Behandeling van de zaak

De Huurcommissie behandelt mijn zaak. Wat kan ik verwachten?

Na het onderzoeksrapport bepalen wij de vervolgstap. Er zijn 2 mogelijkheden:

U krijgt een uitspraak, de kennelijke voorzittersuitspraak

Is de situatie snel duidelijk en hebben wij geen informatie meer nodig? Dan behandelen wij uw zaak schriftelijk. Bijvoorbeeld bij bezwaar tegen de jaarlijkse huurverhoging. Na het onderzoeksrapport doen wij meteen een uitspraak. Dit heet: kennelijke voorzittersuitspraak. U krijgt de uitspraak per e-mail toegestuurd.   

Bent u het niet eens met de uitspraak van de voorzitter, dan kunt u de Huurcommissie vragen opnieuw naar uw zaak te kijken. U gaat dan in verzet bij de Huurcommissie.

U ontvangt een uitnodiging voor een online zitting

Het kan zijn dat wij nog vragen hebben na beoordeling van het onderzoeksrapport. U krijgt dan een uitnodiging voor een online zitting. Daarna krijgt u een uitspraak van de commissie.

Bent u het niet eens met de uitspraak van de commissie, dan kunt u in beroep bij de kantonrechter.