Bezwaren tegen de huurverhoging? Kom er op tijd mee.

Per 1 juli 2023 mogen verhuurders de huurprijs verhogen. Is een huurverhoging aangekondigd en bent u het daar niet mee eens? U kunt nog tot 1 juli bij uw verhuurder bezwaar maken. Bent u verhuurder? Leg deze bezwaren dan uiterlijk op vrijdag 11 augustus aan de Huurcommissie voor.

Het huurverhogingspercentage in de sociale huursector is voor 2023 maximaal 3,1%.
Heeft u een hoger middeninkomen of een hoog inkomen? Dan mag uw verhuurder meer huurverhoging voorstellen.
Huurt u een zelfstandige woning en heeft u een kale huurprijs onder de € 300? Dan mag de verhuurder de huurprijs met
€ 25 per maand verhogen.
In de vrije sector mag de verhuurder de huur met maximaal 4,1% verhogen.
 

 • Voor huurders
  Bent u het niet eens met de voorgestelde huurverhoging? Maak dan vóór 1 juli 2023 bezwaar bij uw verhuurder. U kunt dit ook doen met het bezwaarformulier van de Huurcommissie.
  >> U woont in een sociale huurwoning: Informatie over huurverhoging en bezwaar maken.

U woont in een vrije sectorwoning: Informatie over huurverhoging en bezwaar maken.
Nagaan of bezwaar maken zinvol is? De Woonbond heeft de Check huurverhoging 2023.

 • Voor verhuurders
  Verhuurt u een sociale huurwoning en heeft uw huurder bezwaar gemaakt tegen de huurverhoging? Leg dit bezwaar dan uiterlijk vrijdag 11 augustus 2023 aan de Huurcommissie voor.

  Ik verhuur een sociale huur- of vrijesectorwoning: informatie over huurverhoging en omgaan met bezwaren.
  Heeft uw huurder bezwaar gemaakt of betaalt hij/zij de hogere huur niet? Log in op MijnHuurcommissie en vul het formulier Bezwaar tegen jaarlijkse huurverhoging in. Daarmee vraagt u de Huurcommissie de huurverhoging te beoordelen.