Huurprijs beoordelen (huurverlaging aanvragen)

Voor huurwoningen in de vrije sector

De Huurcommissie is vooral bekend van haar rol bij sociale huurwoningen. Maar huurders en verhuurders van huurwoningen in de vrije sector kunnen óók de Huurcommissie inschakelen.

Wij behandelen in bepaalde situaties ook meningsverschillen over huurwoningen in de vrije sector. We noemen vrije sector huurwoningen ook wel woningen met een geliberaliseerd huurcontract.

Wanneer kunt u in de vrije sector bij de Huurcommissie terecht?

 1. Als u de huur bij een nieuw contract wilt laten beoordelen
  Als u korter dan een halfjaar een woning huurt, kunt u ons vragen om de aanvangshuur te beoordelen. Als blijkt dat de huur eigenlijk lager moet zijn dan de zogenoemde liberalisatiegrens, dan verlagen wij de huur. Voor 2024 is die grens
  € 879,66. Blijft de huurprijs daarboven, dan mogen wij geen uitspraak doen. Meer informatie over Huurprijs bij een nieuw contract.
 2. Als huurder en verhuurder hebben afgesproken de Huurcommissie om advies te vragen
  Huurder en verhuurder kunnen in het huurcontract of de algemene voorwaarden afspreken dat ze bij klachten en meningsverschillen de Huurcommissie om advies vragen. Heeft u een verschil van mening, maar staat in het huurcontract niet dat u de Huurcommissie kunt inschakelen? Dan kunt u alsnog samen afspreken om uw verschil van mening aan de Huurcommissie voor te leggen.
  U krijgt dan een advies. Hierin staat hoe u als huurder en verhuurder uw conflict het beste kunt oplossen. U spreekt samen af of u zich aan dit advies moet houden. 
Voor huurders uit de vrije sector
U kunt bij ons een verzoek indienen over de volgende onderwerpen:
 • Onderhoud en gebreken
 • Huurverhoging na woningverbetering
 • Jaarafrekening servicekosten en nutsvoorzieningen
 • Voorschot nutsvoorzieningen
 • Energieprestatievergoeding

Voor verhuurders uit de vrije sector
U kunt bij ons een verzoek indienen over de volgende onderwerpen:

 • Huurverhoging na woningverbetering
 • Jaarafrekening servicekosten en nutsvoorzieningen
 • Herstel onderhoudsgebreken

Bekijk een uitgebreid overzicht van de onderwerpen, waarover huurders en verhuurders in de vrije sector advies kunnen vragen.