Wanneer kunt u de Huurcommissie inschakelen?

Bent u het niet eens met uw verhuurder of huurder over de huurprijs of het onderhoud van uw woning? Of over de servicekosten of kosten voor nutsvoorzieningen? Of heeft u een klacht over een gedraging van uw verhuurder op basis van de geldende huurovereenkomst? Dan kunt u mogelijk de Huurcommissie inschakelen om een uitspraak te doen over uw probleem. Ook bij conflicten tussen verhuurder, huurdersorganisatie of bewonerscommissie kan de Huurcommissie misschien een rol spelen.

Wanneer kunt u bij de Huurcommissie terecht?

Bent u het niet eens met uw verhuurder of huurder over de huurprijs of het onderhoud van uw woning? Of over de servicekosten? Of heeft u een klacht over het gedrag van uw verhuurder? Lees hier of u de Huurcommissie kunt inschakelen.

Ook bij verschil van mening tussen verhuurder en huurdersorganisatie of tussen verhuurder en bewonerscommissie kunt u bij de Huurcommissie terecht.

Lees hier bij welke onderwerpen wij u kunnen helpen.

Voor huurders in de vrije sector

Huurt u een woning in de vrije sector? Dan kunt u alleen bij de Huurcommissie terecht als u als huurder en verhuurder daar samen een afspraak over hebben gemaakt.
Wilt u weten of u in een sociale huurwoning woont of in een vrije sector-woning?
Dat kunt u zelf nagaan op Rijksoverheid.nl.

Voor verhuurders

Verhuurt u woningen als woningcorporatie? Bent u een particuliere verhuurder in de sociale sector? Dan kunt u bij de Huurcommissie terecht.

Bent u een particuliere verhuurder in de vrije sector, dan kunt u alleen bij de Huurcommissie terecht als u als verhuurder daar met de huurder een afspraak over heeft gemaakt.
Meer informatie over de vrije sector huur? Kijk op Rijksoverheid.nl.

 

Wanneer kunnen wij u niet helpen?

Gaat uw vraag over:

  • woonboten, bedrijfsruimten of vakantiewoningen?

Wij kunnen u niet helpen. Kijk op Juridisch Loket.nl.

  • het huurcontract of huurtoeslag?

Wij kunnen u niet helpen. Kijk op Rijksoverheid.nl of bel naar het gratis nummer 1400.

  • uw verzoek dat bij de rechter in behandeling is (of geweest).

Video Hoe werkt de Huurcommissie?

Download video (mp4, 10 MB)

Uitgeschreven tekst

Stelt u voor, u bent huurder of verhuurder en u hebt onenigheid over bijvoorbeeld de huurprijs, het onderhoud of de servicekosten van de woning en je komt er samen echt niet meer uit. Dan is het mogelijk om de Huurcommissie in te schakelen. De Huurcommissie zal dan een onafhankelijke uitspraak doen over uw situatie. Deze uitspraak is voor beide partijen bindend.

De Huurcommissie kan helpen bij meningsverschillen over huurprijs, onderhoud of servicekosten bij zelfstandige woningen, kamers, woonwagens en woonwagenstandplaatsen in de sociale sector.

Als u een woning minder dan 6 maanden huurt, kunt u de Huurcommissie vragen om de huurprijs te toetsen. Er wordt dan onderzoek gedaan in de woning om zo de maximale huurprijs te bepalen. Dit is binnen deze 6 maanden mogelijk voor elke huurwoning, dus ook voor woningen in de vrije sector..

De Huurcommissie schakelt u in door een formulier in te sturen. Dit kan op papier of via de website. Er komt dan eerst een onderzoek.

Soms is dit een onderzoek in de woning zelf. Van het onderzoek wordt een rapport gemaakt.

Na het onderzoek komt er een zitting, hierin bespreekt de Huurcommissie het rapport van het onderzoek en kunnen de huurder en verhuurder bepaalde zaken nader toelichten. Als de Huurcommissie een goed overzicht heeft van alle feiten, wordt er een uitspraak gedaan en krijgt u de uitspraak thuisgestuurd.

Zo werkt het bij de Huurcommissie.