat dan in verzet bij de Huurcommissie.
  2. Een dagvaardingsprocedure starten bij de kantonrechter.

Meer informatie over deze twee mogelijkheden vindt u op de pagina Na de uitspraak.

U krijgt een uitnodiging voor een zitting

Is de situatie niet direct duidelijk? En hebben wij nog vragen aan u en de andere partij? Dan krijgt u een uitnodiging voor een zitting van de commissie. Dat kan een online zitting zijn of een zitting op locatie. 

Na de zitting neemt de commissie een beslissing in uw zaak. Dit heet dan een commissie-uitspraak. U krijgt de uitspraak per e-mail toegestuurd.   

Bent u het niet eens met de uitspraak van de commissie? Dan kunt u een dagvaardingsprocedure starten bij de kantonrechter.

Meer informatie hierover vindt u op de pagina Na de uitspraak.