Jaarlijkse huurverhoging

Vanaf 1 juli 2023 mag de huurprijs voor een sociale huurwoning weer worden verhoogd. Deze huurverhoging hangt niet af van uw inkomen. Het huurverhogingspercentage in de sociale huursector is maximaal 3,1%.

Huurt u een zelfstandige woning (eengezinswoning, appartement, studio etc.) en heeft u een kale huurprijs onder de € 300? Uw verhuurder mag dan de huurprijs met € 25 per maand verhogen in plaats van maximaal 3,1%. Ook deze huurverhoging hangt niet af van uw inkomen.

Inkomensafhankelijke huurverhoging

Huurt u een zelfstandige woning en heeft u een hoger middeninkomen of een hoog inkomen? Dan mag uw verhuurder meer huurverhoging voorstellen. De hoogte hangt af van uw inkomen. Ook huishoudens waar 1 of meer personen AOW ontvangen, kunnen deze hogere huurverhoging krijgen.

Maximale huurverhoging in 2023

Lager (midden)inkomen
(gezamenlijk inkomen 2021 niet hoger dan)
Hoger (midden)inkomen (gezamenlijk inkomen 2021 tussen) Hoger (gezamenlijk) inkomen 2021 hoger dan)
Eenpersoonshuishouden € 48.836 € 48.836 - € 57.573 € 57.573
Meerpersoonshuishouden € 56.513 € 56.513 - € 76.764 € 76.764
Maximale huurverhoging per 1 juli 2023

Bij huur van € 300 of hoger: 3,1%

Bij huur lager dan € 300: € 25.

€ 50 € 100

Huurverhoging vanaf 1 juli 2023 voor kamer, woonwagen en standplaats maximaal 3,1%

Huurt u een kamer, woonwagen of woonwagenstandplaats? Vanaf 1 juli 2023 mag uw verhuurder de huur voor uw kamer, woonwagen of standplaats verhogen met maximaal 3,1%.

De hoogte van uw inkomen is hier niet belangrijk. De verhuurder mag ook niet vragen naar uw inkomen bij de Belastingdienst.

Huurverhoging in de vrije sector 

De huurprijs binnen de vrije sector mag met maximaal 4,1% worden verhoogd, ook als u een hogere huurverhoging heeft afgesproken met uw verhuurder. Heeft u een lagere huurverhoging afgesproken, dan geldt de lagere huurverhoging.

Bezwaargronden in de sociale sector 

Als huurder kunt u op verschillende gronden bezwaar maken tegen de huurverhoging. U kunt bijvoorbeeld bezwaar maken op grond van puntentelling. Ook als uw verhuurder fouten heeft gemaakt in het voorstel zoals een verkeerde huurprijs of het voorstel is niet op tijd gestuurd dan kunt u in bezwaar.

Let op: Bij de standaardhuurverhoging tot maximaal 3,1% (of € 25 bij een lagere huurprijs) kunt u geen bezwaar maken op grond van uw inkomen.

Bij een inkomensafhankelijke huurverhoging kunt u onder voorwaarden bezwaar maken op grond van inkomen als uw inkomen na 2021 is gedaald of wanneer uw woonsituatie nu is gewijzigd.

Belangrijk om te weten: heeft u onderhoudsgebreken in uw woning, kijk dan bij Onderhoud en gebreken beoordelen. Bezwaar tegen de huurverhoging heeft dan geen zin, behalve als u al huurverlaging heeft gekregen of uw verzoek tot huurverlaging is bij ons in behandeling.

Hoe maak ik bezwaar? 

Wanneer u het niet eens bent met de voorgestelde huurverhoging kunt u -vóór de ingangsdatum van de huurverhoging- bezwaar maken bij uw verhuurder. U kunt dit ook doen met het bezwaarformulier van de Huurcommissie

Als uw verhuurder niet akkoord gaat met uw bezwaar en hij de huurprijs toch wil verhogen, dan moet de verhuurder een verzoek indienen bij de Huurcommissie om het huurverhogingsvoorstel te laten toetsen. U kunt als huurder niet zelf uw bezwaar indienen bij de Huurcommisie.

Om na te gaan of uw bezwaar bij de verhuurder zinvol is, heeft de Woonbond op haar website de Check-huurverhoging-2023.

Meer informatie over de jaarlijkse huurverhoging.