Huurverhoging na woningverbetering beoordelen

Mijn huurder is het niet eens met de huurverhoging na woningverbetering 

Verhuurt u een sociale huurwoning en heeft u die woning verbeterd? Dan mag u de huur verhogen. Hier leest u bij welke verbeteringen dat mag. Ook leest u wat u kunt doen als uw huurder het niet eens is met de huurverhoging. 

Wat is woningverbetering? 

Van woningverbetering kan sprake zijn als fysieke (onroerende) veranderingen of toevoegingen aan de huurwoning leiden tot een toename van het woongenot. Dit wordt ook wel renovatie genoemd. Bijvoorbeeld

 • het toevoegen van voorzieningen die nog niet aanwezig waren (bijvoorbeeld, het toevoegen van inbouwapparatuur, een ligbad, mechanische ventilatie); 
 • het aanbrengen van fysieke energiebesparende maatregelen die nog niet aanwezig waren; 
 • het vergroten van het balkon; 
 • het vervangen van enkelglas door dubbelglas of HR++ glas. 

Wat is géén woningverbetering? 

Als u iets van oud naar nieuw vervangt of iets repareert, dan is dat geen woningverbetering. In dat geval gaat het om (groot) onderhoud. Na onderhoud (of herstel van gebreken) mag u de huur niet verhogen. 
Onderhoud is bijvoorbeeld: 

 • het onderhoud en/of herstel van funderingen, gevels, galerijen en balkons;
 • het onderhoud en/of herstel van de lift; 
 • het onderhoud en/of herstel van het dak of dakgoten; 
 • het onderhoud en/of herstel van riolering of gas-, water- en elektraleidingen; 
 • het oud naar nieuw vervangen van buitenkozijnen, ramen en deuren; 
 • het oud naar nieuw vervangen van sanitair en keuken; 
 • het verwijderen van asbest; 
 • het oplossen van vochtproblemen. 

Wat zijn de regels bij huurverhoging na woningverbetering? 

U mag de huur alleen verhogen als is voldaan aan de volgende voorwaarden: 

 • De huurder heeft vooraf toestemming gegeven voor de woningverbetering. Of minimaal 70% van de bewoners van het complex is akkoord gegaan met de renovatie. 
 • De werkzaamheden hebben geleid tot iets nieuws: verandering van bestaande voorzieningen of toevoeging van voorzieningen die nog niet aanwezig waren.
 • De werkzaamheden hebben geleidtot een toename van het woongenot (geen vervanging van oud naar nieuw). 
 • Het moet gaan om toevoegingen of veranderingen die fysiek (onroerend) van aard zijn. 
 • De nieuwe huurprijs is niet hoger dan de maximale huur. De maximale huur hangt af van de puntentelling van de woning

Gehandicaptenvoorzieningen

Daarnaast mag u de huur verhogen als u gehandicaptenvoorzieningen heeft aangebracht. Dit zijn ingrepen die zijn gericht op het opheffen of verminderen van beperkingen die de huurder door zijn handicap ondervindt. Voor het aanbrengen ervan moet subsidie zijn verstrekt op grond van enige wettelijke regeling. Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over huurverhoging als u de woning geschikt maakt voor gehandicapten

De nieuwe huurprijs is niet hoger dan de maximale huur. De maximale huur hangt af van de puntentelling van de woning.

Is uw huurder het niet eens met de huurverhoging na woningverbetering? 

Vindt uw huurder dat de huur te veel omhoog gaat? En komt u er samen niet uit? Dan kunt u de Huurcommissie inschakelen. 

Hoe schakelt u de Huurcommissie in? 

Log in op MijnHuurcommissie en vul het formulier Huurverhoging na woningverbetering in. Daarmee vraagt u de Huurcommissie om de huurverhoging te beoordelen. Stuur het formulier op binnen 3 maanden nadat de werkzaamheden zijn afgerond.

Heeft u moeite met het invullen van het online formulier? Neem contact met ons op via 088 - 1 600 300 of via het contactformulier.

Wij onderzoeken of de huurverhoging klopt 

Een onderzoeker van de Huurcommissie gaat bij uw huurder langs voor een onderzoek in de woning. De onderzoeker maakt een puntentelling van de woning en bekijkt wat er is verbeterd. Ook rekenen we uit hoeveel de verbeteringen hebben gekost. Met die informatie beoordelen we of de huurverhoging redelijk is.

In het beleidsboek Huurverhoging na woningverbetering leest u hoe wij de huurverhoging na woningverbetering berekenen.

Wat kunt u verwachten van een uitspraak over huurverhoging na woningverbetering? 

Na afloop van ons onderzoek ontvangen u en uw huurder een uitspraak. Daarin staat of de huurverhoging wel of niet redelijk is. U en uw huurder moeten zich houden aan deze uitspraak. 

 • Wilt u de huur te veel verhogen? Dan is de verhoging niet redelijk. In onze uitspraak staat dan met welk bedrag de huur wel mag stijgen en vanaf welke datum. 
 • Blijkt uit ons onderzoek dat de huurverhoging na woningverbetering klopt? Dan mag u de huur verhogen zoals u had voorgesteld.