Nieuw voor gemeenten: inzage in lopende zaken Huurcommissie

Op 1 juli is de Wet betaalbare huur ingegaan. Er kan nu een grotere groep huurders en verhuurders terecht bij de Huurcommissie. De handhavende rol voor gemeenten op de huurprijs gaat in per 1 januari 2025. Gemeenten konden al terecht bij de Huurcommissie in het kader van de Wet goed verhuurderschap. Nieuw in onze dienstverlening is dat gemeenten sinds 1 juli zelf inzage hebben in lopende zaken bij de Huurcommissie.

Op 1 juli 2023 ging de Wet goed verhuurderschap (WGV) in, bedoeld om ongewenste verhuurpraktijken te voorkomen en tegen te gaan. De handhavende rol van gemeenten op de huurprijs zal pas per 1 januari 2025 ingaan. Uitzondering vormen gemeenten die al een gebiedsgerichte verhuurverordening hebben ingesteld.  

Verklaring met puntentelling en inzage in lopende zaken 

Gemeenten konden in het kader van de Wet goed verhuurderschap bij de Huurcommissie al een verklaring van de puntentelling opvragen. Hiervoor doet de Huurcommissie onderzoek in de woning. Daarbij moet u ervoor zorgen dat de onderzoeker toegang krijgt tot de woonruimte en dat een ambtenaar van de gemeente aanwezig is. De verklaring ontvangt u uiterlijk 8 weken na uw aanvraag. Met ingang van 1 juli 2024 zijn de kosten van deze verklaring € 500.  
Het kan zijn dat de Huurcommissie (recent) al een uitspraak heeft gedaan over een woonruimte.  Dan heeft u als gemeente mogelijk geen verklaring nodig. Eerdere uitspraken vindt u in ons openbaar register. Nieuw voor gemeenten per 1 juli 2024 is de mogelijkheid tot inzage in lopende zaken bij de Huurcommissie. Hiervoor kunt u met E-herkenning inloggen op MijnHuurcommissie op Via de 'woonadreschecker' kunt u nu op adres zoeken. Komt u er niet uit, dan kunt u uw vraag ook sturen naar ons mailadres voor gemeenten.

Nieuwe Huurprijschecks  

De rol van de Huurcommissie als onafhankelijk geschilbeslechter voor huurder en verhuurder is niet veranderd. Voor het berekenen van de maximale huurprijs kan iedereen gratis de Huurprijscheck invullen. Nu met de Wet betaalbare huur ook het woningwaarderingsstelsel is vernieuwd, biedt de Huurcommissie 2 nieuwe Huurprijschecks: één voor zelfstandige woonruimte (met bijvoorbeeld een eigen voordeur, keuken en douche) en één voor onzelfstandige woonruimte (zoals bij kamerverhuur met een gedeelde voordeur en andere ruimten). Wilt u weten of de huurprijs in het verleden klopte, bijvoorbeeld bij de ingangsdatum van het huurcontract? En was dat voor 1 juli 2024? Dan kunt u nog steeds de oude Huurprijscheck invullen. 

Meldpunten en dienstverlening Huurcommissie  

Op de speciale webpagina voor gemeenten vindt u veelgestelde vragen en antwoorden voor gemeenten en meldpunten. Hier kunt u nalezen welke dienstverlening de Huurcommissie biedt in het kader van de Wet goed verhuurderschap en de Wet betaalbare huur. Onderwerpen zijn onder meer het toetsen van de huurprijs en het laten beoordelen van de afrekening van de servicekosten of een voorschot daarop.