Meer gemeenten doen beroep op Huurcommissie

Interviews

De VNG vertegenwoordigt de 342 gemeenten in Nederland en is het eerste aanspreekpunt voor het Rijk richting gemeenten. Dirk Konings, beleidsadviseur Wonen bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG): "Globaal hebben bij grote gemeenten de meeste meldingen in het kader van de Wet goed verhuurderschap tot nu toe betrekking op intimidatie, niet voldoen aan de informatieplicht of servicekosten." 

Konings: "Wonen is een van de grote vraagstukken waar elke gemeente voor verantwoordelijk is. Dat is niet nieuw, maar is de laatste jaren wel een grotere worsteling geworden. Het gaat vooral om het vinden van ruimte voor nieuwe betaalbare woningen, het snel rondkrijgen van plannen en het daadwerkelijk kunnen bouwen. Daarnaast speelt in veel gemeenten dat er steeds minder betaalbare huurwoningen beschikbaar zijn. Het fenomeen ‘buy to let’ – oftewel kopen om te verhuren – was sterk opgekomen.

Huurprijzen zijn fors gestegen. Dat speelt niet alleen in de grote steden van de randstad, maar ook in regionale centra, studentensteden en gemeenten met veel arbeidsmigranten. Er is grote schaarste op de huurmarkt en dat leidt helaas ook tot misstanden. Voorbeelden hiervan zijn slecht onderhouden woningen, veel te hoge huurprijzen en intimidatie door sommige verhuurders”. 

Huurteams helpen 

In veel gemeenten is een huurteam actief. Deze kunnen huurders ondersteunen bij het oplossen van problemen met de verhuurder en andersom een verhuurder helpen met het oplossen van problemen met een huurder. Konings: “Huurteams zijn verschillend georganiseerd. Sommige maken deel uit van de gemeente, vaker zijn het zelfstandige organisaties die financieel door de gemeente worden ondersteund. Die ‘afstand tot de overheid’ is een voordeel. Zij kunnen als objectiever worden ervaren en daardoor ook over de vloer komen bij mensen waarbij de overheid meestal niet zo makkelijk mee in contact komt. Er zit veel kennis bij de huurteams, ook over het huurrecht."

"Daarmee kunnen ze van grote toegevoegde waarde zijn door bijvoorbeeld complexe regelgeving uit te leggen of om als bemiddelaar tussen een huurder en een verhuurder op te treden. Dat leidt vaak al tot een oplossing en dat scheelt werk voor de Huurcommissie. Als er geen oplossing is kunnen de huurteams de zaak onder de aandacht brengen van de Huurcommissie. Het oordeel van de Huurcommissie is heel belangrijk. Gemeenten zijn er dan ook blij mee dat de Huurcommissie binnen de termijnen uitspraken doet. Dat is belangrijk voor iedere huurder, maar vooral voor huurders in een kwetsbare financiële positie”.  

Geen stormloop op loket 

Op 1 juli 2023 is de Wet goed verhuurderschap ingegaan. Per 1 januari 2024 zijn de gemeentelijke meldpunten verplicht. In het half jaar tussen ingaan en verplicht worden moesten gemeenten hun meldpunten inregelen. Konings: “Alle gemeenten zijn er mee aan de slag gegaan en verreweg de meeste hebben intussen ook een meldpunt. Daar komen nu nog niet heel veel meldingen binnen.  Dat komt misschien ook omdat het voor veel gemeenten nog een beetje pionieren is en niet alle huurders de meldpunten al weten te vinden."

"Globaal hebben bij grote gemeenten de meeste meldingen tot nu toe betrekking op intimidatie, niet voldoen aan de informatieplicht of servicekosten. Een van de redenen van invoering van de wet is het probleem van intimidatie van huurders door verhuurders. Dat is een breed begrip. De vraag is wanneer iets intimidatie is en wanneer dat zo ernstig is dat de gemeente moet gaan handhaven. Daar moeten gemeenten nog ervaring mee opdoen en moet nog jurisprudentie over ontstaan. De VNG heeft een handreiking gemaakt die gemeenten de weg wijst. Samen me de Huurcommissie inventariseren we hoe we gemeenten nog beter kunnen helpen. Bijvoorbeeld met aanvullend werkmateriaal of informatiebijeenkomsten”. 

Vaker aankloppen bij de Huurcommissie

Door de Wet betaalbare huur wordt het woningwaarderingsstelsel dwingend gemaakt en krijgt de gemeente een handhavende rol. Konings: “Omdat het WWS best ingewikkeld is verwachten we dat vooral kleinere gemeenten niet de expertise paraat hebben om het WWS meteen te kunnen toepassen. Die moet opgebouwd worden. Dit zal ertoe leiden dat juist deze gemeenten vaker een beroep doen op de Huurcommissie. Vooral voor het afgeven van een verklaringen omtrent de maximum huurprijs.”