Wanneer kunt u de Huurcommissie inschakelen?

Belangrijk om te weten: vanaf 2 november passen wij waar mogelijk het actieplan 'Aanpak achterstanden' toe. Dit kan (positieve) gevolgen hebben voor de doorlooptijd van uw zaak. Lees hier meer over het actieplan.

Bent u het niet eens met uw verhuurder of huurder over de huurprijs of het onderhoud van uw woning? Of over de servicekosten of kosten voor nutsvoorzieningen? Of heeft u een klacht over een gedraging van uw verhuurder op basis van de geldende huurovereenkomst? Dan kunt u mogelijk de Huurcommissie inschakelen om een uitspraak te doen over uw probleem. Ook bij conflicten tussen verhuurder, huurdersorganisatie of bewonerscommissie kan de Huurcommissie misschien een rol spelen.

Video Hoe werkt de Huurcommissie?

Download video (mp4, 10 MB)

Uitgeschreven tekst

Stelt u voor, u bent huurder of verhuurder en u hebt onenigheid over bijvoorbeeld de huurprijs, het onderhoud of de servicekosten van de woning en je komt er samen echt niet meer uit. Dan is het mogelijk om de Huurcommissie in te schakelen. De Huurcommissie zal dan een onafhankelijke uitspraak doen over uw situatie. Deze uitspraak is voor beide partijen bindend.

De Huurcommissie kan helpen bij meningsverschillen over huurprijs, onderhoud of servicekosten bij zelfstandige woningen, kamers, woonwagens en woonwagenstandplaatsen in de sociale sector.

Als u een woning minder dan 6 maanden huurt, kunt u de Huurcommissie vragen om de huurprijs te toetsen. Er wordt dan onderzoek gedaan in de woning om zo de maximale huurprijs te bepalen. Dit is binnen deze 6 maanden mogelijk voor elke huurwoning, dus ook voor woningen in de vrije sector..

De Huurcommissie schakelt u in door een formulier in te sturen. Dit kan op papier of via de website. Er komt dan eerst een onderzoek.

Soms is dit een onderzoek in de woning zelf. Van het onderzoek wordt een rapport gemaakt.

Na het onderzoek komt er een zitting, hierin bespreekt de Huurcommissie het rapport van het onderzoek en kunnen de huurder en verhuurder bepaalde zaken nader toelichten. Als de Huurcommissie een goed overzicht heeft van alle feiten, wordt er een uitspraak gedaan en krijgt u de uitspraak thuisgestuurd.

Zo werkt het bij de Huurcommissie.

 

Om welke woningen gaat het?

De Huurcommissie behandelt geschillen over zelfstandige woningen, kamers, woonwagens en woonwagenstandplaatsen. Het gaat daarbij om sociale huurwoningen (ofwel woningen met een niet-geliberaliseerd huurcontract).
De Huurcommissie behandelt ook geschillen bij woningen in de vrije sector (geliberaliseerd huurcontract) als huurder en verhuurder daar een afspraak over hebben gemaakt. Meer informatie over de vrije sector is te vinden op de website van de Rijksoverheid.
Weet u niet zeker of in een sociale huurwoning woont of in een vrije sector-woning? U kunt dat zelf nagaan.

Let op:  Woont u nog geen 6 maanden in een woning, dan kunt u de Huurcommissie ook inschakelen als u een geliberaliseerde huurprijs heeft.

Wanneer kunt u wel bij de Huurcommissie terecht?

Huurders en verhuurders kunnen in de volgende situaties mogelijk een procedure starten bij de Huurcommissie. Het is wel aan te raden om eerst te proberen er samen uit te komen, voordat u een verzoek indient.


HuurdersVerhuurders
U bent het niet eens met de door de verhuurder voorgestelde huurverhogingUw huurder heeft bezwaar gemaakt tegen de door u voorgestelde huurverhoging
U wilt huurverlaging omdat het aantal punten niet klopt of omdat uw inkomen is gedaald nadat u een inkomensafhankelijke huurverhoging heeft gekregenUw huurder wil huurverlaging en u wilt weten wat u moet doen
U bent het niet eens met huurverhoging na woningverbeteringU wilt de huur verhogen na woningverbetering
U wilt tijdelijke huurverlaging vanwege achterstallig onderhoudU heeft na een tijdelijke huurverlaging de
onderhoudsgebreken hersteld en u wilt de oude huurprijs weer vragen
U vindt uw maandelijks voorschot voor nutsvoorzieningen te hoog of u bent het niet eens met de jaarafrekening servicekosten en nutsvoorzieningen Uw huurder is het niet eens met de jaarafrekening voor de servicekosten en nutsvoorzieningen
U woont nog geen 6 maanden in een woning en wilt weten wat een redelijke huurprijs is U wilt uw all-inprijs laten splitsen in kale huurprijs en servicekosten
U heeft een klacht over de gedraging van uw verhuurder (of van een persoon werkzaam onder de verantwoordelijkheid van uw verhuurder).

Wanneer kunt u niet bij de Huurcommissie terecht?

De Huurcommissie doet geen uitspraak over bijvoorbeeld woonboten, bedrijfsruimten of recreatiewoningen.
Heeft u vragen over het huurcontract of huurtoeslag, dan kunt u terecht op de website van de Rijksoverheid of belt u met het gratis nummer 1400.

To top

Tijdelijke huurovereenkomsten en bevoegdheid Huurcommissie

Sinds 1 juli 2016 zijn er meer mogelijkheden om tijdelijk te huren of te verhuren. Dit komt door de Wet doorstroming huurmarkt 2015. In deze wet staan bijvoorbeeld nieuwe vormen van tijdelijke huurcontracten. En er zijn meer mogelijkheden voor specifieke doelgroepen.

Er bestaan specifieke regels voor de volgende soorten huurcontracten:

  • woonruimte voor een specifieke doelgroep (gehandicapten, ouderen, jongeren, studenten, promovendi en grote gezinnen)
  • huurder of eigenaar is tijdelijk afwezig
  • verhuur voor korte tijd
  • woonruimte staat tijdelijk leeg (Leegstandswet)

Wilt u meer weten over de regels en kaders van tijdelijke huurcontracten in deze situaties? Bekijk dan de verschillende contracten voor tijdelijk verhuur.

Verruiming toetsing aanvangshuurprijs zelfstandige woonruimte

Huurders van zelfstandige woonruimte kunnen na afloop van een tijdelijke huurovereenkomst nog een beroep doen op de Huurcommissie over de huurprijs. Dit kan tot uiterlijk 6 maanden na afloop van het tijdelijke huurcontract. Let op: dit geldt niet voor alle tijdelijke contracten.

Bevoegdheid Huurcommissie

Heeft u een tijdelijke huurovereenkomst afgesloten? En heeft u een meningsverschil met uw huurder of verhuurder? Bijvoorbeeld over de huurprijs of de servicekosten?

Dan kunt u de Huurcommissie inschakelen. Huurovereenkomsten met een bepaalde tijd hebben namelijk dezelfde huurprijsbescherming als huurovereenkomsten met een onbepaalde tijd. De Huurcommissie is daarom bevoegd om meningsverschillen over de huurprijs en servicekosten in behandeling te nemen.

Geen bevoegdheid Huurcommissie

Is er een huurovereenkomst woonruimte ‘naar zijn aard voor korte duur’ afgesloten? Bijvoorbeeld voor het huren van een vakantiehuis voor een week? Dan heeft de huurder geen huurprijsbescherming. De Huurcommissie is in dit geval niet bevoegd om meningsverschillen over de huurprijs en servicekosten te behandelen.

Meer weten?

Bekijk dan de informatie van de Rijksoverheid over tijdelijk huren.

Kan de Huurcommissie een boete opleggen?

Nee. De Huurcommissie kan geen boetes opleggen aan huurders en verhuurders. Ook kan de Huurcommissie geen huurders en/of verhuurders vervolgen wanneer zij de wet overtreden.

Het enige wat de Huurcommissie doet is adviseren en bemiddelen bij conflicten tussen huurder en verhuurder of – als dat nodig is – het conflict formeel beslechten door een uitspraak te doen die bindend is voor huurder en verhuurder.

Wie in sommige gevallen boetes kan opleggen, is de Autoriteit Consument en Markt (ACM). De ACM houdt vanuit de overheid toezicht op de markt en handhaaft wet- en regelgeving. Heeft u bijvoorbeeld huurbemiddelingskosten betaald? Meld het bij ACM ConsuWijzer