Wet goed verhuurderschap: nieuwe rol gemeenten

Op 1 juli is de Wet goed verhuurderschap ingegaan. Deze wet is bedoeld om ongewenste verhuurpraktijken te voorkomen en tegen te gaan. Gemeenten kunnen daar vanaf nu op handhaven. Om te toetsen of een verhuurder een redelijke huurprijs vraagt, kunnen gemeenten bij de Huurcommissie een verklaring over een woonruimte opvragen. In deze verklaring staat het puntenaantal en de redelijke huurprijs van de woonruimte.

Voor verhuurders gelden met de komst van de Wet goed verhuurderschap vanaf 1 juli nieuwe regels. Zo moeten verhuurders voorkomen dat ze huurders discrimineren. Ook mogen zij maximaal twee maanden kale huur aan borg vragen. Verhuurders worden daarnaast verplicht om afspraken met huurders schriftelijk vast te leggen. Verhuurders mogen ook geen onredelijke servicekosten aan hun huurder vragen. In het beleidsboek Servicekosten van de Huurcommissie staat een overzicht van de toegestane servicekosten.

Verklaring maximale huurprijs
Gemeenten kunnen met ingang van de Wet goed verhuurderschap een verhuurvergunning voor woon- of verblijfsruimten verplicht maken. Als een gemeente besluit tot toetsing en/of handhaving van de vergunningsvoorwaarden voor verhuurders, maakt zij een puntentelling met de Huurprijscheck voor woonruimte (met eigen voorzieningen). Met de puntentelling kan de gemeente toetsen of de gevraagde huurprijs redelijk is volgens het Woningwaarderingsstelsel. De gemeente kan ook een verklaring met puntentelling opvragen bij de Huurcommissie.

Meldpunten voor huurders
De nieuwe wet verplicht gemeenten ook om een laagdrempelig (digitaal) meldpunt voor ongewenst verhuurgedrag in te stellen. De vier grote gemeenten hebben nu al een meldpunt. De overige gemeenten dienen dit voor 1 januari op te zetten. Huurders kunnen er kosteloos en anoniem misstanden melden. In sommige gevallen zijn huurteams betrokken zijn bij de inrichting van deze meldpunten. Doet een huurder een melding, dan pakt het meldpunt die zelf op óf verwijst de huurder door. Bijvoorbeeld naar de klachtencommissie van een woningcorporatie, het Juridisch Loket of de Huurcommissie.