Klacht over gedrag verhuurder beoordelen

Ik heb een klacht over het gedrag van mijn verhuurder 

Woont u in een vrije sector huurwoning en heeft u een klacht over uw verhuurder? Over iets dat hij heeft gedaan of juist niet doet? Op deze pagina leest u wat u kunt doen.  

Waarover gaat uw klacht?  Kijk dan bij:
Achterstallig onderhoud of gebreken aan uw woning Onderhoud en gebreken beoordelen
De hoogte of afrekening van de servicekosten Servicekosten en nutsvoorzieningen beoordelen
De hoogte van de huur Huurprijs beoordelen (huurverlaging aanvragen)

Met welke klachten kunt u bij de Huurcommissie terecht? 

U kunt een klacht indienen over het gedrag van uw verhuurder, een van zijn medewerkers of een bedrijf dat voor uw verhuurder werkt. Bijvoorbeeld: 

 • Uw verhuurder houdt zich niet aan afspraken. 
 • U voelt zich beledigd of bedreigd door uw verhuurder. 
 • Uw verhuurder komt uw woning of kamer binnen zonder te kloppen of zonder uw toestemming. 
 • Uw verhuurder reageert niet op uw klachten, lost ze niet op of stuurt u van het kastje naar de muur. 
 • Uw verhuurder doet te weinig tegen overlast van uw buren (die een woning van dezelfde verhuurder huren). 

Hoe schakelt u de Huurcommissie in bij een klacht over mijn verhuurder? 

 1. Dien uw klacht eerst schriftelijk in bij de klachtenafdeling van uw verhuurder.
 2. Alleen als uw verhuurder een woningcorporatie is: 
  Komt u er met uw verhuurder niet uit? Dan kunt u terecht bij de Klachtencommissie Wonen waar uw woningcorporatie bij is aangesloten. Deze commissie geeft een onafhankelijk oordeel over uw klacht. Dit kost u niets.
 3. Bent u niet tevreden over de manier waarop uw verhuurder of de Klachtencommissie Wonen uw klacht heeft opgelost? Als u met uw verhuurder heeft afgesproken dat u bij meningsverschillen de Huurcommissie om advies kunt vragen, dan kunt u de Huurcommissie inschakelen. Log in op MijnHuurcommissie en vul het formulier Klacht over een gedraging van de verhuurder in. Daarmee vraagt u de Huurcommissie om uw klacht te beoordelen.

Heeft u moeite met het invullen van het online formulier? Neem contact met ons op via 088 - 1 600 300 of via het contactformulier.

Welke klachten behandelen wij niet? 

Wij behandelen geen klachten over: 

 • het wel of niet toewijzen van een woning 
 • betalingsachterstanden 
 • het beëindigen van uw huurcontract 
 • het afsluiten van gas, elektriciteit of water 
 • (het terugkrijgen van) de borgsom die u aan uw verhuurder heeft betaald. 

Over deze zaken kan alleen een rechter uitspraak doen. Neem contact op met het Juridisch Loket

Wat kunt u verwachten van een advies over uw klacht? 

Na afloop van ons onderzoek ontvangen u en uw verhuurder een advies. In dat advies staat hoe u en uw verhuurder het verschil van mening het beste kunnen oplossen: 

 • Vinden wij uw klacht terecht? Dan noemen we de klacht gegrond. 
 • Vinden wij dat u geen gelijk had met uw klacht? Dan noemen we de klacht ongegrond. 

Met ons advies kunt u hopelijk samen met uw verhuurder het probleem oplossen. 

Uw klacht is gegrond 

Wij kunnen uw verhuurder niet verplichten uw klacht op te lossen. Lost uw verhuurder uw klacht daarna nog niet op? Dan kunt u naar de kantonrechter gaan. Als wij uw klacht gegrond hebben verklaard, staat u sterk in een rechtszaak. De rechter kan uw verhuurder wél verplichten om uw klacht op te lossen. Vraag tijdig bij de kantonrechter binnen hoeveel weken u uw procedure moet starten. 

Geen boete of schadevergoeding 

Wij kunnen uw verhuurder geen boete geven of schadevergoeding laten betalen. Dat kan alleen de rechter.