De Huurprijscheck onzelfstandige woonruimte. Wat betekent het resultaat?

Wat kunt u dan met het resultaat van de Huurprijscheck? Dat hangt ervan af of de huidige huurprijs hoger of lager is dan de maximale huurprijs. 

Goed om te weten: 

  • Kamers en andere vormen van onzelfstandige woonruimte vallen altijd in de sociale sector. De huurder heeft daarom recht op huurprijsbescherming.  

  • De Huurprijscheck is opgesteld volgens het Woningwaarderingsstelsel. Toch kan het gebeuren dat uw resultaat iets afwijkt van de werkelijkheid, bijvoorbeeld door meetfouten of doordat een vraag anders wordt begrepen dan bedoeld.  
    Daarom gaat de Huurcommissie bij een beoordeling van de huurprijs altijd uit van van een puntentelling die is opgesteld door een onderzoeker van de Huurcommissie of een andere expert. 

Als uw huidige huurprijs hoger is dan de maximale huurprijs volgens de Huurprijscheck

De huur is te hoog. De huurder kan huurverlaging aanvragen. Allereerst bij de verhuurder. Als huurder en verhuurder er samen niet uitkomen, kunnen zij de Huurcommissie inschakelen. Meer hierover.

Huurder en verhuurder kunnen ook terecht bij de Huurcommissie als zij er samen niet uitkomen over: 

  • de jaarlijkse huurverhoging 
  • onderhoud en gebreken aan de woning 
  • afrekening van servicekosten.

Meer informatie voor huurders en verhuurders

Als uw huidige huurprijs niet hoger is dan de maximale huurprijs volgens de Huurprijscheck

De huurprijs klopt. Toch kunnen huurder en verhuurder de Huurcommissie inschakelen, als ze er bijvoorbeeld samen niet uitkomen over: 

  • de jaarlijkse huurverhoging 
  • oplossen van gebreken aan de woning 
  • afrekening van servicekosten. 

Meer informatie voor huurders en verhuurders

Nog vragen? Bel de Huurcommissie op 088 – 1 600 300

Of stel uw vraag via het contactformulier.