Schriftelijke behandeling / kennelijke voorzittersuitspraak

Ik heb een uitspraak van de voorzitter ontvangen 

Als wij uw zaak schriftelijk behandelen, ontvangt u een uitspraak van de voorzitter van de Huurcommissie. Hier leest u wat dat betekent. 

Is uw zaak snel duidelijk en hebben wij geen informatie meer nodig? Dan behandelen wij uw zaak schriftelijk. Er is dan geen zitting. Beide partijen, huurder en verhuurder, ontvangen een uitspraak per post of per mail. Deze uitspraak noemen we een kennelijke voorzittersuitspraak. 

Wanneer krijgt u een voorzittersuitspraak? 

Als er in uw zaak geen vragen of onduidelijkheden zijn, is een zitting niet nodig. Dat is bijvoorbeeld het geval bij bezwaren tegen de jaarlijkse huurverhoging. Ook als na een onderzoek in de woning de zaak duidelijk is, behandelen wij uw zaak schriftelijk. U ontvangt dan samen met het onderzoeksrapport meteen een uitspraak van de voorzitter. 

Als u het niet eens bent met de voorzittersuitspraak 

Dan kunt u de Huurcommissie vragen opnieuw naar uw zaak te kijken.