Verlaging van de aanvangshuurprijs vragen

Een van uw huurders is een procedure bij de Huurcommissie gestart over de huurprijs bij een nieuw of tijdelijk huurcontract. U heeft hierover een brief van ons gekregen. Op deze pagina leest u wat u kunt verwachten.

Uw huurder huurt korter dan een halfjaar een sociale huurwoning, kamer, woonwagen of standplaats en vindt de huur te hoog. Of uw huurder heeft een tijdelijk huurcontract en vindt de huur te hoog. In beide situaties kan de Huurcommissie beoordelen of de aanvangshuur klopt. Uw huurder heeft ons daarom gevraagd om de hoogte van de huur te beoordelen.

Wat kunt u verwachten in deze procedure?

Een onderzoeker van de Huurcommissie gaat bij uw huurder langs en vult de Huurprijscheck in. Het puntenaantal dat daaruit komt, bepaalt de maximale kale huur. Daarnaast kijkt onze onderzoeker ook naar achterstallig onderhoud en gebreken van de woning. Na afloop van ons onderzoek ontvangen u en uw huurder allebei de uitspraak.

Lees hier meer over de procedure bij de Huurcommissie.

Een uitspraak over de huurprijs bij een nieuw of tijdelijk contract

In onze uitspraak staat het puntenaantal en de bijbehorende maximale huur van de woning. U en uw huurder moeten zich houden aan deze uitspraak.

  • Is de huurprijs die in het huurcontract is afgesproken, hoger dan de maximale huur? Dan moet u de huur verlagen.
  • Blijkt uit ons onderzoek dat de huurprijs klopt? Dan blijft de huur gelijk.