Verlaging van de aanvangshuurprijs vragen

Mijn huurder vind de huurprijs te hoog bij een nieuw of tijdelijk huurcontract 

Een van uw huurders is een procedure bij de Huurcommissie gestart over de huurprijs bij een nieuw of tijdelijk huurcontract. U heeft hierover een brief van ons gekregen. Op deze pagina leest u wat u kunt verwachten.

Uw huurder huurt korter dan een halfjaar een huurwoning in de vrije sector en vindt de huur te hoog. Of uw huurder heeft een tijdelijk huurcontract en vindt de huur te hoog. In beide situaties kan de Huurcommissie beoordelen of de aanvangshuur klopt. Uw huurder heeft ons daarom gevraagd om de hoogte van de huur te beoordelen

Als blijkt dat de huurprijs eigenlijk lager moet zijn dan € 808,06, verlagen wij de huur. Onder dit grensbedrag is de woning een sociale huurwoning. Dit bedrag is de grens als het huurcontract in 2022 is ingegaan. Blijft de huurprijs erboven, dan mogen wij geen uitspraak doen. 

Wat kunt u verwachten in deze procedure? 

Een onderzoeker van de Huurcommissie gaat bij uw huurder langs en vult de Huurprijscheck in. Het puntenaantal dat daaruit komt, bepaalt de maximale kale huur. Daarnaast kijkt onze onderzoeker ook naar achterstallig onderhoud en gebreken van de woning. Na afloop van ons onderzoek ontvangen u en uw huurder allebei de uitspraak. 

Lees hier meer over de procedure bij de Huurcommissie.

Een uitspraak over de huurprijs bij een nieuw of tijdelijk contract 

In onze uitspraak staat het puntenaantal en de bijbehorende maximale huur van de woning. U en uw huurder moeten zich houden aan deze uitspraak. 

  • Blijkt dat de maximale huur lager is dan € 808,06 (grensbedrag 2023)? Dan moet u de huurprijs die in het huurcontract is afgesproken, verlagen. 
  • Blijkt uit ons onderzoek dat de maximale huurprijs hoger is dan € 808,06? Dan mogen wij geen uitspraak doen.